Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Samorządowych Nr 2

ul. Inowłodzka 3, 26-300 Opoczno
tel./fax (44) 755-25-59
www:   http://www.zss2opoczno.edu.pl
e-mail:   zss2opoczno@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12519 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

- miła, przyjazna atmosfera
- bezpieczeństwo
- udział w konkursie plastycznym

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO

- udział w konkursach
- edukacja o ekologii

GIMNAZJUM NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

- nauczanie języków obcych
- udział w festiwalach piosenki angielskiej i niemieckiej

O nas


Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie jest palcówką oświatową działającą na terenie gminy Opoczno. W skład Zespołu wchodzą: Oddziały Przedszkolne, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego oraz Gimnazjum Nr 2 im. Władysława Jagiełły. Nasza szkoła należy na najstarszych jednostek oświatowych na terenie gminy Opoczno.

Mimo podziału na trzy odrębne jednostki organizacyjne, szkoła stanowi jeden żywy organizm ze wspólnym: budynkiem, dyrekcją, nauczycielami i administracją zatrudnionymi w obydwu szkołach i przedszkolu oraz Radą Rodziców.

Posiadamy klasy integracyjne, w których uczą się uczniowie niepełnosprawni.

Cele i zadania szkoły podstawowej i gimnazjum


Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Przestrzega postanowień Konstytucji RP, kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. W szczególności zapewnia harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

W zakresie nauczania zapewnia uczniom:
 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem
 • zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w gimnazjum
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych)
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie

W zakresie kształcenia umiejętności stwarza uczniom warunki do zdobywania następujących umiejętności:
 • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki i przyjmowania za nią odpowiedzialności
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym
 • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania decyzji
 • rozwiązywania problemów w twórczy sposób
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
 • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków
 • rozwijania osobistych zainteresowań
 • przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych

W pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierza do tego, aby uczniowie:
 • znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
 • rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie
 • mieli świadomość życiowej użyteczności treści poznawanych na poszczególnych zajęciach edukacyjnych
 • godzili umiejętnie dążenie do osiągnięcia dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych
 • dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia postawionych sobie celów życiowych
 • uczyli się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie
 • przyjmowali dziedzictwo kulturowe i kształtowali postawy patriotyczne
 • potrafili dokonywać wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się
 • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów
 • umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów


Zapraszamy do nas!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie