Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Gimnazjum

im. Mikołaja Kopernika

Kinkajmy 18a, 11-200 Bartoszyce
tel./fax (89) 761-68-64
www:   http://gimkinkajmy.szkolnastrona.pl
e-mail:   gim-kinkajmy@gmina-bartoszyce.pl
sekretariat@gimkinkajmy.szkolnastrona.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9934 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM

- j. angielski, j. rosyjski
- pracownia komputerowa
- szereg zajęć pozalekcyjnych
- sala gimnastyczna, boisko
- stołówka
- samorząd szkolny
- współpraca z innymi szkołami
  i instytucjami

- opieka pielęgniarki
- dobrze dobrana kadra pedagogiczna
- dowożenie uczniów

„Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze”
O szkole

Nasze gimnazjum funkcjonuje od 1 września 1999 roku. Przez pierwsze dwa lata w jednym budynku mieściła się szkoła podstawowa i gimnazjum. W pierwszym roku rozpoczęło naukę 66 uczniów w 3 oddziałach. Kadra pedagogiczna wówczas liczyła 11 osób. Wszyscy nauczyciele uzupełniali etat w innych szkołach.

Od 1 września 2001 roku gimnazjum jest placówką samodzielną. Zwiększyła się liczba uczniów. Również grono pedagogiczne powiększyło się. Pierwsi absolwenci opuścili szkołę w czerwcu 2002 roku. Uroczystość pożegnania uczniów klas trzecich w naszym gimnazjum stała się tradycją i jest ważnym momentem w życiu szkoły. Tego dnia absolwenci składają ślubowanie na sztandar szkoły i przekazują go młodszym kolegom.

   Szkoła organizuje czas wolny młodzieży i kształtuje nawyki kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez:
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających osobowość ucznia i jego zainteresowania
 • organizowanie zajęć rekreacyjno - sportowych
 • udział młodzieży w rajdach, biwakach i wycieczkach turystyczno - krajoznawczych
 • prowadzenie zajęć z uczniami wybitnie uzdolnionymi
 • prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności z poszczególnych przedmiotów, organizowanie samopomocy koleżeńskiej

Uczniowie szkoły biorą udział w wielu wydarzeniach sportowych, takich jak:

 • Wojewódzki Wielobój Lekkoatletyczny
 • Gminne Biegi Przełajowe
 • Piknik Olimpijski
 • Powiatowy Turnieju Piłki Nożnej
 • Spartakiada
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 • Wieloboje lekkoatletyczne
 • Mistrzowie sportu – Indywidualne Gminne Biegi Przełajowe
 • Zimowe Szaleństwa

Nasza szkoła od początku swojego istnienia dążyła do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania warunków dla rozwoju zainteresowań i talentów w rozwoju w różnych dziedzin wiedzy oraz umiejętności.

Szkoła jest atrakcyjną dla uczniów placówką edukacyjną o niepowtarzalnym obliczu. Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Nasi uczniowie od lat odnoszą sukcesy w nauce i sporcie. Nasi uczniowie uczestniczą z powodzeniem w wielu konkursach. Integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Jest znaczącym elementem środowiska lokalnego.

Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swego wykształcenia. Jesteśmy szkołą, która wychowuje i kształci, opierając się na powszechnie uznanych wartościach. Wspieramy indywidualny rozwój ucznia. Oferujemy uczniom możliwość uczestnictwa w licznych zajęciach dodatkowych

Szkoła zapewnia:

 • kompetentnych nauczycieli i wychowawców
 • opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
 • poszanowanie praw ucznia
 • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji
 • możliwość poznawania regionu i kraju


Gwarantujemy wam:
 • piękne bezpieczne otoczenie szkoły
 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 • bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego
 • dobre przygotowanie chętnych uczniów do konkursu przedmiotowych
 • realizację ciekawych programów profilaktycznych, zdrowotnych
 • naukę 2 języków obcych

Nasi uczniowie:
 • odnoszą sukcesy w konkursach ogólnopolskich wojewódzkich i powiatowych
 • w ostatnich dwóch latach – 14 uczniów uzyskało tytuł laureata i finalisty w wojewódzkich konkursach przedmiotowych
 • uczestniczą w warsztatach chemiczno-fizycznych

Chcemy by szkoła stwarzała uczniom szansę wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych dla człowieka XXI wieku, które są niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz odnalezienia się na ustawicznie zmieniającym się rynku pracy. Nasza szkoła umożliwia uczniowi stawanie się człowiekiem wolnym oraz odpowiedzialnym za siebie i innych.

Wizja absolwenta
Absolwent naszej szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad tolerancji i jest świadomy jej granic (np. nałogi, agresja, krzywdzenie drugiego człowieka, postawy aspołeczne). Skutecznie komunikuje się oraz dąży do dalszego swojego rozwoju, odpowiedzialnie wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. Potrafi patrzeć na świat z różnych punktów widzenia i rozumie ludzi posiadających odmienny punkt widzenia. Charakteryzuje się kulturą osobistą i okazuje szacunek każdemu człowiekowi. Umie pracować w zespole nie zatracając poczucia własnej indywidualności. Doskonali umiejętność posługiwania się obcymi językami, ale nie zapomina o ćwiczeniu umiejętności sprawnego i poprawnego władania ojczystym językiem.

Absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach to człowiek:
 • umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole
 • twórczo myślący
 • umiejący skutecznie się porozumiewać
 • umiejący stale się uczyć i doskonalić
 • umiejący planować swoją pracę i ją organizować
 • dbający o bezpieczeństwo własne i innych
 • aktywny, ciekawy świata
 • przestrzegający prawa
 • promujący zdrowy styl życia
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

GALERIA

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie