Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Sieradzu

im. Władysława Łokietka

ul. Łokietka 55, 98-200 Sieradz
tel. (43) 827-26-59
www:   http://www.sp9siera.webd.pl
e-mail:   sieradz.sp9@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6351 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W SIERADZU

- miła atmosfera
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- nauczanie języków obcych
- koła zainteresowań
- zajęcia wyrównawcze
- "Szkoła bez przemocy"

CELE I ZADANIA SZKOŁY


Nasza szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w sześcioletnim cyklu kształcenia; realizuje ustalone dla szkoły: podstawę programową przedmiotów obowiązkowych i ramowy plan nauczania; realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz realizuje proces wychowawczy zgodnie z następującymi zasadami:
 • wolności człowieka określonej Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz Konwencją o Prawach Dziecka
 • prawa moralnego formułowanego przez dom rodzicielski i utrwalanego przez szkołę
 • praw i obowiązków obywatelskich określonych przez państwo, z zachowaniem zasady, że za wychowanie dzieci odpowiedzialni są przede wszystkim rodzice (prawni opiekunowie), a szkoła wspiera ich w tych działaniach


Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, a w szczególności zapewnia uczniom:
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie wymaganej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny prowadzący do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie
 • znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym)
 • opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i promocji zdrowia oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną


Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się poprzez:
 • integrację wiedzy zdobywanej w toku nauczania zintegrowanego w klasach I – III oraz nauczania blokowego w klasach IV – VI
  • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz do właściwego odbioru i wykorzystania mediów
  • przygotowanie uczniów do komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie jak i w piśmie
  • oddziaływania wychowawcze skierowane na priorytety takie jak: personalizację życia w rodzinie, grupie koleżeńskiej, w społeczeństwie; wpajanie zasad prozdrowotnych; kształtowanie postaw proekologicznych
  • prowadzenie kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu, współpracą z sądem rodzinnym oraz innymi instytucjami


  PROGRAM WYCHOWAWCZY


  Wszystkie nasze działania zmierzać mają do wychowania dziecka, które zna swoją wartość, czuje się akceptowane i doceniane, potrafi odnaleźć swoje miejsce w życiu. Jest asertywne, umie odróżniać dobro od zła, kocha ludzi i przyrodę. Swoją wiedzę i umiejętność wykorzystuje tylko w szlachetnych celach.

  Nasz absolwent:
  • posiada zasób wiedzy i umiejętności niezbędnych do kształcenia na następnym etapie nauki
  • planuje i organizuje własne uczenie się
  • zna swoje możliwości intelektualne i dąży do samodoskonalenia
  • umie odróżnić dobro od zła
  • darzy szacunkiem swoich rodziców, nauczycieli, kolegów i innych ludzi
  • jest asertywny
  • szanuje dziedzictwo kulturowe
  • posiada umiejętność skutecznego komunikowania się i współdziałania
  • zna i stosuje normy dobrego zachowania
  • potrafi podejmować decyzje, które nie szkodzą jemu i innym
  • kocha i szanuje przyrodę
  • wie jak korzystać z podstawowych technik informacyjnych (prasa, radio, telewizja, Internet)
  • korzysta w miarę swoich umiejętności i potrzeb z możliwości stwarzanych przez technologię komputerową
  • czuje się przygotowany do życia w zjednoczonej Europie


  Zapraszamy!!!

  Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
  Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

  zmiany@szkolnictwo.pl

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X

  TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

  Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

  Wypełnij formularz >>>
  Od 20tu lat najpopularniejszy
  i największy
  informator branży edukacyjnej

  - przedszkola, szkoły, uczelnie
  -kolonie, zielone szkoły
  - inne jednostki

  OKS www.szkolnictwo.pl
  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - ponad 1,5mln użytkowników/mies.


  Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie