Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

im. J.Pawlikowskiego w Rozprzy

ul. Szkolna 1, 97-340 Rozprza
tel./fax (44) 615-80-12
www:   http://www.sprozprza.om.ple-mail:   sprozprza@gmail.com


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7064 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOLA PODSTAWOWA W ROZPRZY

- miła, domowa atmosfera
- zajęcia dodatkowe
- dbałość o prawidłowy rozwój wychowanków
- bezpieczeństwo, opieka, troska
- edukacja proekologiczna
- aktywne formy pracy
- poszanowanie praw ucznia i dziecka
- szkoła bez przemocy

O NASZEJ SZKOLE


Nasza placówka bardzo dobrze wypełnia najważniejsze zadania w zakresie kształcenia:
 • realizuje prawa, cele i zadania Rzeczpospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju
 • zapewnia wszechstronny rozwój ucznia
 • tworzy w świadomości uczniów zintegrowany system wiedzy, umiejętności i postaw
 • kształci umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, by lepiej przygotować go do dalszego kształcenia, a w rezultacie do pracy w warunkach współczesnego świata
 • dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia, a także umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej
 • stwarza możliwości pobierania i kontynuowania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami
 • umożliwia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi uzupełnia lub wyrównuje wiedzę uczniów z problemami edukacyjnymi
 • prowadzi nauczanie indywidualne uczniów
 • umożliwia rozwój fizyczny uczniów zgodnie z ich możliwościami
 • stwarza warunki dla rozwoju intelektualnego uczniów
 • zapewnia prozdrowotne warunki pracy uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły
 • upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwą postawę wobec problemów ochrony środowiska

W zakresie wychowania:
 • podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, językowej oraz tradycje kultury regionalnej i religijnej
 • kształtuje zachowania uczniów w ramach podstawowych wartości zawartych w dekalogu oraz innych norm ogólnospołecznych należących do sfery moralnej i etycznej
 • świadczy pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom przez nauczycieli i wychowawców
 • wspomaga wychowawczą role rodziny
 • sprawuje opiekę w czasie pobytu dziecka w szkole podczas lekcji i przerw, w czasie oczekiwania na odwóz do domu i zajęć pozalekcyjnych
 • zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie wycieczek szkolnych: pieszych, rowerowych, autokarowych
 • organizuje imprezy o charakterze sportowym, rozrywkowym, świetlicowym w czasie wolnym od zajęć
 • zapewnia opiekę uczniom z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku

Zadania świetlicy szkolnej:
 • zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej podczas oczekiwania na lekcje i na odwóz do domu oraz w czasie lekcji pod nieobecność nauczycieli
 • zabezpieczenie racjonalnego dożywiania w formie obiadu
 • udział w akcjach ogólnopolskich związanych z dożywianiem
 • wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej, udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce
 • kształtowanie właściwej postawy moralnej i cech charakteru
 • przestrzeganie stosowania form grzecznościowych, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w szkole, domu i środowisku
 • rozwijanie samorządności, samodzielności oraz poczucia estetyki i wrażliwości na piękno
 • wdrażanie dowdrażanie do poszanowania sprzętu świetlicowego
 • przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy oraz pobytu na świeżym powietrzu
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przez organizowanie zajęć o różnorodnej tematyce (plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe)
 • organizowanie różnorodnych imprez świetlicowych

Naszym uczniom proponujemy:
 • koła zainteresowań
 • koła przedmiotowe dla uczniów uzdolnionych
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce
 • zajęcia korekcyjno–kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie