Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa nr 14

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku

ul. Bukowa 9, 87-800 Włocławek
tel./fax (54) 412-20-40
www:   http://www.sp14wloclawek.neostrada.pl
e-mail:   sp_14wloclawek@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 27426 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM

- rozszerzona edukacja języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki i pływania
- szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych
- praca z uczniem zdolnym
- biblioteka i świetlica
- "Szkoła z klasą"
- pracownia komputerowa

Cele i zadania szkoły

Nasza szkoła:
  • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
  • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
  • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi (intelektualnemu, psychicznemu, społecznemu, zdrowotnemu, estetycznemu, moralnemu, duchowemu)
  • sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. W pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoła zapewnia podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej. Szkoła upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów, kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska. Szkoła zapewnia uczniom nieodpłatne korzystanie z dostępu do Internetu.

Szkoła zapewnia każdemu uczniowi:
  • prawo do kształcenia, wychowania i opieki
  • warunki niezbędne do jego rozwoju
  • przygotowanie go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady chrześcijańskiego systemu wychowania, solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości
  • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości, korzystanie z opieki psychologicznej, pedagogicznej i specjalistycznych form pracy dydaktycznej

Szkoła otacza opieką uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania i wychowania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie. Każdy uczeń ma prawo wystąpienia o indywidualny program lub tok nauki. Na wniosek lub za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni pedagogiczno-psychologicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny tok nauki wyznaczając nauczyciela-opiekuna. Dzieciom uznanym przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną za niezdolne do kształcenia w warunkach szkolnych zapewnia się nauczanie indywidualne w domu.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie