Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie

ul. Kościuszki 24A, 99-300 Kutno
tel. (24) 355-78-87
www:   http://www.surdokutno.pl
SOSW Nr 2 na Facebook
e-mail:   oswkutno@kki.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 13722 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


WCZESNE WSPOMAGANIE

- specjalistyczna, kompleksowa i bezpłatna
  pomoc dostosowaną do indywidualnych
  potrzeb każdego dziecka

- terapia pedagogiczna
- terapia logopedyczna
- terapia psychologiczna
- logorytmika
- gimnastykę korekcyjna
- w pełni wyposażone i przygotowane
  sale terapeutyczne

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA
NR 13

- wykwalifikowana i doświadczona kadra
  pedagogiczna

- wysoki poziom nauczania
- nauka języków obcych
- opieka terapeutów i specjalistów
- doskonała baza dydaktyczna

BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA NR 7

- kucharz
- fryzjer
- oraz inne zawody wg zapotrzebowania

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

INTERNAT

Ośrodek istnieje od 1992 roku. Jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Oferta Ośrodka jest adresowana do uczniów:
 • słabo słyszących
 • niesłyszących
 • autystycznych
 • z zaburzeniami objawiającymi się trudnościami komunikacyjnymi (mutyzm, niedokształcenie mowy o typie afazji)
 • uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 jest placówką całodobową. Jesteśmy zespołem pedagogów, psychologów i logopedów przygotowanych do pracy z dzieckiem do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w szkole oraz z jego rodziną.

Mamy do dyspozycji bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe. Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, porad i konsultacji organizowanych z inicjatywy uczniów, rodziców lub nauczycieli. Rehabilitacja słuchu i mowy prowadzona jest na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.


W ramach działań statutowych oferujemy:
 • wycieczki
 • turnusy rehabilitacyjne
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne (np. basen)
 • współpracę z Klubem Sportowym"Lwy"
 • gimnastykę korekcyjną
 • terapię psychologiczną
 • terapię pedagogiczną
 • zajęcia rytmiczne
 • zajęcia integracyjne
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

W naszej placówce dysponujemy:
  
 • salami lekcyjnymi wyposażonymi w specjalistyczne pomoce dydaktyczne
 • pracownią komputerową
 • pracownią interaktywną
 • Internetowym Centrum Multimedialnym
 • pracowniami przedmiotowymi
 • gabinetem logopedycznym
 • gabinetem psychologicznym
 • gabinetem biofeedback
 • salą gimnastyki korekcyjnej

Oferta Ośrodka jest adresowana do uczniów:
 • zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania: origami, scrabble, "Świat bibliotek", drużyna harcerska, kawiarnia internacka, zajęcia artystyczne, Liga Ochrony Przyrody
 • zajęcia sportowo - rekreacyjne: gimnastyka korekcyjna, zajęcia ruchowe, na basenie
 • koła zainteresowań: informatyczne, polonistyczne, muzyczne, historyczne, matematyczne "Pitagoras"
 • zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne: z matematyki, z języka polskiego, z języka angielskiego, z zakresu przedmiotów przyrodniczych, z przedmiotów zawodowych, logopedyczne, rewalidacyjne, logorytmiczne, języka migowego, integracyjne, biofeedback, wspomaganie rozwoju mowy z elementami integracji sensorycznej dzieci z wczesnego wspomagania, stymulujące rozwój dzieci z wczesnego wspomagania

INTERNAT

Internat SOSW nr 2 w Kutnie dysponuje 45 miejscami. Wychowankowie mieszkają w 3 lub 4 osobowych, estetycznie umeblowanych sypialniach. Każda grupa wychowawcza ma do swojej dyspozycji świetlicę. Wychowankowie mogą także korzystać popołudniami z sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej wraz ze Szkolnym Centrum Multimedialnym, sali gospodarstwa domowego, sali rehabilitacyjnej, sali interaktywnej, siłowni.

Opiekę wychowawczą nad każdą grupą sprawuje na ogół dwóch stałych nauczycieli - wychowawców internatu. Wychowawcy realizują zajęcia wg Planu Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej dla każdej grupy opracowywanego w oparciu o dokumenty placówki.

Nauka własna w internacie odbywa się w systemie klasowym: uczniowie odrabiają lekcje w zespołach klas szkolnych, ze stałymi wychowawcami.

Internat stwarza wychowankom warunki do wypoczynku i realizacji swoich indywidualnych zainteresowań. Wychowawcy proponują podopiecznym szereg zajęć o różnym charakterze. W poszczególnych grupach prowadzone są zajęcia: kulinarne, plastyczne, origami, fotograficzne, zabawy słowem, logorytmiczne, ruchowe.

Wychowankowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez MiPBP (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna); Komendzie Hufca ZHP Kutno; PSSE (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna).

Serdecznie Zapraszamy!!!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie