Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

w Tuszewie

Tuszewo 24, 14-260 Tuszewo
tel. (89) 645-28-47
www:   http://sptuszewo.ple-mail:   14260p@gazeta.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2379 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- oddział przedszkolny
- dobrze dobrana kadra pedagogiczna
- nauczanie języków obcych
- szereg zajęć pozalekcyjnych
- wszechstronny rozwój ucznia
- wysoki poziom nauczania
- przyjazna atmosfera
- bezpieczeństwo ucznia
- biblioteka, sala komputerowa

Kształcenie i wychowanie w szkole służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

Nasza szkoła:
 • zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju i przygotowanie go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności
 • wspomaga indywidualny rozwój dzieci i młodzieży
 • współdziała z rodzicami - wspieranie ich działań w wychowaniu dzieci i młodzieży
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa, opiekę psychologiczno – pedagogiczną i zdrowotną (za pośrednictwem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie, Poradni Terapeutycznej w Iławie oraz innych instytucji i świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom)
 • umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych; poprzez: tworzenie na terenie szkoły kół zainteresowań, udziału w konkursach przedmiotowych, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia (lub wyboru zawodu)
 • umożliwia wszystkim uczniom realizację obowiązku szkolnego
 • udziela uczniom pomocy pedagogicznej w postaci zajęć wyrównawczych
 • organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły oraz nad uczniami realizującymi obowiązek szkolny poza placówką

Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami, a w szczególności:
 • otacza indywidualną opieką każdego wychowanka
 • planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując działanie wychowawcze
 • utrzymuje kontakt z rodzicami
 • wspólnie z klasą ustala ocenę z zachowania, według kryteriów określonych w regulaminie ustalania oceny z zachowania
 • współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, takŜe zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów
 • wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie