Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli

ul. Dmowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola
tel. (15) 842-11-32
www:   http://www.psp1stw.szkola.pl
e-mail:   sp1@go3.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3488 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

- język angielski, niemiecki
- pracownia komputerowa
- sala gimnastyczna, biblioteka
- ciekawe zajęcia dodatkowe
- opieka pedagoga
- stołówka, świetlica
- zajęcia profilaktyczne
- imprezy, konkursy, wycieczki
- klasy profilowane (artystyczne, plastyczne, językowe)
- "Szkoła z klasą"
- "Szkoła promująca zdrowie"
- "Szkoły Odkrywców Talentów"

Jesteśmy szkołą szczycącą się prestiżem w środowisku.

Misja szkoły
Jesteśmy szkołą która stawia sobie za cel:

Przygotowanie poprzez kształcenie i wychowanie
 • mądrego
 • twórczego-kulturalnego
 • tolerancyjnego
 • wolnego na mocy osobistej
  W Y C H O W A N K A

 • przekazywanie rzetelnej wiedzy w sposób niekonwencjonalny i rozbudzający wyobraźnię i emocjonalne zaangażowanie ucznia,
 • wspieranie rozwoju ucznia uwzględniając jego indywidualność, zainteresowania, możliwości i predyspozycje,
 • wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia,
 • uświadomienie i zapobieganie zagrożeniom współczesnego świata oraz promowanie zdrowego stylu życia,
 • stworzenie przyjaznej, bezpiecznej atmosfery, wzajemnej akceptacji i życzliwości całej społeczności szkolnej,
 • jakościowy rozwój z ukierunkowaniem na ucznia, rozwój nauczycieli i szkoły poprzez organizowanie pomiaru jakościowego, ewaluacji programu szkoły i jego modyfikację.

Jesteśmy szkołą, która pomaga uczniom kreować siebie i swoją przyszłość.

Zajęcia dodatkowe

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli realizuje zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia dla uczniów uzdolnionych w ramach projektu p.n. MŁODY EINSTEIN – wspieranie rozwoju uczniów szkół podległych gminie Stalowa Wola w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych (Priorytet IX, poddziałanie 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).

W szkole realizowany jest także projekt systemowy "PIĘKNY UMYSŁ" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Oferowane są następujące zajęcia pozalekcyjne:
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją
 • zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów wybitnych z matematyki i przyrody –
 • zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów wybitnych z języka angielskiego

Uczniowie Jedynki rozwijają także swoje talenty w licznych kołach zainteresowań, działających w szkole m.in. ekologicznym, sportowym, historycznym, origami, plastycznym, informatycznym i technicznym Złota Rączka. Ponadto działają w szkole: zespół teatralny Maska oraz Klub Podróżniczo – Przygodowy Miłośnika Książki.

Oferujemy

Na pomoc mogą liczyć również wychowankowie o specyficznych trudnościach w nauce. Dzięki pomocy terapeutycznej i zaangażowaniu nauczycieli, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. W szkole organizuje się liczne inicjatywy o charakterze dydaktyczno-kulturalnym.

Realizowane są projekty edukacyjne m.in. Literacki Atlas Polski. Szczególną uwagę poświęca się uczeniu dzieci wzorcowych zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu. Cyklicznie odbywają się spotkania uczniów z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji w Stalowej Woli oraz innymi służbami działającymi na rzecz bezpieczeństwa. Co roku odbywają się pikniki pod hasłem "Z nami bezpieczniej".

ŚWIETLICA

W świetlicy przebywają dzieci zapisane do niej. Opieką wychowawczą objęci są też: uczniowie w czasie nieobecności nauczyciela, uczniowie niezapisani – na prośbę rodziców, uczniowie, którzy pozostają w szkole podczas wyjazdu klasy na basen, uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii.

Główne cele Świetlicy szkolnej to:

 • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej
 • zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego
 • ujawnianie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych zajęć w tym zakresie
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz pracownikami szkoły
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej
 • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej
 • udzielanie pomocy w nauce uczniom z trudnościami
 • organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Cele i zadania biblioteki realizowanie się przez różne programy i przedsięwzięcia zawarte w planie pracy. Jednym z tych przedsięwzięć jest założenie i prowadzenie Szkolnego Klubu Podróżniczo – Przygodowego Miłośnika Książki – Recenzenta. Siedzibą Klubu jest biblioteka szkolna, w której odbywają się cotygodniowe spotkania członków i sympatyków Klubu.

Podstawowymi celami edukacyjnymi biblioteki są min:

 • Rozwijanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych uzdolnień.
 • Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania, wyboru i wykorzystywania informacji.
 • Kształtowanie kultury czytelniczej, rozpowszechnianie czytelnictwa w szkole.
 • Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie