Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum w Drzewicy

im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 11, 26-340 Drzewica
tel. (48) 375-60-11
www:   http://www.gjp2.pl
e-mail:   gimdrzew@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3187 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM W DRZEWICY

- hala gimnastyczna
- biblioteka z centrum multimedialnym
- pomoc pedagogiczna i psychologiczna
- świetlica szkolna

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

Nasze gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom:
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata
 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań
 • znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi zarówno w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, jak i moralnym oraz duchowym
 • szczególną opiekę w zakresie stwarzania warunków bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów
 • możliwość korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej


Nasza szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.

Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:
 • pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez nauczycieli, wychowawców, poradnię psychologiczno - pedagogiczną i instytucje świadczące poradnictwo specjalistyczne
 • zapewnienie dożywiania finansowanego przez sponsorów bądź środków ośrodka pomocy społecznej lub Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych


W celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, gimnazjum współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, która:
 • wspomaga wszechstronny rozwój dzieci, ich efektywność uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności z zakresu komunikacji społecznej
 • prowadzi badania uczniów w celu diagnozy potrzeb edukacyjnych, a także odchyleń i zaburzeń rozwojowych
 • udziela pomocy nauczycielom w diagnozowaniu możliwości i rozwijaniu umiejętności uczniów
 • kwalifikuje uczniów do odpowiednich form pomocy - wydaje opinie albo orzeczenia dotyczące nauczania indywidualnego bądź kształcenia specjalnego
 • udziela pomocy rodzicom w sprawie podjęcia decyzji o badaniach w poradni dzieci z deficytami rozwojowymi
 • prowadzi działania konsultacyjne, terapeutyczne, mediacyjne, a także profilaktykę uzależnień; wspomaga wychowawczą funkcję rodziny
 • prowadzi zajęcia z preorientacji zawodowej pomagając młodzieży w racjonalnym wyborze kierunku kształcenia i przyszłego zawodu


ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna zapewnia naszym uczniom opiekę: podczas oczekiwania na zajęcia, po zajęciach w czasie oczekiwania na autobus, w czasie wolnym wynikającym z planu zajęć i podziału na grupy, w czasie wolnym wynikającym z bieżącej organizacji szkoły. Do zadań świetlicy należy także organizacja odjazdu uczniów po uroczystościach szkolnych, zakończonych dyskoteką (np. w Dniu Gimnazjalisty, Choinki Noworocznej i z okazji Zakończenia Roku Szkolnego kl. III) oraz zapewnienie nadzoru nad uczniami podczas odwozu w autokarze.

Świetlica sprawuje również opiekę nad dożywianiem uczniów.

Zajęcia świetlicowe są prowadzone w grupach wychowawczych, liczących nie więcej niż 25 uczniów.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna i czytelnia są pracowniami szkolnymi, służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych gimnazjum oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

Biblioteka, stosując właściwe sobie metody i środki, pełni funkcje:
 • kształcąco - wychowawczą (poprzez: rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, kształcenie kultury czytelniczej, wdrażanie do poszanowania książki, udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym)
 • opiekuńczo - wychowawczą (poprzez: współdziałanie z nauczycielami, wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic intelektualnych, otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, pomoc uczniom mającym trudności w nauce)
 • kulturalno - rekreacyjną (poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego)


Serdecznie zapraszamy!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie