Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

w Skawinie

ul. M. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel/fax (12) 276 34-51, tel. (12) 276 20-22
www:   http://zste.home.pl
ZSTE Skawina na Facebooku
e-mail:   zste@home.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 22394 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(3 lata)

- sprzedawca
- kucharz
- elektryk
- magazynier-logistyk
- klasa wielozawodowa

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- po ZSZ (2-letnie)
- po gimnazjum (3-letnie)
 

TECHNIKUM
  (4 lata po gimnazjum i 5 lat po SP)


SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH


BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin
  publicznych

- E.6. Wykonywanie instalacji
  urządzeń elektronicznych

Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie serdecznie zapraszają na Dni Otwarte w ZSTE w Skawinie, które odbędą się: 24 kwietnia 2019r. w godz. 9:00-15:00 oraz 27 kwietnia 2019r. w godz. 9:00-13:00
Atuty szkoły

 • Długoletnią tradycję szkoły w środowisku (od 1925r).
 • Wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminów zewnętrznych dla tego typu szkół.
 • Szeroką ofertę profili/zawodów, aktualizowaną i dostosowywaną do potrzeb i możliwości uczniów, wynikającą z oczekiwań środowiska i lokalnego rynku pracy.
 • Pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację kursów i zajęć dodatkowych dla uczniów oraz na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
 • Bogatą ofertę kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych zgodną z potrzebami uczniów.
 • Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektów unijnych rozwijające kompetencje kluczowe i zainteresowania uczniów oraz kursy i szkolenia umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji.
 • Zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne uczniów.
 • Wypracowane narzędzia do analizy umiejętności „na wstępie” oraz wyników egzaminów maturalnych i zawodowych.
 • Wymianę międzynarodową uczniów.
 • Organizację imprez, konkursów i uroczystości o zasięgu gminnym i powiatowym.
 • Uczestnictwo w zewnętrznych olimpiadach, konkursach, imprezach.
 • Innowacyjny program wychowawczy spójny z programem edukacyjnym szkoły.
 • Rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów.
 • Wspieranie absolwentów w wejściu na rynek pracy.
 • Elastyczną kadrę pedagogiczną systematycznie podnoszącą swoje kwalifikacje.
 • Kursy, warsztaty, szkolenia w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli.
 • Współpracę z instytucjami zajmującymi się profilaktyką (z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, organami bezpieczeństwa, pełnomocnikiem burmistrza ds. profilaktyki).
 • Współpracę w ramach praktyk uczniowskich z bankami, urzędami skarbowymi, wiodącymi firmami handlowymi i produkcyjnymi, Podkrakowską Izbą Gospodarczą,
 • Skawińskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców.
 • Współpracę z instytucjami w zakresie kształcenia uczniów (OKE, Centrum Kształcenia Ustawicznego, pracodawcy).
 • Funkcjonowanie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie wspierającego działania szkoły.
 • Ośrodek egzaminacyjny dla przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Wyposażenie pracowni w nowoczesną bazę techno-dydaktyczną.
 • Monitoring obiektów szkolnych


W trakcie nauki uczniowie i słuchacze odbywają praktyki zawodowe, które uzupełniają teoretyczne przygotowanie praktycznymi umiejętnościami oraz dają sposobność sprawdzenia zdobytych wiadomości teoretycznych i zapoznania się z wymogami rynku.

Szkoła dysponuje:
 • pracowniami przedmiotowymi
   wyposażonymi zgodnie z wymaganiami dydaktycznymi nauczanych przedmiotów
 • salą gimnastyczną
 • siłownią
 • nowoczesnymi pracowniami informatycznymi z dostępem do Internetu

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE

ZSTE oferuje także szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych:
 • orkiestrę dętą
 • zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne uczniów
 • zespół muzyczny
 • zespół taneczny
 • zajęcia sportowe (SKS - piłka siatkowa, piłka koszykowa, siłownia)
 • koła przedmiotowe
 • koło historyczno-turystyczne
 • Szkolny Klub Przedsiębiorczości
 • wymianę międzynarodową

UDZIAŁ W PROJEKCIE "MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA"

Od roku szkolnego 2014/2015 na terenie naszej szkoły działa „Małopolska Chmura Edukacyjna”. To innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.

Głównym celem „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – projektu pilotażowego” jest umożliwienie współpracy wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Efektem tej współpracy ma być podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacjami regionu. Dzięki realizacji Projektu powstanie innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2015 - 2020.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie