Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Kawalerów Maltańskich

ul. Limanowskiego 9, 11-200 Bartoszyce
tel. (89) 762-28-71
www:   http://www.soswbartoszyce.pl
e-mail:   soswbartoszyce@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7533 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

- dla dzieci i młodzieży z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Jesteś-My”
- olimpiady specjalne
- projekty
- chór "Passionata"
- spotkania integracyjne
 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- kucharz małej gastronomi - 2 lata
- ogrodnik - 2 lata
- operator maszyn leśnych - 2 lata
- kamieniarz - 3 lata
- ślusarz - 3 lata
- mechanik pojazdów samochodowych - 3 lata
- cukiernik - 3 lata
- stolarz - 3 lata
- krawiec - 3 lata
- tapicer- 3 lata
- pomocnik pracownika obsługi hotelowej - 3 lata

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- pomocnik pracownika biurowego i wytwórca dekoracji
- gospodarstwo domowe
- ogrodnictwo
- stolarstwo
- garncarstwo
- wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich

ZESPOŁY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE

- funkcjonowanie w środowisku
- plastyka
- technika
- muzyka
- wychowanie fizyczne
- religia

O Ośrodku

Przez lata funkcjonowania placówki zmieniały się nazwy i struktura organizacyjna. W chwili obecnej Ośrodek obejmuje opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzież z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego. W Ośrodku funkcjonują: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zespoły edukacyjno - terapeutyczne, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz grupy wychowawcze dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 24 lat niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu, którzy z racji upośledzenia umysłowego zostali skierowani do kształcenia specjalnego.

W miarę potrzeb kształceniem mogą być objęte także dzieci korzystające z edukacji podczas pobytu w szpitalu, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Proces wychowawczy w Ośrodku realizowany jest poprzez zespoloną działalność nauczycieli, wychowawców, pozostałych pracowników oraz rodziców. Cele i zadania pracy opiekuńczo-wychowawczej i rewalidacyjnej wynikają z ogólnych zasad oligofrenopedagogiki i Konwencji o Prawach Dziecka. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem. W celu realizacji całej problematyki dydaktyczno - wychowawczej oprócz zajęć edukacyjnych wynikających z ramowych programów nauczania prowadzone są zajęcia rewalidacyjne przez wykwalifikowaną kadrę Ośrodka.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Szkoła Podstawowa Nr 6 obejmuje:
  • oddziały dla uczniów w normie intelektualnej
We września 2008 roku powstały 2 oddziały dla uczniów w normie intelektualnej z autyzmem. Nauczanie w tych klasach realizowane jest w oparciu o podstawę kształcenia ogólnego, która jest dostosowana do indywidualnych możliwości i uzdolnień każdego ucznia. Proces dydaktyczno - wychowawczy wzbogacony jest o dodatkowe zajęcia: rewalidację, alternatywne metody komunikacji, logopedię, rehabilitację, masaż leczniczy, integrację sensoryczną i zajęcia z psychologiem. Uczniowie uczestniczą również w cyklicznych, integracyjnych spotkaniach z rówieśnikami z zespołów edukacyjno – terapeutycznych.
  • oddziały dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
  • oddziały dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
Proces dydaktyczno-wychowawczy poszerzony jest o dodatkowe zajęcia: logopedię, rehabilitację ruchową, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, masaż, gimnastykę korekcyjną. Prowadzone są również zajęcia z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Program nauczania dostosowywany jest do możliwości każdego dziecka

Gimnazjum przy SOSW obejmuje: oddziały dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz oddziały dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

O Zasadniczej Szkole Zawodowej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa proponuje kształcenie zawodowe w ramach specjalizacji:kucharz małej gastronomi, ogrodnik, operator maszyn leśnych, kamieniarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, stolarz, krawiec, tapicer, pomocnik pracownika obsługi hotelowej.

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej wymienionych zawodów decyduje: liczba punktów za oceny z języka polskiego i z wybranych zajęć edukacyjnych, liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w klasie III Gimnazjum oraz liczba punktów za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie lub opinii wychowawcy (ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, udział w konkursach na szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym).

O Szkole Przysposabiającej do Pracy

Od 1 września 2007 roku przy Zasadniczej Szkole Zawodowej została otworzona Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uczniowie w ramach przysposabiania do pracy przygotowywani będą w zawodach: pomocnik pracownika biurowego i wytwórca dekoracji, gospodarstwo domowe, ogrodnictwo, stolarstwo, garncarstwo, wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich. Nauka w oddziałach przysposabiających do pracy trwa 3 lata.

O Zespołach Edukacyjno-Terapeutycznych

W Ośrodku od kilku lat wzbogacona jest oferta nauczania dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego oraz dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością. Uczniowie ci kontynuują naukę w zespołach edukacyjno-terapeutycznych. Liczebność uczniów w zespołach mieści się w granicach od 4 do 8 osób. Kryterium doboru uczniów do danego zespołu nie jest wiek, ale poziom rozwoju ucznia. Każdy uczeń pracuje według specjalnie dla niego skonstruowanego Indywidualnego Programu Nauczania uzależnionego od możliwości psychofizycznych dziecka.

Dużo godzin zajmuje rewalidacja indywidualna (masaż, rehabilitacja ruchowa, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, logopedia, techniki szkolne). Uczniowie w zespołach edukacyjnych otrzymują oceny opisowe z poszczególnych zajęć. Na spotkaniu nauczycieli i specjalistów jest dokonywany opis poziomu rozwoju poszczególnych uczniów. Brak postępów nie podlega ocenianiu negatywnemu.

Uczniowie w zespołach mają możliwość przedłużenia czasu ukończenia etapów edukacyjnych. Jest on ograniczony wiekiem ucznia. Zajęcia w zespołach są stale uatrakcyjniane poprzez uczestnictwo w różnorodnych programach finansowanych przez instytucje i organizacje. W ramach tych programów uczniowie uczestniczą w wyjazdach na basen, wycieczkach, turnusach rehabilitacyjnych, wyjazdach do stadniny koni. Uczestniczą w formach parateatralnych reprezentując szkołę w konkursach i przeglądach artystycznych.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie