Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 6

im. Janiny Majkowskiej

ul. Uniejowska 199, 98-200 Sieradz
tel./fax (43) 827-19-23
www:   http://www.sp6sieradz.republika.pl
e-mail:   sp6sieradz@gazeta.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4683 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

- język angielski i język niemiecki
- świetlica
- biblioteka
- informatyka
- bezpieczeństwo
- profesjonalna kadra pedagogiczna

MISJA SZKOŁY


Nasza szkoła daje uczniom solidne przygotowanie do kontynuacji nauki w gimnazjum i stwarza optymalne warunki sprzyjające kreowaniu właściwych postaw społecznych. Priorytetem placówki jest ochrona życia i zdrowia jako najwyższej wartości.

Autentyczne zaangażowanie pedagogów, ich wysokie kwalifikacje i ciągła troska o wielostronny rozwój wychowanków sprawiają, że dzieci uczęszczające do naszej szkoły wyposażone są w umiejętności i wiadomości, które zapewniają im prawidłowy przebieg procesu kształcenia i wychowania. Profesjonalizm, z jakim nauczyciele wykonują powierzone im funkcje ma swoje odbicie w sukcesach placówki, jak i indywidualnych osiągnięciach uczniów.

Wyjątkowo malownicze położenie placówki wyznacza priorytety w działaniach nauczycieli i pracowników szkoły. Dokładamy wszelkich starań, by uczniowie dostrzegali istotną rolę zgodnego współistnienia ze światem przyrody. Przedsięwzięcia promujące taki wybór są szeroko rozpowszechniane wśród uczniów naszej szkoły. W jej priorytetowych działaniach współuczestniczy również środowisko lokalne oraz rodzice. Realizując dydaktyczno – wychowawcze działania szkoły utworzono ścieżkę ekologiczną. Zadbano również o estetyczne zagospodarowanie szkoły, co sprzyja warunkom pracy placówki, jak i bezpieczeństwu jej uczniów.


Nowatorskim przedsięwzięciem jest powstanie "izby lekcyjnej" na świeżym powietrzu. Wszyscy mamy świadomość tego, jak ważny jest zdrowy styl życia i dbanie nie tylko o duchowy, ale i fizyczny wymiar życia. W związku z tym szkoła podejmuje się organizowania imprez sportowych o lokalnym zasięgu.

Szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich rodziców, wspomaga ich w funkcji wychowawczej, kładąc ogromny nacisk na współpracę z rodzicami. Nauczyciele i pracownicy szkoły dbają o to, by w porę zwalczać źródła zahamowań u dzieci, docierać do przyczyn niedostosowania społecznego, a przede wszystkim rozwijać ich talenty i zainteresowania. Pod czujnym okiem pedagogów rozpoznawane są wrodzone dyspozycje wychowanków. Szkoła roztacza opiekę nad wyjątkowo uzdolnionymi uczniami, organizuje dla nich dodatkowe zajęcia wspomagające ich wszechstronny rozwój, samodzielność, nowatorstwo, jak i daje możliwość prezentacji własnych osiągnięć na szerszym forum. Poprzez aktywny udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych uczniowie weryfikują swoją wiedzę i umiejętności.

Dbamy również o rozwój dzieci słabych, dostosowując treści programów szkolnych do możliwości ucznia słabego, średniego i zdolnego. Celem nadrzędnym staje się więc dbałość o to, aby każdy uczeń odnalazł w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w aspekcie intelektualnym, psychicznym i społecznym.

Niezwykle ważną rolę odgrywa także estetyczny, moralny i duchowy wymiar kształcenia. Jesteśmy placówką, która nie spoczywa na laurach. Mamy świadomość, że działamy po to, aby nasi uczniowie byli przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie. Systematycznie poszerzamy ofertę zajęć pozalekcyjnych, wzbogacamy placówkę w interesujące pomoce dydaktyczne i stosujemy nowoczesną technologię informacyjną.

Pragniemy stworzyć naszym uczniom atmosferę harmonijnego rozwoju, motywować ich do efektywnej pracy, twórczego postrzegania rzeczywistości, a także przygotować do podjęcia odpowiedzialnej roli w przyszłym życiu.

WIZJA SZKOŁY


O szczególnym charakterze naszej placówki decyduje jej malownicze położenie. Szkoła usytuowana jest przy ulicy Uniejowskiej, w bliskim sąsiedztwie kompleksów leśnych. Wyjątkowe położenie placówki wyznacza niejako priorytety w działalności nauczycieli i pracowników szkoły. Najważniejszym zadaniem staje się wdrażanie i promowanie wśród wychowanków zdrowego i ekologicznego trybu życia. Realizację zadań dydaktyczno - wychowawczych wspiera utworzenie ścieżki ekologiczno - prozdrowotnej.

Nasz program wychowawczy spójny jest z założeniami programu profilaktyki. Poprzez konsekwentnie realizowany system oddziaływań kształtuje on pożądane zachowania, u podstaw których znajdują się powszechnie akceptowane zasady moralne, ze szczególnym podkreśleniem życia i zdrowia jako najwyższej wartości. Uczniowie w naszej szkole odnajdują środowisko wielostronnego rozwoju osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym i zdrowotnym. Niezwykle istotnym jest także estetyczny, moralny i duchowy aspekt rozwoju dziecka.

Kreatywność, znajomość języków obcych, afirmacja wartości humanistycznych, patriotyzm, poszanowanie tradycji i kultywowanie treści składających się na pojęcie regionalizmu to ważne założenia programów, które są realizowane w naszej szkole.

Wszechstronny rozwój młodego pokolenia w oparciu o samorządność i dobrze rozumianą samoocenę wspomagają ponadto:
 • prężna działalność organizacji szkolnych
 • podejmowanie innowacji pedagogicznych
 • pomoc ze strony pedagoga i psychologa szkolnego
 • współpraca z organizacjami wspierającymi kształcenie i wychowanie dziecka

Estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie budynku jest ważnym elementem wpływającym na podnoszenie bezpieczeństwa uczniów i usprawniającym pracę szkoły. Placówka wykorzystuje nowoczesną, pełnowymiarową salę gimnastyczną i podejmuje się organizowania imprez sportowych i środowiskowych o zasięgu lokalnym, skutecznie konkurując w tym zakresie z innymi instytucjami oświatowymi.

Ponadto nasza szkoła daje uczniom solidne przygotowanie do kontynuowania nauki w gimnazjum.
Czynnikami, które mają istotny wpływ na kształtowanie osobowości dziecka są:
 • pasja i nowatorstwo pedagogów oraz ich wysokie kwalifikacje
 • stwarzanie możliwości wyrównywania szans edukacyjnych
 • ciągła dbałość o wszechstronny rozwój zainteresowań wychowanków

W naszej szkole każde dziecko ma zapewnione warunki do rozwoju umiejętności interdyscyplinarnych i postaw, które są niezbędne w dalszym etapie nauki. Sprzyja temu liczebność klas i preferowane aktywne metody pracy. Podejmowane przez szkołę działania umożliwiają wychowankom odkrywanie świata i ich miejsca w świecie w sposób niekonwencjonalny, wieloaspektowy i twórczy, tworząc zintegrowany obraz otaczającej rzeczywistości. Realizację tego zapewnia wdrażanie programów autorskich, indywidualne podejście do każdego dziecka oraz przyjazna atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji.

Pedagodzy pracujący w naszej szkole stosują metody aktywizujące nastawione na samodzielność dziecka, a treści programowe dostosowują do umiejętności ucznia słabego, średniego i zdolnego. Harmonijny rozwój ucznia zapewnia wdrażanie i realizacja programu doskonaląco - naprawczego. Podejmowanie działań naprawczych lub doskonalących w zakresie jakości kształcenia zmierza do osiągnięcia przez uczniów wysokich wyników na sprawdzianie zewnętrznym klas VI.

Nasi wychowankowie mają możliwość prezentowania własnych osiągnięć na szerszym forum poprzez m. in. aktywny udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Szkoła dysponuje bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, które wspomagają rozwój dziecka. Nasza placówka jako jedyna w mieście dokonuje badania przyrostu wiedzy ucznia. Posiadamy bogaty księgozbiór mieszczący się w przestronnym pomieszczeniu biblioteki szkolnej.

Efektywna realizacja zadań pedagogicznych możliwa jest dzięki właściwej bazie materialnej:
 • dobrze wyposażonym pracowniom
 • nowoczesnym pomocom dydaktycznym (w tym tablicom interaktywnym)
 • dostępowi do współczesnych źródeł wiedzy i poznania

Dzięki szkolnej sieci komputerowej uczniowie korzystają z elektronicznych technologii komunikacyjnych. Na szkolnej stronie internetowej na bieżąco zamieszczane są informacje dotyczące sukcesów uczniowskich oraz aktualności z życia szkoły. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że placówkę często odwiedzają media lokalne, dzięki czemu w prasie i lokalnej telewizji ukazują się aktualne wieści na temat funkcjonowania szkoły i osiągnięć jej wychowanków.

Rodzice chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Współuczestniczą w tworzeniu prawa szkolnego i programów, wspomagają ich realizację oraz prezentują i szczycą się osiągnięciami własnych dzieci.

Zgodnie z oczekiwaniami rodziców i uczniów organizowane są różnorodne formy zajęć, w tym:
 • nauka języków obcych
 • elementy informatyki
 • zajęcia prozdrowotne
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe
 • zajęcia wyrównawcze

W naszej szkole wychowankowie czują się bezpiecznie, korzystają z wydłużonego czasu pracy świetlicy, są uśmiechnięci i zadowoleni, a każdy uczeń odnosi sukcesy na miarę własnych możliwości. Jest to bardzo ważne, gdyż dzięki temu wszystkie dzieci rozumieją ideę zdrowej rywalizacji.

Ogromną rolę w tym zakresie odgrywa inicjatywa dyrekcji i nauczycieli, którzy dbają o pozyskiwanie sponsorów wspomagających placówkę swoją dobrocią i hojnością.

Atrakcyjna baza informacyjna, stosowanie nowoczesnych technologii komputerowych, innowacyjny charakter edukacji, bogaty sprzęt sportowy, ścieżka ekologiczno – prozdrowotna, odnowiona kuchnia, rozbudowana stołówka, świetlica, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, utwardzone boisko do piłki nożnej, to tylko wąski wycinek działalności placówki, który obok profesjonalnej i pełnej zaangażowania kadry pedagogicznej, wspomaga właściwy przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego.

Zapraszamy serdecznie!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie