Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Giecznie

Gieczno, ul. Szkolna 2, 95-001 Biała
tel./fax (42) 717-83-10
www:   http://www.gieczno.szkolnastrona.ple-mail:   zsggieczno@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4696 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W GIECZNIE

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- wysoki poziom nauczania
- klasa "0"
- bezpieczeństwo na terenie szkoły

GIMNAZJUM W GIECZNIE

- przygotowanie do nauki w szkole ponadgimnazjalnej
- realizowanie programów profilaktycznych
- biblioteka
- szkola bez przemocy

Historia skolnictwa w Giecznie sięga do okresu sprzed II wojny światowej. Budynek, w którym obecnie odbywają się zajęcia, została zbudowany w 1951 roku.

Cele i zadania Szkoły Podstawowej w Giecznie

 • zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz w rocznym planie dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym i profilaktycznym
 • umożliwia uczniom kończącym szkołę podstawową kontynuowanie nauki w gimnazjum
 • tworzy warunki wychowawcze sprzyjające samorozwojowi i samorealizacji uczniów, stosownie do ich wieku i warunków szkolnych
 • podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej i zapewnia tolerancję wyznaniową
 • zapewnia uczniom stałą pomoc pedagogiczną i psychologiczną
 • organizuje nauczanie indywidualne dzieci z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły podstawowej, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach szkolnych
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania
 • umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym pomoc w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych
 • zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz w czasie dojazdów do szkoły autobusami szkolnymi
 • sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, dysfunkcją narządów ruchu, słuchu i wzroku

Świetlica szkolna

Dbając o bezpieczeństwo uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły, organizujemy opiekę w świetlicy szkolnej. Czas pracy świetlicy szkoły dopasowuje do potrzeb uczniów i możliwości szkoły. Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych i przybierają różne formy. to nie jest już tylko pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych, ale zabawy i gry, czytelnictwo, ćwiczenia ruchowe, zajęcia plastyczne i techniczne, a także zajęcia profilaktyczne, prowadzące do upowszechniania zasad higieny osobistej i zdrowotnej oraz nawyków kultury życia codziennego.

GIMNAZJUM

Cele i zadania Gimnazjum w Giecznie

 • zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz w rocznym planie dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym i profilaktycznym
 • umożliwia uczniom kończącym gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • tworzy warunki wychowawcze sprzyjające samorozwojowi i samorealizacji uczniów, stosownie do ich wieku i warunków szkolnych
 • podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej i zapewnia tolerancję wyznaniową
 • zapewnia uczniom stałą pomoc pedagogiczną i psychologiczną
 • organizuje nauczanie indywidualne młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do gimnazjum, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach szkolnych
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania
 • umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym pomoc w przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych
 • stwarza warunki do realizacji projektów edukacyjnych na zasadach określonych w regulaminie projektów edukacyjnych
 • zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz w czasie dojazdów do szkoły autobusami szkolnymi
 • sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, dysfunkcją narządów ruchu, słuchu i wzroku

W naszej szkole każdy uczeń i rodzic ma prawo wymagać:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w Gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed jakąkolwiek formą przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz znajomości zasad i sposobu kontroli postępów w nauce
 • życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym przez pracowników gimnazjum
 • wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób
 • pomocy ze strony pracowników pedagogicznych Gimnazjum w przypadku trudności w nauce
 • korzystania z poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i zawodowego oraz logopedycznego w ramach posiadanych środków finansowych

Zespół Szkół w Giecznie zatrudnia osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów. Nauczyciele uczą dzieci samodzielności i pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, a także wspierają swoich podopiecznych podczas konkursów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie