Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa nr 184

im. L Waryńskiego w Łodzi

ul. Syrenki 19a, 91-496 Łódź
tel. (42) 658-24-01
www:   http://www.sp184lodz.republika.ple-mail:   sp184@laser.net.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5244 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 184 W ŁODZI

- miła, domowa atmosfera
- zajęcia dodatkowe
- dbałość o prawidłowy rozwój wychowanków
- bezpieczeństwo, opieka, troska
- edukacja proekologiczna
- aktywne formy pracy
- poszanowanie praw ucznia i dziecka
- szkoła bez przemocy

O NASZEJ SZKOLE

W naszej szkole kładziemy szczególny nacisk na:
 • zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • umożliwienie absolwentom dalsze kształcenie w gimnazjum
 • wykształcenie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty przez wspólne działanie nauczycieli, wychowawców, pedagogów, poradni psychologiczno-pedagogicznej i rodziców, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły i współdziałających z nią rodziców
 • stwarzanie uczniom szansy uzupełniania braków poprzez organizowanie zajęć korekcyjno-wyrównawczych oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci

Poprzez realizację programu dydaktycznego zapewniamy naszym podopiecznym:
 • podtrzymywanie toŜsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • kształcenie umiejętności poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania, czytania, korzystania z informacji, rozumowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce
 • przekazywanie wiadomości przedmiotowych równieŜ w sposób integracyjny z wykorzystaniem ścieżek edukacyjnych
 • poznanie historii i tradycji naszego regionu, rozwijanie wartości i norm życia społecznego, zgodnego z mottem programu wychowawczego szkoły
 • kształcenie postaw asertywnych oraz tolerancji wobec innych
 • kształcenie umiejętności formułowania poglądów w oparciu o wartości uniwersalne
 • rozwijanie form samorządności
 • wychowanie poprzez sport i wartości artystyczne
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • niepełnosprawnym opiekę w szkole, zgodnie z możliwościami i warunkami technicznymi szkoły
 • możliwość rozwijania zainteresowań poprzez uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w formie kół wiedzy, artystycznych, sportowych i rekreacyjno-turystycznych
 • realizację indywidualnego programu lub toku nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie
 • organizację nauczania indywidualnego zgodnie z odrębnymi przepisami
 • pomoc psychologiczną i pedagogiczną
 • organizację zajęć integracyjnych prowadzonych przez pedagogów i psychologów

Po lekcjach proponujemy uczniom:
 • zajęcia wyrównawcze
 • kółko artystyczno-teatralne
 • kółko gier logicznych i zabaw
 • kółko origami
 • zajęcia logopedyczne
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • kółko zabaw ruchowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie