Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa w Wawrochach

Wawrochy 12, 12-100 Szczytno
tel. (89) 624-31-08
www:   http://spwawrochy.edupage.orge-mail:   sp_wawrochy@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2129 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- oddział przedszkolny
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- wszechstronny rozwój uczniów
- bezpieczeństwo uczniów
- przyjazna atmosfera
- koła zainteresowań
- nauczanie języka angielskiego
- biblioteka szkolna

Szkoła realizując cele i zadania określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
 • wspomaga wszechstronny rozwój ucznia
 • umożliwia harmonijną realizację przez nauczyciela zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania
 • prowadzi działania profilaktyczne i sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły
 • podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
 • wspiera rodziców w dziedzinie wychowania
 • przygotowuje dziecko do życia w społeczności szkolnej
 • uczy dziecko samodzielności i aktywności
 • podejmuje współpracę wychowawczą domu, szkoły, środowiska rówieśniczego społeczności lokalnej
 • kształtuje szacunek dla norm obowiązujących w społeczeństwie
 • kształtuje postawy wzajemnej tolerancji dla odmiennych poglądów, przekonań
 • uczy kultury współżycia i współdziałania w grupie
 • uwrażliwia na wartości związane z rodziną, środowiskiem lokalnym i Ojczyzną
 • wychowuje w duchu patriotyzmu i poszanowania dziedzictwa kulturowego narodu
 • wdraża do dbałości o kulturę słowa i kulturę bycia
 • podejmuje zadania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa
 • przeciwdziała patologiom społecznym, promuje zdrowy styl życia i zapobiega zagrożeniom, rozwija zainteresowania sportem i podnosi sprawność ruchową
 • kształtuje postawy ekologiczne
 • utrwala postawy i zachowania społeczne warunkujące prawidłowy rozwój
 • podnosi świadomość rodziców; ich współodpowiedzialność za wychowanie i edukację

Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:
 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.)
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej

Szkoła przygotowuje uczniów do pracy w warunkach współczesnego świata poprzez stwarzanie warunków do nabywania następujących umiejętności:
 • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień
 • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm
 • rozwiązywania problemów w twórczy sposób
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków
 • rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań
 • przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie