Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skierniewicach

im. H.Sienkiewicza w Skierniewicach

ul. Sienkiewicza 14, 96-100 Skierniewice
tel./fax (46) 833-34-33
www:   http://www.sp1skierniewice.edupage.org
e-mail:   sp1skierniewice@republika.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2792 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SKIERNIEWICACH

- "Szkoła bez przemocy"
- biblioteka szkolna
- świetlica
- tradycje szkolne

CELE I ZADANIA

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska.

Głównymi celami szkoły są:
 • prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności pisania i czytania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami oraz kształtowania nawyków społecznego współżycia
 • rozwijanie i kształtowanie poznawczych możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata
 • rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowywanie do podejmowania systematycznych i dłuższych wysiłków intelektualnych i fizycznych
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz moralnej dziecka i jego indywidualnych zdolności twórczych
 • umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów oraz dążenia do osiągania celów
 • kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń życia
 • rozwijanie umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu
 • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej dziecka
 • stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka oraz troszczenie się o zapewnienie mu równych szans
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
 • stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci
 • stwarzanie przyjaznego klimatu i pomaganie dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej


W celu dostosowania metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Skierniewicach.

TRADYCJE I OBRZĘDOWOŚĆ SZKOŁY

Szkoła i uczniowie mają swoje tradycje. Tradycja szkolna to powtarzający się układ uroczystości i zwyczajów zaakceptowany przez nauczycieli i rodziców. Ma na celu integrację środowiska szkolnego oraz pomoc w realizacji celów wychowawczych.

Wszystkie uroczystości i imprezy szkolne zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną do realizacji w danym roku szkolnym tworzą tradycję szkolną.

Ponadto w tradycji szkoły odbywają się: pasowanie na uczniów dzieci klas pierwszych, zabawa andrzejkowa, klasowe mikołajki, spotkania wigilijne przy opłatku z wychowawcami klas, szkolne jasełka, zabawa choinkowo – noworoczna, Święto Patrona Szkoły, Święto Wiosny, Dzień Dziecka, Dni Otwarte Szkoły, wręczanie rodzicom i innym osobom wspierającym szkołę dyplomów „Przyjaciel Szkoły”, wręczanie uczniom po pierwszym semestrze srebrnych odznak z wizerunkiem Patrona, wybieranie przez uczniów nauczyciela nagrodzonego dyplomem Nauczyciela Wielkiego Serca, nadawanie na koniec roku wybranym przez kolegów uczniom zaszczytnego tytułu i dyplomu Bonus Amicus.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną zaspokajającą potrzeby czytelnicze uczniów i nauczycieli, a także rodziców. W miarę możliwości lokalowych przy bibliotece organizuje się czytelnię do korzystania z książek, czasopism bez wypożyczania do domu. Biblioteka szkolna gromadzi, opracowuje i udostępnia swój księgozbiór uczniom i nauczycielom, a także rodzicom.

ŚWIETLICA SZKOLNA

Celem działalności świetlicy szkolnej, do której rodzice zapisują uczniów z pierwszym dniem rozpoczęcia roku szkolnego jest:
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej
 • udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce
 • zapewnianie odpowiednich warunków do nauki własnej
 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i stworzenie możliwości rekreacji


ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie