Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Jagiellońska 79/82, 82-200 Malbork
tel. (055) 272-32-42
www:   http://malspecszkol.republika.pl
e-mail:   malspecszkol@wp.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
/

SPECJALNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
dla uczniów z umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10

- różnorodne zajęcia dodatkowe
- biblioteka, świetlica, Internat
- sale gimnastyczne, siłownia

GIMNAZJUM NR 6

- boiska, skocznie, kort, plac zabaw
- gabinety: pedagoga, psychologa logopedy
- profesjonalna pracownia języków obcych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5

- krawiec
- stolarz
Misja Placówki

Żyję wśród ludzi,
mam swoje miejsce w rodzinie,
jestem uczniem, Polakiem, Europejczykiem,
chcę być zdrowy, sprawny, wolny od nałogów,
szanuję środowisko naturalne,
dbam o swoją kulturę osobistą,
odpowiadam za siebie i innych,
planuję swoją przyszłość
jako nadrzędny cel pracy rewalidacyjnej w naszej placówce.

Wizja Placówki

 1. Ośrodek nie dzieli wychowanków na złych i dobrych, zdolnych i niezdolnych, niepełnosprawnych fizycznie i zdrowych, trudnych wychowawczo i grzecznych.
 2. Dostrzegamy w każdym wychowanku jego ukryte i drobne uzdolnienia, rozwijamy zainteresowania i tworzymy indywidualny program rewalidacji, kierujemy się wiarą w możliwości każdego dziecka – nie opuścimy nikogo w potrzebie, u nas może liczyć na wsparcie i pomoc.
 3. Dostosowujemy wymagania programu, metody i warunki pracy do możliwości każdego wychowanka. Podstawą tego działania jest podmiotowość osoby ucznia i jego rodziny.
 4. Głównym partnerem pracy z wychowankiem jest rodzina. Nasza placówka jest dla niej ośrodkiem wsparcia. W miarę określonych możliwości rodzice uczestniczą w projektowaniu programu nauczania w odniesieniu do podstawy programowej, programu wychowawczego i są istotnym ogniwem opiniotwórczym w ważnych sprawach dotyczących życia Ośrodka i wychowanków – np. w tworzeniu programu wychowawczego, organizacji pomocy rodzinie i dziecku, kształtowaniu modelu wartości, które są podstawą systemu wychowania Ośrodka, projektowaniu działań profilaktycznych dotyczących zdrowia dziecka, zapobieganiu patologii społecznej i demoralizacji dzieci i młodzieży.
 5. Ośrodek pokazuje i uczy jak przezwyciężać trudności, pomaga zachować wiarę w siebie, zachować pogodę ducha i uśmiech na twarzy.
 6. Ośrodek pomaga każdemu stworzyć indywidualny program rewalidacji, indywidualny program rozwoju na wszystkich szczeblach edukacji do chwili uzyskania samodzielności życiowej (społecznej) – przygotowania do samodzielnej pracy zawodowej.
 7. Ośrodek ma własny system diagnozowania, monitorowania osiągnięć szkolnych i ewaluacji w odniesieniu do strategii wychowania i nauczania oraz zadań opiekuńczych, wsparcia rodziny i tworzenia warunków do integracji w środowisku lokalnym wychowanka.
 8. Ośrodek daje możliwość na każdym etapie kształcenia i wychowania, korzystania z różnych form wsparcia, przejścia do szkoły masowej i odwrotnie, uczestnictwa w programie integracyjnym danej szkoły, uczestnictwa w życiu lokalnym i regionu, rozwoju zainteresowań, uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym, sportowym i turystycznym – poprzez aktywny udział w imprezach, konkursach i zawodach.
 9. Jesteśmy Placówką, która swoje działania opiera na takich wartościach jak:
  • dociekliwość poznawcza ukierunkowana na czynienie dobra,
  • pracowitość i rzetelność,
  • odpowiedzialność.
 10. Podstawą naszego działania jest rzetelne przekazywanie wiedzy i umiejętności przydatnych w pełnieniu ról społecznych.
Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:12:11
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:12:11) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie