Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie

ul. Targowa 21, 95-010 Stryków
tel./fax (42) 719-81-44
www:   http://www.zs1strykow.edupage.org
e-mail:   zs1strykow@vp,pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6099 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. LUCJANA SZENWALDA

- „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
- zajęcia wyrównawcze
- świetlica szkolna

GIMNAZJUM NR 1

- „Szkoła bez przemocy”
- koła zainteresowań
- biblioteka szkolna

O NAS


W skład Zespołu Szkół nr 1 weszły: Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 1. To rozwiązanie organizacyjne ze względu na trudności lokalowe, miało mieć charakter tymczasowy do 2001 roku. Po tym okresie, zgodnie z założeniami reformy oświatowej i obowiązującymi wówczas przepisami prawa, przewidywano rozdzielenie obu szkół. W związku z tym w roku szkolnym 2001/2002 organ samorządowy rozpoczął proces tzw. "wygaszania podstawówki"- nie było naboru uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej.

Baza lokalowa nowo powstałego Zespołu Szkół po rozbudowie jest dość dobra.

Mieszczą się tu:
 • sale lekcyjne
 • sala komputerowa
 • biblioteka z czytelnią
 • świetlica
 • aula
 • jadalnia
 • kuchnia
 • szatnia
 • gabinet lekarski
 • sala gimnastyczna
 • siłownia i salka do gimnastyki korekcyjnej


Uruchomienie gimnazjum i wprowadzenie nowych programów nauczania pociągnęło także za sobą konieczności modernizacji środków dydaktycznych. Nasza szkoła została wyposażona w niezbędne media edukacyjne, pracownię komputerową i pracownie języków obcych. Szkolną bibliotekę zaopatrzono w aktualne lektury szkolne, encyklopedie i inne publikacje.

W ostatnim dziesięcioleciu szkoła podejmowała szereg działań zmierzających do zapewnienia zarówno uczniom szkoły podstawowej jak i gimnazjum najlepszych warunków do rozwoju, osiągania wysokiego poziomu kształcenia, harmonijnego rozwoju intelektualnego, duchowego, moralnego, społecznego i fizycznego.

Dodatkową ofertę edukacyjną w szkole podstawowej stanowią nauka języka zachodnioeuropejskiego od I klasy, informatyka w klasie V i liczne koła zainteresowań: recytatorskie, informatyczne, teatralne, plastyczne, SKS oraz chór szkolny. W gimnazjum uczniowie mogli uczęszczać na zajęcia koła polonistycznego, matematycznego, historycznego, informatycznego, plastycznego, turystycznego, recytatorskiego, SKS- u; funkcjonuje: Klub Europejski, zespół taneczny, Klub Ekologiczny i Ludowy Uczniowski Klub Sportowy.

W celu popularyzacji zainteresowań i uzdolnień uczniów organizowano corocznie w obu szkołach wiele konkursów przedmiotowych i tematycznych. Do najciekawszych konkursów w Szkole Podstawowej należały m.in. konkursy literackie związane z uroczystościami jubileuszowymi. Wielu uczniów corocznie bierze udział w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych, reprezentując dobry poziom, o czym świadczą liczne dyplomy, wyróżnienia i nagrody.

W Zespole Szkół nr 1 przywiązuje się dużą wagę do wychowania patriotycznego i regionalnego. Obchody rocznic patriotycznych są zawsze okazją do kształtowania w uczniach poczucia tożsamości narodowej, a systematyczna opieka miejsc pamięci narodowej służy poznawaniu "bliższej Ojczyzny", rozwija zainteresowania i aktywność w poszukiwaniu źródeł informacji na temat wartości dziedzictwa kulturowego najbliższego środowiska, regionu, kraju.

Do rozwoju intelektualnego i kulturalnego uczniów przyczyniają się liczne imprezy jak choćby "Dzień Europejski", na którym młodzież obu szkół przygotowała barwne widowisko środowiskowe, zapraszając gości z pozostałych szkół w gminie.

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół jest dobrze przygotowana do pełnienia ról dydaktycznych i wychowawczych. Ustawiczne kształcenie i stałe doskonalenie – to trwały element pracy naszych nauczycieli. Wielu pedagogów ukończyło studia podyplomowe, zdobywając drugą specjalizację.

MISJA I MODEL ABSOLWENTA SP NR 2


Misja szkoły

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.

Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Model absolwenta szkoły podstawowej

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 jest człowiekiem XXI wieku.

To człowiek:
 • tolerancyjny
 • dbający o bezpieczeństwo własne i innych
 • aktywny
 • ciekawy świata
 • uczciwy i prawy
 • kulturalny
 • obowiązkowy
 • samodzielny
 • promujący zdrowy styl życia


MISJA I MODEL ABSOLWENTA GIMNAZJUM NR 1


Misja szkoły

Do misji naszego gimnazjum należą:
 • dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka
 • przygotowanie ucznia do osiągnięcia sukcesu zawodowego
 • przygotowanie ucznia do znalezienia własnego miejsca w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie


Model absolwenta gimnazjum

Absolwent Gimnazjum nr 1 w Strykowie powinien:
 • być człowiekiem otwartym na innych ludzi
 • umieć radzić sobie w różnych sytuacjach i zwracać się o pomoc
 • znać swoją wartość i pielęgnować swoje zasoby
 • umieć budować swój wizerunek
 • być aktywny i twórczy
 • pracować nad własnym rozwojem
 • umieć znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie
 • uczestniczyć w różnych formach kultury
 • szanować tradycje i kulturę narodową
 • świadomie planować ścieżkę edukacyjną i zawodową


Zapraszamy do nas!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie