Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum Nr 3

im. Ignacego Krasickiego

ul. Kilińskiego 9, 96-100 Skierniewice
tel. (46) 833-24-75
www:   http://www.gim3-skierniewice.pl
e-mail:   gim3_sk@vp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7392 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM NR 3 IM. IGNACEGO KRASICKIEGO W SKIERNIEWICACH

- klasa europejska językowa z autorskim
  programem z języka angielskiego
  i możliwością nauki w dwóch językach

- klasa matematyczno-informatyczna
  z autorskim programem z matematyki
  i informatyki

- klasa humanistyczno-artystyczna
  z autorskim programem z języka polskiego
  i zajęć wokalno-instrumentalnych

- klasa europejska językowa z autorskim
  programem nauczania języka niemieckiego,
  rosyjskiego lub francuskiego

- klasa krajoznawczo-turystyczna
  z autorskim programem z geografii

- klasa sportowa z autorskim programem
  z wychowania fizycznego

- klasa ogólna

O Szkole

Jesteśmy bardzo nowoczesną szkołą. Gwarantujemy naszym uczniom i ich rodzicom wysoki poziom kształcenia, od lat potwierdzany naukowymi wynikami naszych uczniów. Posiadane certyfikaty:
 • "Szkoła z klasą"
 • "Szkoła bez przemocy"
 • "Frekwencja kontrolowana"
 • "UNICEF - Szkoła z prawami dziecka"
 • "BiznesKlasa UNICEF"
 • "Akademia Szkoły z klasą"
 • "Uczeń z klasą"

U nas znaleźć można niepowtarzalną atmosferę sprzyjającą rozwijaniu zainteresowań. W szkole funkcjonują klasy europejskie, informatyczne i ogólne. Jednym z najważniejszych zadań naszej szkoły jest idea integracji europejskiej.

Oferujemy:
 • szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, np.: warsztaty teatralne, filmowe, muzyczne, taneczne, zajęcia sportowe, liczne koła przedmiotowe, wolontariat, chór, koło strzeleckie
 • zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
 • opiekę pedagoga szkolnego, zajęcia z reedukatorem, socjoterapeutą, psychologiem, doradcą zawodowym
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, sprzęt audio wideo
 • nauczanie informatyki w trzech pracowniach komputerowych
 • multimedialną pracownię językową
 • dziennik elektroniczny - nowoczesne narzędzie w komunikacji z rodzicami
 • całodobowy monitoring szkoły
 • bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę, system motywujący do wszechstronnego rozwoju osobowości każdego ucznia
 • zajęcia sportowe prowadzone na obiektach sportowych Miasta Skierniewice; korzystamy z hal sportowych, basenu, w okresie zimowym prowadzimy zajęcia na lodowisku
 • w ramach zajęć wychowania fizycznego proponujemy uczniom możliwość wyboru zajęć tematycznych dostosowanych do zainteresowań ucznia
 • zajęcia w świetlicy profilaktyczno – wychowawczej

Dlaczego warto być uczniem naszego gimnazjum?

Po pierwsze, w naszej szkole jest bezpiecznie. Uczniowie pozostają pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. W szkole skutecznie funkcjonuje system monitoringu. Dysponujemy ponadto nowoczesną bazą dydaktyczną. W codziennej nauce wykorzystywane są tablice interaktywne, projektory, rzutniki, komputery, telewizory, magnetofony. Uczniowie mają dostęp do Internetu.

Lekcje urozmaicane są m.in. filmami edukacyjnymi, prezentacjami, animacjami, których twórcami są często sami uczniowie. W szkolnej bibliotece można nie tylko wypożyczyć książki, ale również skorzystać z Internetu.

Szczycimy się wysokim poziomem nauczania. Potwierdzeniem tego są między innymi wyniki egzaminu gimnazjalnego - co roku średni wynik uzyskany przez naszych uczniów jest wyższy niż średnia wojewódzka i krajowa. Dodatkowym potwierdzeniem dobrego poziomu nauczania są liczne sukcesy w konkursach pozaszkolnych.

Każdy uczeń naszej szkoły może rozwijać zainteresowania na wielu zajęciach pozalekcyjnych. Wybór jest naprawdę duży - począwszy od rozmaitych wycieczek, poprzez zajęcia artystyczne, sportowe, strzeleckie, koła przedmiotowe, na wolontariacie kończąc.

Ciekawym sposobem rozwijania talentów humanistycznych są zajęcia dziennikarskie oraz możliwość publikowania swoich tekstów na stronie internetowej szkoły w tzw. "Kąciku Literackim".

W ciągu każdego roku szkolnego uczniowie mają do wyboru kilkadziesiąt konkursów i zawodów sportowych. Jak więc widać, na nudę nie ma u nas czasu ani miejsca, o ile tylko uczeń chce podjąć wyzwanie rozwijania własnych zainteresowań poza lekcjami.

Każdy uczeń naszej szkoły może liczyć na wieloraką pomoc pedagogiczno-psychologiczną i wychowawczą. W szkole zatrudnionych jest dwóch doświadczonych pedagogów, realizowane są różnorodne zajęcia wychowawcze (często wykraczające poza ramy szkolnej rutyny), wyrównawcze oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

Świetlica profilaktyczno – wychowawcza
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez kształtowanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie na poziomie klas I-III gimnazjum.

   W ramach pracy świetlicy proponujemy uczniom:
 • zajęcia profilaktyczno – wychowawcze
 • pomoc w kryzysach szkolnych, rówieśniczych, osobistych
 • indywidualna praca z uczniem
 • umożliwienie uczenia się i odrabiania lekcji - pomoc w nauce
 • organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw (konkursy, gry, zajęcia plastyczne)
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne

Uczniowie klas I pozostają pod szczególnie staranną opieką wychowawców, pedagogów i nauczycieli. Realizowane są liczne zajęcia integracyjne, z wycieczkami integracyjnymi włącznie. Dlatego też pierwszoklasiści szybko aklimatyzują się w nowej szkole i mogą w pełni poczuć przyjazną atmosferę to panującą. Szkoła jest dobrze skomunikowana z różnymi dzielnicami miasta dzięki bliskiego sąsiedztwa przystanków MZK. Uczniowie dojeżdżający rowerami mają do dyspozycji odpowiednie stojaki.

Głównymi celami i zadaniami szkoły są:
 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych i do działalności praktycznej poprzez ukazywanie norm moralnych i społecznych powszechnie akceptowanych w zbiorowości ludzi dorosłych oraz umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • upowszechnianie i przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia
 • rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowanie do podejmowania systematycznych i dłuższych wysiłków intelektualnych i fizycznych
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznych oraz moralnych dziecka i jego indywidualnych zdolności twórczych
 • umacnianie wiary we własne siły oraz możliwości osiągania sukcesów i dążenia do osiągania celów
 • kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia i życia


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie