Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół w Domaniewie

Domaniew 42, 99-205 Domaniew
tel. (43) 678-02-76
www:   http://www.zsdomaniew.szkolnastrona.pl/
e-mail:   sp.domaniew@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5451 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

- pryjazna atmosfera
- realizacja programu wychowawczego przedszkolnego
 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- miła atmosfera
- wszechstronny rozwój ucznia
- bezpieczeństwo

GIMNAZJUM

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- konkursy i olimpiady
- nauczanie języków obcych

W skład Zespołu Szkół w Domaniewie wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum. Stworzone są także dwa oddziały przedszkolne: 3-5 -latków oraz 6 -latków realizujące program wychowania przedszkolnego.

CELE I ZADANIA SZKOŁY


Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:
 1. umożliwia uczniom zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz świadectwa gimnazjum poprzez:
  • prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
  • atrakcyjny i nowatorski proces nauczania
  • nauczanie języków obcych
  • korzystanie z technologii informacyjnej
  • zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów
  • stworzenie przyjaznych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia
  • kształcenie umiejętności niezbędnych do osiągnięcia standardów egzaminacyjnych
 2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
  • rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych
  • poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne
  • współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz środowiskiem lokalnym
  • stwarzanie warunków do udziału w konkursach i olimpiadach
  • wdraża uczniów do: samodzielności, odpowiedzialności i życia w duchu tolerancji, akceptacji i harmonii z przyrodą oraz samym sobą
  • przygotowuje młodzież do określenia celów życiowych i konsekwentnej ich realizacji
  • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
  • wdraża uczniów do poszanowania godności osobistej oraz promowania własnych postaw etycznych i moralnych, takich jak: pracowitość, mądrość, odpowiedzialność, rzetelność, uczynność i sprawiedliwość
  • promuje zdrowy i bezpieczny styl życia, organizuje i wspiera działania na rzecz ochrony środowiska
  • współpracuje ze środowiskiem, dzięki czemu rozbudza poczucie więzi z miejscem zamieszkania, wdraża do kultywowania tradycji
  • zapewnia równe szanse edukacyjne i wysoki poziom kształcenia każdemu uczniowi oraz wspomaga jego wszechstronny rozwój, wprowadzając go w życie społeczne i kulturalne
  • rozpoznaje, rozbudza i rozwija indywidualne, intelektualne i twórcze uzdolnienia i umiejętności poprzez prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, kompensacyjno - korekcyjnych, terapii pedagogicznej i logopedycznej

ZAPEWNIAMY


Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc szkoła zapewnia:
 • pomoc psychologiczną i pedagogiczną, poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Poddębicach, współpracą z Sądem Rodzinnym, Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • pomoc materialną na wyrównanie szans edukacyjnych w postaci: stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych, dofinansowania dożywiania w szkole

Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki dzieciom niepełnosprawnym zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwoju i edukacji oraz predyspozycjami:
 • organizuje indywidualne nauczanie
 • zapewnia warunki do tworzenia klas integracyjnych
 • traktuje uczniów jako jednostki mające prawo do szczególnej opieki i pomocy
 • uwzględnia szczególne potrzeby edukacyjne

Szkoła zapewnia uczniom korzystanie ze świetlicy i stołówki szkolnej.

Zapraszamy do nas!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie