Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum Publiczne

w Iwoniczu

ul. Zagrodniki 21, 38-440 Iwonicz Zdrój
tel. (013) 435-18-21
www:   http://www.gimiwo.republika.pl
e-mail:   gimiwo@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2364 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM

- język angielski, niemiecki
- pracownia komputerowa
- sala gimnastyczna, biblioteka
- zajęcia SKS-u: p. nożna, koszykowa, siatkowa
- zespół artystyczny
- stołówka
- zajęcia profilaktyczne
- budynek przystosowany dla niepełnosprawnych
- opieka medyczna, pedagogiczna
- program Socrates ComeniusMisja Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu

Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu jest instytucją demokratyczną, w której zawsze jest miejsce dla tolerancji, kultu nauki, wysokich wymagań oraz wzajemnego szacunku. Nadrzędnym obowiązkiem ucznia i nauczyciela jest praca nad własnym charakterem, osobowością i wiedzą merytoryczną. Najważniejszym elementem systemu wychowawczego jest cierpliwa, mozolna, odpowiedzialna oraz skuteczna praca nauczycieli i uczniów. Nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy administracji i obsługi są dla siebie partnerami w codziennym realizowaniu nadrzędnego celu, jakim jest wielostronny rozwój młodzieży połączony z rozwojem tradycji szkoły.

Wizja Gimnazjum

Gimnazjum jest szkołą uczącą żyć z ludźmi i światem, wychowuje do wartości i odpowiedzialności "za i wobec".

Działalność szkoły oparta jest na Statucie, nadanym przez organ prowadzący. Szkoła buduje swoją autonomię w oparciu o dokumenty:

 • Program wychowawczy"
 • "Wewnętrzny system oceniania".
Zadania wychowawców klas:
 • W oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i cele Programu Wychowawczego Szkoły tworzą plany wychowawcze klasy. Określają zadania Samorządu klasy, tworzą w porozumieniu z uczniami i rodzicami harmonogram działań okolicznościowych i tematykę godzin wychowawczych.
 • Realizują zadania wychowawcze podczas lekcji wychowawczych, także w czasie przerw, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 • Dbając wszechstronny rozwój ucznia, reagują na pojawiające się problemy.
 • Pomagają uczniom w rozwiązywaniu problemów, współpracują z rodzicami, dyrekcją, pedagogiem, nauczycielami.
 • Stanowią wzór osobowy, bo postępują konsekwentnie, mądrze i odpowiedzialnie.
 • Są odpowiedzialni za prowadzenie dokumentacji klasy.
 • Informują uczniów i rodziców o systemie oceniania, statucie i innych dokumentach oraz zarządzeniach dyrekcji.
 • Ustalają z rodzicami sposoby przekazywania informacji o zachowaniu, nieobecności czy spóźnieniach ucznia.
 • Dbając pozytywną atmosferę w klasie, inicjują życie kulturalne.
 • Wspierają uczniów w realizacji ich inicjatyw, sprawują funkcję koordynatora między klasą a pracownikami szkoły.
 • Ustalają zestaw norm klasowych.

Wychowawcy w swej pracy mogą liczyć na pomoc dyrektora i zespołu wychowawczego. Mają do dyspozycji środki wychowawcze tj. rozmowy, kary i nagrody, spisanie kontraktu z uczniem oraz inne środki przewidziane w statucie.

Cele i zadania Gimnazjum

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
 • wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
 • dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
 • umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • otacza opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki w gimnazjum,
 • upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,
 • zapewnia opiekę dzieciom osieroconym, a także pozostającym w trudnej sytuacji życiowej i materialnej ich rodziny,
 • dostosowuje kierunki i treści kształcenia do kierunków w liceum czy szkole zawodowej,
 • organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi.

Galeria zdjęć

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie