Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

im. Wł.S. Reymonta w Rokicinach

ul. Sienkiewicza 17, 97-221 Rokiciny-Kolonia
tel. (44) 719-50-18
www:   http://www.rokiciny_sp.republika.ple-mail:   sp_rokiciny@poczta.onet.pl
sp_rokiciny@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10854 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ROKICINACH

- miła, domowa atmosfera
- zajęcia dodatkowe
- dbałość o prawidłowy rozwój wychowanków
- bezpieczeństwo, opieka, troska
- edukacja proekologiczna
- aktywne formy pracy
- poszanowanie praw ucznia i dziecka
- szkoła bez przemocy

O NASZEJ SZKOLE


Jako placówka przyjazna dzieciom, realizujemy nasze najważniejsze cele:
 • zapewniamy uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny zgodnie z ich potrzebami, w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z 2 listopada 1989r.
 • umożliwiamy uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych. Zadanie to realizowane jest przez prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, Szkolnego Klubu Sportowego, organizację szkolnych konkursów zgodnie z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły na dany rok szkolny na szczeblu szkoły z możliwością uczestniczenia uczniów w konkursach na szczeblu gminy, rejonu i województwa
 • wprowadzamy uczniów w dziedzictwo kultury regionalnej, narodowej oraz zasady życia społecznego organizując apele, akademie i inne uroczystości dla uczniów i środowiska oraz realizację ścieżek edukacyjnych
 • uczymy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowuje do życia w rodzinie, wspierając jej wychowawczą rolę
 • uczymy współdziałania w zespole i pracy w grupie, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, budowania więzi międzyludzkich
 • kształtujemy potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną poprzez pracę kół sportowych dla dziewcząt i chłopców, udział w konkursach sportowych na szczeblu szkoły z możliwością uczestnictwa w tychże konkursach na szczeblu gminy, rejonu, województwa
 • udzielamy uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez pedagoga, nauczycieli i wychowawców poprzez wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, wyrównywanie i korygowanie braków w oparciu o program nauczania na zajęciach wyrównawczych oraz korygowanie odchyleń od normy na zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i terapii pedagogicznej
 • zapewniamy opiekę uczniom z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów wzroku, słuchu, ruchu, kierując ich przy pomocy lekarza i wychowawców do specjalistycznych przychodni
 • zapewniamy uczniom pełne bezpieczeństwo podczas lekcji, w czasie przerw między zajęciami realizowanej w formie dyżurów nauczycielskich oraz w czasie innych zajęć organizowanych przez szkołę
 • dbamy o przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp oraz przepisów ppoż.
 • za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej zapewniamy pomoc w formie zapomogi losowej, częściowej i całkowitej dopłaty do obiadu, zakupu odzieży, paczki żywnościowej tym uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych jest ona potrzebna
 • przygotowujemy uczniów do sprawdzianu badającego poziom ich wiedzy i umiejętności
 • przygotowujemy uczniów do kontynuowania nauki w gimnazjum
 • otaczamy opieką uczniów wybitnie zdolnych
 • umożliwiamy uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami
 • organizujemy zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad
 • organizujemy wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów szkoły
 • stosujemy motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy (stypendia naukowe)
 • kładziemy duży nacisk na współpracę ze środowiskiem
 • systematycznie diagnozujemy oczekiwania wobec szkoły
 • stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie