Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Technicznych

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom
tel. (48) 362-81-85, tel. (48) 362-85-96
www:   http://www.zst-radom.edu.pl
e-mail:   sekretariat@zst-radom.edu.pl
zst@zst-radom.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 21480 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


TECHNIKUM (4 lata)

- technik informatyk o specjalnościach:
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
 • systemy zarzadzania bazami danych
 • grafika komputerowa
 • aplikacje internetowe
 • klasy sportowe - lekkoatletyka

- technik energetyk
 

TECHNIKUM (4 lata)

- technik elektryk o specjalnościach:
 • energoelektronika
 • strukturalne instalacje elektryczne
 • elektroenergetyka

- technik mechanik o specjalnościach:
 • obróbka skrawaniem z elementami projektowania obrabiarek CNC
 • budowa maszyn (profil energetyczny)

- technik mechatronik o specjalnościach:
 • programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • automatyzacja procesów przemysłowych


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Zespół Szkół Technicznych powstał i działa od 1 września 2002 roku. Placówka ta stworzona została z połączenia Zespołu Szkół Energetycznych i Zespołu Szkół Mechanicznych. Jako siedzibę szkoły wybrano budynek "Energetyka".

Zespół Szkół Technicznych to szkoła, która proponuje młodzieży nowoczesne kierunki kształcenia, a przy tym zapewnia wysoki poziom zdobywania wiedzy, jak i najwyższy standard wyposażenia pracowni i laboratoriów. Budynek ZST został niedawno wyremontowany i przystosowany do nowych warunków nauczania. Wiele dotychczasowych sal lekcyjnych zostało przekształconych w laboratoria i pracownie, w których to nauka odbywa się w małych - kilku- bądź kilkunastoosobowych grupach. Z roku na rok przybywa specjalistycznej i najnowocześniejszej aparatury.

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu to:
 • zwycięzca ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjna Szkoła 2010"
 • laureat konkursu w 2007 roku na najlepiej zinformatyzowaną szkołę na Mazowszu Lider Rozwoju Zrównoważonego

Partner Szkoły

Partnerem Szkoły jest firma Vattenfall Heat Poland SA., należąca do wiodącego europejskiego koncernu energetycznego, który - oprócz Polski - swoją działalność prowadzi również w Szwecji, Finlandii, Danii i Niemczech.
Vattenfall Heat Poland SA. jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu - czyli kogeneracji. Firma zajmuje się również sprzedażą, przesyłem i dystrybucją ciepła. Wytwarzane przez zakłady ciepło dociera do użytkowników w postaci gorącej wody w kranach i kaloryferach.

Stypendia
W ramach wsparcia procesu rekrutacji i naboru do Technikum Mechanicznego, działającego w Zespole Szkół Technicznych partner szkoły firma Vattenfall Heat Poland SA funduje stypendia dla 3 osób, które wybiorą technikum mechaniczne oraz uzyskają najwyższą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego i świadectwa. Stypendium będzie przyznawane na okres roku szkolnego. W klasach starszych (klasy II - IV technikum) Vattenfall także będzie promować uczniów uzyskujących najwyższe średnie ocen semestralnych i rocznych. Podstawą do uzyskania stypendium będzie przede wszystkim średnia z przedmiotów zawodowych. Dlatego serdecznie zapraszamy gimnazjalistów do skorzystania z pomocy stypendialnej i wyboru klasy Technikum Mechanicznego profil "technik-mechanik budowa maszyn energetycznych". Gimnazjalisto! Możesz już dziś zapewnić sobie godziwe "kieszonkowe", które pozwoli Ci na małe szaleństwa tak potrzebne w Twoim wieku!!!

Program stypendialny Vattenfall
1 września 2008 roku ruszyła I Edycja Programu Stypendialnego Vattenfall, skierowanego do najzdolniejszych uczniów realizujących programy nauczania związane z energetyką w technikach objętych patronatem VHP.
VHP ufunduje sześć stypendiów zawodowych w wysokości 1500 zł, które będą przyznawane uczniowi jednorazowo na okres danego roku szkolnego.
Kryteria ubiegania się o stypendium zawodowe to - w przypadku pierwszoklasistów - najwyższa łączna liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego i średniej arytmetycznej ocen końcowych na świadectwie ukończenia gimnazjum, a w kolejnych latach - średnia arytmetyczna ocen rocznych z przedmiotów zawodowych.
Regulamin programu stypendialnego (PDF)

Współpraca
Firma Vattenfall Heat Poland SA. Energia dla fachowców Vattenfall wspiera edukację zawodową. Na czym będzie polegała współpraca w zakresie kształcenia w zawodach związanych z energetyką?
W ramach obu Porozumień zobowiązano się m.in. do:
 1. organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla określonej grupy uczniów
 2. podnoszenia poziomu praktyk zawodowych
 3. wzbogacania bazy dydaktycznej - w tym pracowni i warsztatów szkolnych
 4. doskonalenia kadry pedagogicznej
 5. organizacji dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych w celu zwiększenia szansy zatrudnienia absolwentów technikum po ukończeniu szkoły
 6. wsparcia działań promocyjnych i marketingowych, których celem jest pozyskanie absolwentów gimnazjów do szkół zawodowych
 7. udzielania pomocy materialnej - w ramach systemu stypendialnego - dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce - zwłaszcza w zakresie przedmiotów zawodowych
 8. promocji kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych
 9. stałej współpracy między szkołami a Vattenfall Heat Poland S.A. w celu przekazywania wiedzy o najnowszych osiągnięciach technicznych i technologicznych w energetyce
 10. podjęcia działań w Ministerstwie Edukacji Narodowej, mających na celu wprowadzenie kierunku "technik elektroenergetyk" lub/i "technik energetyk" do klasyfikacji zawodów nauczanych w szkołach ponadgimnazjalnych

Szkoła posiada:
 • salo-pracownie przedmiotów ogólnokształcących
 • 4 pracownie informatyczne po 15 stanowisk ze stałym dostępem do Internetu
 • pracownię energoelektroniki
 • pracownię maszyn elektrycznych
 • pracownię mechatroniki
 • pracownię nowoczesnych technik prądowych
 • pracownię sterowników PLC
 • pracownię nowoczesnych strukturalnych instalacji elektrycznych
 • pracownię podstaw techniki
 • dobrze wyposażone 2 sale gimnastyczne oraz salę do ćwiczeń siłowych
 • centrum multimedialne oraz bibliotekę
 • gabinet dentystyczny i lekarski
 • sklepik

Młodzież rozwija swoje umiejętności w:
 • Szkolnym Klubie Sportowym
 • Klubie Młodych Miłośników Filmu
 • Klubie Młodzieżowego Wolontariatu
 • Kole Technicznym
 • Szkolnym Klubie Europejskim
 • Szkolnym Kole Ligi Ochrony Przyrody
 • Kole Informatycznym
 • Szkolnym Klubie Aktywizacji Zawodowej

Od roku szkolnego 2009/2010 w szkole jest realizowany program Microsoft IT Academy Advanced (zawiera IT Academy Essentials). Program ten to globalny system edukacyjny, umożliwiający instytucjom edukacyjnym wspieranie swoich studentów oraz uczniów w zdobywaniu wiedzy i sukcesów zawodowych dzięki wysokiej jakości programom szkoleniowym dla technologii Microsoft. Poziom Advanced zapewnia członkom dostęp do kompleksowego programu nauczania i materiałów dydaktycznych, które umożliwiają wykształcenie wykwalifikowanych pracowników, a także dostęp do kursów pozwalających na uzyskanie certyfikatu Microsoft Certified Professional. Poziom Microsoft Essentials zapewnia korzyści prowadzące do uzyskania certyfikatu Microsoft Office Specialist.

Szkoła realizuje program Novell Academic Training Partner (NATP), którego celem jest umożliwienie uczniom i studentom dostępu do najnowszych technologii sieciowych systemów operacyjnych na możliwie wczesnym etapie edukacji.Uczniowie w ramach zajęć uzyskują fachową wiedzę, która pozwala na przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego: SUSE-LINUX NCLP oraz Novell NetWare-CNA.

W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce oraz fakultety dla maturzystów.
Szkoła prowadzi współpracę międzynarodową w ramach programów SOCRATES COMENIUS i LEONARDO da VINCI oraz realizuje program międzynarodowych praktyk zawodowych.

Uczniowie mogą korzystać z porad psychologa, pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego.

Szkoła współpracuje z przedsiębiorstwami, które organizują praktyki zawodowe dla naszych uczniów. W wyniku tych działań co roku absolwenci otrzymują pracę w firmach: Vattenfall, Dürr, InfoPlus, Linksys, Prozamet, Radmot, Altadis, Procter&Gamble, PMP i innych.

Warsztaty szkolne

Warsztaty szkolne to nowoczesne laboratoria wyposażone w wiele zaawansowanych technologicznie urządzeń. Zostały tu utworzone laboratoria przedmiotowe do praktycznej nauki zawodu. Są to między innymi:
 1. pracownia nowoczesnych strukturalnych instalacji elektrycznych
 2. pracownia instalacji elektrycznych
 3. pracownia projektowania i kosztorysowania instalacji elektrycznych
 4. pracownia maszyn elektrycznych
 5. dział obróbki ręcznej i mechanicznej
 6. pracownia urządzeń elektrycznych oraz pracownia sterowników PLC

Zostały one wyposażone w nowoczesny osprzęt, urządzenia i mierniki, różnego rodzaju testery, symulatory, makiety do układania instalacji itp.

Uczniowie naszej szkoły kształcący się w klasach o profilu mechanicznym odbywają zajęcia warsztatowe w Centrum Kształcenia Praktycznego. W klasach trzecich technikum mechanicznego i elektrycznegouczniowie odbywają miesięczną praktykę zawodową w radomskich zakładach pracy lub w CKP.

Szkoła posiada akredytację Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie elektryk oraz Technik Elektryk.
Przy szkole działa:
 • KLub Europejski
 • Klub Dobrej Woli
 • Katedra Językowa
 • Szkolny Ośrodek Kariery
 • gazetka szkolna "Amperek"

Laboratorium Nowoczesnych Technologii Od kilku lat Zespół Szkół Technicznych jest mocno zaangażowany w rozwój wiedzy o nowoczesnych technologiach informatycznych. Szkoła posiada nowe Laboratorium Nowoczesnych Technologii. Można w nim zobaczyć najnowsze produkty znanych, światowych firm z branży informatycznej. Laboratorium daje możliwość zapoznania się z rozwiązaniami zbudowanymi w oparciu o najnowsze technologie sprzętowe, jak i oprogramowanie. Dzięki współpracy z takimi potentatami sprzętowymi jak: Intel, Hewlett-Packard, Fujitsu, LG, Cisco, Wacom, NTT czy Konsorcjum FEN uczniowie mają zapewnioną naukę na sprzęcie z „najwyższej półki”. Dodatkowo na sprzęcie tym testujemy oprogramowanie firm Microsoft, Novell, Corel oraz wiele aplikacji OpenSource. Uczniowie, uczestnicząc w tym projekcie, stają się „praktykami” nowoczesnych technologii, poznając sprzęt i oprogramowanie. Można sprawdzić działanie tych produktów w warunkach roboczych. Zainstalowane zostały systemy operacyjne MS Windows 7PL z pakietem MS Office 2010PL. Nasze laboratorium posiada bezpośrednie łącze internetowe z pulą 20 adresów publicznych. Pracę ułatwia zarządzalny Gigabit Ethernet Switch oraz router z technologią PoE.

ZST w Radomiu jest placówką oświatową z dużymi tradycjami sportowymi. W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy zrzeszający grono młodzieży uprawiającej różne dyscypliny sportowe. Najprężniejszą grupę stanowią lekkoatleci, kolejno piłkarze nożni, koszykarze, siatkarze i piłkarze ręczni. Zajęcia UKS prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego, legitymującymi się uprawnieniami trenerskimi oraz instruktorskimi z lekkiej atletyki, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki koszykowej oraz piłki siatkowej. Ponadto uczniowie uczestniczą w międzyszkolnych oraz ogólnopolskich zawodach sportowych odnosząc znaczące sukcesy. Szkoła może poszczycić się medalami z Mistrzostw Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce, strzelaniu z łuku i kick-boksingu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>




Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej




Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie