Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

ul. Gdyńska 5, 83-330 Żukowo
tel. (058) 681-85-12
www:   http://www.zszio.net2u.pl
e-mail:   zsziozukowo@wp.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
/
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata)
klasy z przedmiotami wiodącymi:

- j. polski, j. angielski, historia
- matematyka, język obcy, informatyka

LICEUM PROFILOWANE (3 lata)

- ekonomiczno-administracyjny

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- sprzedawca (2 lata)
- wielozawodowa (2 lub 3 lata)

TECHNIKUM (4 lata)

- technik ekonomista
- technik informatyk


Celem Zespołu Szkół jest:

  • Pełny rozwój uzdolnień, zainteresowań i osobowości ucznia.
  • Umożliwienie uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, złożenie egzaminu dojrzałości, egzaminu z przygotowania zawodowego i z nauki zawodu oraz wykorzystania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie.
  • Wychowanie młodzieży w duchu humanizmu i zbliżenia między narodami, otwartej na drugiego człowieka, tolerancyjnej. Młodzieży która zechce korzystać z wolności i budować państwo oparte na
    demokratycznych zasadach współżycia, którym chronione będą prawa jednostek.
  • Przygotowanie uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie.

CHARAKTERYSTYKA SZKÓŁ

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Po ukończeniu LO i zdaniu matury zdecydowana większość uczniów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych. Istnieje też możliwość podjęcia nauki w wybranej przez siebie szkole pomaturalnej lub policealnej i zdobycie zawodu. W naszym zespole szkół prowadzimy taką szkołę. Jest to szkoła dwuletnia przygotowująca do egzaminu zawodowego w zawodzie technik ekonomista.

LICEUM PROFILOWANE
Po ukończeniu szkoły absolwenci LP mogą kontynuować naukę w rocznej Szkole Policealnej (która również istnieje w naszym Zespole Szkół) i po zdaniu egzaminy zawodowego uzyskują zawód technika ekonomisty. Nauka w Szkole Policealnej trwa tylko 1 rok ponieważ znaczna część przedmiotów zawodowych realizowana jest w kolejnych klasach LP.

TECHNIKUM
Program nauki obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Ukończenie szkoły umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie dyplomu technika. Absolwent technikum po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować naukę w wyższych uczelniach.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Ukończenie szkoły umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie dyplomu. Absolwenci tej szkoły mogą podjąć pracę w wyuczonym zawodzie lub kontynuować naukę w uzupełniających liceach ogólnokształcących i uzupełniających technikach umożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego.

SZKOŁA POLICEALNA
Nauka w szkole jest bezpłatna, odbywa się w trybie dziennym, obejmuje przedmioty ekonomiczne w tym język obcy zawodowy oraz praktykę zawodową. Nauka trwa dwa semestry dla absolwentów liceum profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym, 4 semestry dla absolwentów pozostałych szkół średnich. Absolwenci Szkoły Policealnej dla Młodzieży mogą przystąpić do zewnętrznego egzaminu zawodowego aby uzyskać tytuł technika ekonomisty.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:08:08
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:08:08) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie