Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22

im. majora Henryka Sucharskiego

ul. Chmielowskiego 1, 31-067 Kraków
tel. (12) 430-53-36, fax. (12) 421-06-82
www:   http://www.sp22.krakow.pl
e-mail:   sekretariat@sp22.krakow.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9814 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 22
z oddziałami integracyjnymi

- klasy zerowe (również integracyjne)
- klasy integracyjne - szkoła bez barier
- język angielski od klasy I, do klasy VI
- certyfikat "Szkoły wyróżnionej za wychowanie"
- certyfikat "Szkoły promującej zdrowie"
- "Szkoła z klasą"
- nauka pływania (klasy II-III)
- zajęcia informatyczne od klasy "0"
- bezpłatne dodatkowe zajęcia
- zajęcia świetlicowe
- zajęcia sportowe
- współpraca z krakowskimi uczelniami i szkołami integracyjnymi
- uczestnictwo w programie Unii Europejskiej Tempus DSDE

Innowacje
 • Pedagogiczna Innowacja Stowarzyszenia Szkół M.A.K.A.B.R.A. szansą na autentyczną podmiotowość ucznia”.
 • Pedagogiczna wartość wymiany międzynarodowej.
 • Edukacja w dobrym stylu.
 • Komputer przyjacielem wyobraźni w spotkaniu z geometrią
 • Interaktywne lekcje matematyki.
 • Innowacja programowo – metodyczno – organizacyjna „Zostań królem”

Dodatkowo oferujemy
 • grupy wsparcia dla uczniów
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
 • rewalidację, logoterapię
 • terapie psychologiczno - pedagogiczną
 • możliwość korzystania ze smacznych tanich obiadów w szkolnej stołówce

Szkoła przyjazna każdemu uczniowi, mało liczne klasy, wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesne metody pracy gwarantują wysokie efekty kształcenia. Szkoła bez barier - budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (winda, podjazd).

Istnieje od 1961 roku. Położona jest w centrum Krakowa, z dala od ruchu ulicznego, w malowniczym miejscu nad Wisłą.

Nasza szkoła, jako jedna z nielicznych szkół państwowych, wyróżnia się strojem szkolnym. Strój ten, wraz z logo szkoły, które na nim widnieje został zaprojektowany przez rodziców naszych dzieci i wprowadzony jako obowiązkowy w 1999 roku.

Od wielu lat prowadzimy w naszej szkole oddziały "zerowe". również klasę "zerową" integracyjną. Oddział liczy 20 dzieci w tym 5-cioro z dysfunkcją. Pojawienie się w "zerówce" dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stało się dużym wyzwaniem dla nauczycieli prowadzących. Roczne przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego jest jednym z decydujących doświadczeń, które może ukształtować jego podejście do dalszej nauki. Dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych oddział zerowy jest nie tylko miejscem zdobywania podstawowych umiejętności, ale także miejscem radosnych kontaktów z innymi dziećmi, miejscem radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ważnym elementem przygotowania szkoły na przyjęcie dzieci było dostosowanie programu, metod pracy i wymagań edukacyjnych do ich potrzeb. Kluczem do prawidłowych oddziaływań dydaktycznych jest indywidualizacja pracy i ocena dziecka według jego osiągnięć, a nie porównywanie go z innymi dziećmi.

Zajęcia pozalekcyjne:
 • zajęcia świetlicowe dla dzieci młodszych (klas 0 - I) oraz dla dzieci starszych (klasy II-IV) w godz.7.00 - 17.00
 • zespoły muzyczne
 • Olimpijskie Koło Języka Angielskiego
 • ZHP, hufiec Kraków-Śródmieście, Szczep Błękitny. Drużyna harcerska 49 AKDH "Wędrowcy".
 • zajęcia sportowe SKS ("Otwarte sale" w soboty)
 • zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne
Koła zainteresowań
 • języka angielskiego
 • informatyczne
 • historyczne
 • fletowe
 • matematyczne
 • plastyczne
 • humanistyczne
 • przyrodnicze

Dodatkowo możliwość zorganizowania odpłatnych zajęć: - nauka tańca, warsztaty teatralne, warsztaty ceramiczne, basen w klasach IV-VI, język obcy oraz wyjścia do teatru, kina, muzeum, wyjazdy klas na wycieczki i zielone szkoły, na narty.

Baza szkoły
 • przestronne, kolorowe klasy lekcyjne jasna, przestronna ładnie umeblowana sala, zlokalizowaną na parterze w bezpiecznym pawilonie przeznaczonym dla młodszych dzieci; jest ona dobrze wyposażona w zabawki i pomoce dydaktyczne. Bawią się tu i uczą najmłodsi uczniowie szkoły.
 • pełnowymiarowa sala gimnastyczna
 • salka do zajęć ruchowych (gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja, tańce, balet)
 • aula
 • internetowe centrum informacji multimedialnej (wraz z biblioteką)
 • dwa nowoczesne boiska szkolne (sztuczna trawa)
 • piękny ogród z placem zabaw
 • świetlica, stołówka
 • pracownia informatyczna
 • sala telewizyjna
 • gabinet lekarski i dentystyczny
 • sklepik
 • obszerny ogród szkolny z dwoma boiskami, plac zabaw
 • zlikwidowane bariery architektoniczne - specjalna winda i podjazdy
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny

Kadra Pedagogiczna
Wielu nauczycieli posiada dodatkowo przygotowanie specjalistyczne: logopeda, psycholog, pedagog, reedukator, pedagog specjalny. Nauczyciele kształcą w oparciu o zróżnicowane programy (w tym programy autorskie) oraz nowoczesne metody nauczania i wychowania.
Utrzymujemy kontakty z krakowskimi uczelniami i szkołami integracyjnymi. Na terenie szkoły znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1.

KLASY INTEGRACYJNE

 • w klasie uczy się do 20 uczniów
 • w klasie pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli specjalistów
 • dzieci niepełnosprawne uczą się razem z dziećmi zdrowymi na wszystkich zajęciach edukacyjnych
 • program i metody pracy są dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka;
 • dzieci mają zapewnioną dodatkową pomoc specjalistyczną

ŚWIETLICA

W świetlicy działają:
Klub pomocy charytatywnej "Dobre serduszko" - celem jego działalności jest zwrócenie uwagi uczniów na niedostatek krzywdę innych oraz wyzwolenie w nich chęci niesienia pomocy uboższym, chorym i mniej zaradnym, a także wszystkim, którzy pomocy potrzebują. Dzieci - wolontariusze biorą udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Fundacje i Stowarzyszenia na rzecz potrzebujących pomocy.

W świetlicy realizowany jest projekt "Podziel się żywnością" zainicjowany przez rejonowy oddział PCK w Krakowie.

Klub "Młodego szachisty" - dzieci poznają zasady gry w szachy, rozgrywają partie szachowe, rozgrywki w warcaby warcaby inne gry na szachownicy. Organizujemy turnieje o tytuł "Mistrza szachownicy".

Świetlica kontynuuje prowadzenie zajęć z edukacji zdrowotnej prowadzonych w ramach programu "Szkoły promującej zdrowie". Realizuje program edukacyjny "WOLNOŚĆ ODDECHU-ZAPOBIEGAJ ASTMIE" rozpoczętego przez PSSE W Krakowie.

Świetlica współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami podejmującymi działania na rzecz edukacji: SCKM ul .Wietora, klubem "Kazimierz" - ul. Krakowska, PCK, LOP.

Prowadzone są też "Zajęcia w Świetlicy z Wykorzystaniem Komputera". Zajęcia te są skierowane do uczniów klas "0". Program zajęć jest propozycją wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia przy wykorzystaniu narzędzi technologii informacyjnej. Celem zajęć jest rozbudzenie ciekawości oraz rozwijanie zainteresowań informatycznych oraz czerpanie radości z nabywania umiejętności pracy z komputerem i poznawania świata za pomocą komputera.

Świetlica dla klas 0 - I
Podczas pobytu w świetlicy dzieci jedzą obiad w stołówce szkolnej, odpoczywają słuchając wierszy i prozy czytanej przez wychowawców. Słuchają też muzyki relaksacyjnej. Proponujemy naszym najmłodszym uczniom zajęcia plastyczne, techniczne, logopedyczne, grupowe, z elementami komunikacji interpersonalnej dla dzieci, muzyczne oraz ruchowe.

SZKOŁA BEZ BARIER

Szkoła bez barier, w pełni dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo:

 • możliwość zorganizowania dowozu do szkoły
 • szkoła w centrum miasta z łatwym dojazdem i możliwością zaparkowania
 • winda dla dzieci poruszających się na wózkach
 • podjazdy dla wózków
 • toalety i szatnie dla uczniów na wózkach

LOGOPEDIA

Szkoła Podstawowa Nr 22 w Krakowie posiada dobrze wyposażoną pracownię logopedyczną. W skład sprzętu specjalistycznego do pracy z dziećmi wchodzi multimedialny zestaw komputerowy, komplet programów komputerowych do terapii mowy i języka, komplet programów do diagnozy zaburzeń słuchu, wzroku i mowy: "Słyszę", "Mówię", "Widzę", instrumentarium logopedyczne.

Nauczyciel logopeda prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, działania profilaktyczne oraz konsultacje z rodzicami.

Terapia obejmuje pracę nad następującymi umiejętnościami prymarnymi : ćwiczenia uwagi słuchowej i słuchu fonemowego, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia praksji oralnej, korekcja wad wymowy, wywoływanie prawidłowego brzmienia głosek. W zależności od potrzeb różnorodnie rozłożone są akcenty na poszczególne ćwiczenia. Badane są też i usprawniane następujące funkcje: sprawność motoryczna, lateralizacja, spostrzeganie wzrokowe, percepcja słuchowa, umiejętności językowe, operacje myślowe i pamięć.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie