Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Technicznych

im. Wincentego Pola

ul. Michalusa 6, 38-300 Gorlice
tel./fax (018) 353-61-14
www:   http://www.zstgorlice.of.pl
e-mail:   zstgorlice@gmail.com

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
/

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 (3 lata)

- elektromechanik
- ślusarz
- mechanik-monter maszyn i urządzeń
- operator obrabiarek skrawających
- blacharz samochodowy
- operator maszyn urządzeń do obróbki plastycznej (kowal)
 

TECHNIKUM NR 4 (4 lata)

- technik mechanik:
* komputerowe wspomaganie projektowania
- technik informatyk:
* systemy zarządzania bazami danych
- technik elektryk:
* instalacje elektryczne
- technik pojazdów samochodowych
- technik mechatronik
* programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie

SZKOŁA POLICEALNA NR 3 (2 lata)

- technik informatyk
* systemy zarządzania bazami danych
- technik bhp

I UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (2 lata)
dla Dorosłych, na podbudowie ZSZ
z przedmiotami wiodącymi:

- geografia, język polski


Nauka we wszystkich typach szkół jest bezpłatna!

Tylko w naszej szkole działa:

  • Gorlickie Centrum Szkoleniowe - prowadzi szkolenia w zakresie informatyki, bhp i języków obcych
  • Szkolny Ośrodek Kariery - uczy jak planować swoją przyszłość i osiągnąć sukces

Zespół Szkół Technicznych to:

  • szkoła wyróżniona za wychowanie,
  • szkoła z klasą,
  • szkoła promująca zdrowie,
  • szkoła posiadająca sztuczną ściankę wspinaczkową.

Nasze atuty:

  • przyjazna atmosfera,
  • wysoka jakość,
  • szeroka oferta edukacyjna.

Zespół Szkół Technicznych posiada dobrze przygotowaną, doświadczoną kadrę pedagogiczną oraz odpowiednią bazę do prowadzenia działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej.

Dysponuje
nowoczesnymi pracowniami komputerowymi ze stałym łączem internetowym oraz innymi pracowniami przedmiotowymi, wyposażonymi w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audio - video. Zasobna biblioteka (około 13000 woluminów) pozwala uczniom na znajdowanie potrzebnej informacji.

Zajęcia prowadzone są metodami nowoczesnymi, aktywizującymi ucznia, uczą systematyczności i odpowiedzialności za powierzone zadania. Nauczyciele ciągle podnoszą swoją wiedzę i umiejętności.

W ramach programów realizowane są zajęcia Zielonej Szkoły w różnych ciekawych miejscach, np. Zakopanem, Ojcowskim Parku Narodowym itp. Na zajęciach tych młodzież uczestniczy w edukacji matematyczno - fizycznej, geograficzno -przyrodniczej, historyczno - kulturowej i ochrony środowiska. Kształtuje umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy do prowadzenia badań, umożliwiających określenie stopnia zanieczyszczenia środowiska. Oprócz doświadczeń, pomiarów i badań, uczniowie zapoznają się z historią regionu, zabytkami, życiem i twórczością wybitnych postaci, a przede wszystkim rozwijają swoje zainteresowania.

W naszej szkole jest szeroko rozpowszechniona edukacja pro zdrowotna. Odbywają się różnorodne prelekcje, spotkania z lekarzem i pielęgniarką. Nie zapomina się o działalności opiekuńczej, a zwłaszcza pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących, (otrzymują stypendia, zapomogi).

Szkoła współpracuje także z organizacjami ekologicznymi oraz uczelniami wyższymi, np. Politechniką Gliwicką w zakresie spawalnictwa, gdzie realizowane są ćwiczenia.

Młodzież pod kierunkiem nauczycieli ma możliwość rozwijania swoich uzdolnień. Świadczy o tym udział w różnego rodzaju olimpiadach i turniejach. Młodzież ma możliwość zdawania egzaminu maturalnego połączonego z egzaminem wstępnym na wyższe uczelnie.

W szkole działa Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Działa także w ramach Koła PCK, Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi, z którego inicjatywy, w dniu 22.11.2001 r., została zorganizowana akcja honorowego oddawania krwi na terenie naszej szkoły. Była to największa tego typu akcja w województwie małopolskim.

Natomiast zdolności organizacyjne młodzież może rozwijać w Samorządzie Szkolnym, który organizuje zabawy szkolne i rajdy, przygotowuje szkolne akademie okolicznościowe, bierze udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych. Odwiedza także Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy i Dom Opieki Społecznej w Gorlicach.

Przy szkole działa również Szkolne Koło "Caritas", współpracujące z Samorządem Uczniowskim.

Przy Zespole Szkół Technicznych znajdują się Warsztaty Szkolne, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne różnych specjalności i zawodów nauczanych w szkole. Organizuje się także kursy spawania na poziomie podstawowym dla młodzieży i dorosłych: spawanie gazowe, elektryczne i w osłonie CO2. Warsztat oprócz różnych działów obróbki skrawaniem oraz obróbki cieplnej i plastycznej posiada odlewnię żeliwa i metali kolorowych. Posiadanie odlewni stanowi pewnego rodzaju ewenement.

Oprócz zajęć praktycznych prowadzonych w Warsztatach Szkolnych uczniowie odbywają praktyki zawodowe na podstawie umów zawartych z zakładami pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:06:44
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:06:44) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie