Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

Zagaje 6, 14-521 Lelkowo
tel./fax (55) 244-87-81
www:   http://www.spzagaje.w8w.ple-mail:   sp_z@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4517 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- oddział "0"
- języki obce: niemiecki, ukraiński
- koła zainteresowań
- zajęcia wyrównawcze
- wszechstronny rozwój ucznia
- wykwalifikowana kadra nauczycielska
- dowozy uczniów

Nasza szkoła umożliwia:
 • realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie
 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • rozwijanie różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych
 • udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej
 • poznanie dziedzictwa kultury narodowej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury
 • uczestniczenie w nauce religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci
 • naukę dwóch języków obcych
 • dodatkowo naukę języka ukraińskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Sposoby realizacji zadań:
 • nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają program nauczania z zestawu programów zatwierdzonych przez MENiS lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programu nauczania
 • szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza w formie zarządzenia do użytku szkolnego Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
 • nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania
 • nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów
 • Dyrektor Szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki

Uczeń szkoły ma prawo do:
 • informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania
 • posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania
 • korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności
 • tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej
 • poszanowania swej godności
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
 • swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 • nietykalności osobistej
 • bezpiecznych warunków pobytu w szkole
 • korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów
 • reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach
 • odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych
 • egzaminu sprawdzającego na zasadach określonych przepisami MEN
 • przedstawiania swoich problemów Dyrektorowi Szkoły, jeżeli uważa, że nie mogą ich rozwiązać Samorząd Uczniowski, Rzecznik Praw Ucznia ani wychowawca klasy

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie