Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

im. Michała Lengowskiego w Jezioranach

ul. Marii Konopnickiej 13, 11-320 Jeziorany
tel./fax (89) 718-11-63
www:   http://www.spjeziorany.republika.ple-mail:   splengowski@intria.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2893 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wykwalifikowana kadra nauczycieli
- zajęcia dodatkowe
- wysoki poziom zajęć dydaktycznych
- edukacja proekologiczna i prozdrowotna
- ciekawa oferta edukacyjna
- bogata baza dydaktyczna
- liczne projekty edukacyjne
- szkoła bez przemocy

O nas

W naszej szkole istnieje 16 oddziałów klasowych. Działa tu:
 • Towarzystwo Europejskie
 • Koło Miłośników Jezioran
 • Liga Ochrony Przyrody
 • Koło Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Koło Muzyczne
 • Koło Matematyczne
 • Szkolne Koło Sportowe
 • pod kierunkiem nauczycieli wydajemy również gazetkę szkolną

Nasza placówka:
 • realizuje cele i zadania określone w Ustawie, programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki szkoły
 • zapewnia każdemu uczniowi niezbędne dla jego rozwoju warunki, przygotowuje go do obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Kształcenie i wychowanie w szkole służy rozwijaniu u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
 • kieruje się zasadami zawartymi w: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, - Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, - Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, - Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka

Zadania opiekuńcze i wychowawcze:
 • w czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych zajęć szkolnych, uczeń przebywa pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia
 • w czasie imprez klasowych i szkolnych bezpośrednią opiekę nad uczniami danej klasy sprawuje wychowawca lub nauczyciel, któremu powierzono na ten czas opiekę nad uczniami
 • podczas zawodów sportowych za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie uczniów odpowiedzialni są nauczyciele – opiekunowie grup sportowych lub inni, wyznaczeni przez dyrektora szkoły
 • opiekę nad uczniami uczestniczącymi w apelach szkolnych sprawują wychowawcy klas lub wyznaczeni na ten czas inni nauczyciele
 • wszystkie zajęcia w szkole prowadzone są z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa
 • nauczyciel prowadzi zajęcia z uczniami w sali lekcyjnej bądź innym pomieszczeniu szkolnym, w którym nie stwierdza widocznych zagrożeń dla zdrowia i życia powierzonej mu grupy dzieci
 • uczniowie dojeżdżający do szkoły są zobowiązani do oczekiwania w szkolnej świetlicy na rozpoczęcie zajęć lub odjazd do domu. Dopuszcza się zwolnienie ucznia z takiego obowiązku na podstawie pisemnej prośby rodzica (prawnego opiekuna)
 • uczniowie dowożeni, w czasie przejazdu do i ze szkoły przebywają pod opieką pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd powierzonej im grupy
 • nauczyciele zatrudnieni w świetlicy szkolnej przejmują uczniów od opiekunów sprawujących nadzór nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły i przekazują uczniów pod ich opiekę na czas przejazdu do domu po zakończonych zajęciach
 • świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach z powodu nieobecności nauczyciela i braku możliwości zapewnienia zastępstwa


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie