Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Henryka Sienkiewicza

os. Kardy.Stefana Wyszyńskiego 30a, 98-300 Wieluń
tel. (043) 843-58-98
www:   http://sp2wiel.webpark.ple-mail:   sp2wielun@onet.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
/
 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- klasy integracyjne
- dobroczynne bale karnawałowe i festyny
- dobry poziom nauczania
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
- Szkolny Klub Europejski
- świetlica szkolna, stołówka


O nas

Wyniki nauczania w dużej mierze zależą od zespołu pedagogicznego. Wszyscy nasi nauczyciele posiadają ukończone studia wyższe. Ponadto stale doskonalą swój warsztat pracy. Sprzyjają temu wewnątrzszkolne jak i zewnetrzne formy doskonalenia zawodowego , w których uczestniczą zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

Przejawem troski dyrekcji i grona pedagogicznego o utrzymanie szkoły na właściwym poziomie edukacyjnym i wychowawczym jest przystąpienie we wrześniu 2002 roku do akcji „ Szkoła z klasą”. Realizacja podjętych przez nas zadań została zatwierdzona przez organizatorów akcji i tym samym przyznano naszej placówce zaszczytny tytuł „ Szkoły z klasą”.

Rozwijamy zainteresowania
 • Szkoła troszczy się o harmonijny rozwój ucznia.
 • W nowoczesnej pracowni komputerowej, wyposażonej w łącze internetowe, młodzież pogłębia swoją wiedzę z zakresu informatyki.
 • W placówce działa zespół wokalny i instrumentalny.
 • Prowadzone są również koła zainteresowań: matematyczne,teatralne,żywego słowa, języka niemieckiego, PTTK,PCK czy Szkolny Klub Europejski.

Nauczyciele pracujący w klasach integracyjnych starają się tworzyć uczniom jak najlepsze warunki rozwoju w oparciu o atmosferę wzajemnej życzliwości i otwartości na drugiego człowieka. Funkcjonowanie klas integracyjnych zapewnia dzieciom niepełnosprawnym zdobywanie wiedzy i przyjaciół. Ich kolegów uczy to natomiast tolerancji , empatii, niesienia pomocy i czerpania z tego radości.

Szkoła uczy postaw prospołecznych i wrażliwości na potrzeby innych. Co roku samorząd uczniowski proponuje zbiórkę symbolicznego grosza na letni wypoczynek dla dzieci z najuboższych rodzin. Utrzymujemy kontakt z dziećmi z Domu Dziecka w Komornikach.

Nasze cele i zadania
 • Szkoła wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające z powodzeniem kontynuowanie nauki i osiąganie sukcesu.
 • Rozwija zdolności i zainteresowania poprzez informacyjno-motywujący system oceniania.
 • Zachęca do podejmowania inicjatyw, przedsiębiorczości, twórczości własnej i umożliwia prezentację osiągnięć.
 • Uczy umiłowania Ziemi Wieluńskiej, zapoznaje z jej historią, zabytkami, folklorem i niezwykłym pięknem.
 • Kształci postawy demokratyczne; uczy odpowiedzialności za państwo.

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

Głównym celem działalności Szkolnego Klubu Europejskiego jest kształtowanie osobowości uczniów i przygotowanie ich do pełnienia roli w Zjednocznej Europie w oparciu o poczucie własnej wartości, własnej tożsamości narodowej i odrębności kulturowej na gruncie tolerancji i poszanowania dla innych narodów.

Cele szczegółowe
 • rozwijanie własnej tożsamosci narodowej i „świadomości europejskiej” wśród
 • członków Klubu i popularyzacja jej na najbliższe otoczenie
 • kształcenie postawy patriotycznej
 • przybliżanie aspektów geograficznych, politycznych i kulturowych Europy
 • pogłębianie wiedzy o instytucjach europejskich oraz innych międzynarodowych organizacjach
 • rozwijanie tolerancji dla innych kultur i narodów oraz budzenie ducha braterstwa międzynarodowego
 • poszanowanie własnych obyczajów i tradycji
 • integracja środowiska lokalnego wokól idei wspólnej
 • wyrabianie nawyku samokształcenia
 • rozbudzanie dociekliwosci intelektualnej, samodzielności, niezależności w myśleniu i działaniu w celu tworczego reagowania na rzeczywistość
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i twórczego działania w zespole.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:48:58
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:48:58) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie