Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoły Fundacji PRIMUS

ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa
tel. (22) 648-28-53, (22) 648-28-54
www:   http://www.primus.com.pl
e-mail:   nsp47@primus.com.pl
gimnazjum@primus.com.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 16990 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieSZKOŁA JĘZYKOWA
Uczymy dzieci, młodzież i dorosłych następujących języków:

- języka angielskiego
- języka francuskiego
- języka niemieckiego
- języka włoskiego
- języka hiszpańskiego
- unikalne zajęcia autorskie:
  Fun&Play, Play&Learn, Active English

- nowoczesne metody nauczania
- szkolenia dla firm

WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH

- dogodna lokalizacja, dobry dojazd do
  centrum Warszawy

- sale szkoleniowe
- sale lekcyjne
- aula
- sala ruchowo - gimnastyczna
 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47

- od lat jesteśmy w "Złotej Dwudziestce"
  szkół warszawskich (bardzo dobre wyniki
  na sprawdzianie OKE w klasie 6)

- klasy liczące do 16 osób
- wysoki poziom nauczania czterech
  języków obcych; native speaker od klasy
  pierwszej

- nauczanie interdyscyplinarne
- w każdej klasie1-3 prowadzone są
  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- atrakcyjne lekcje oraz zajęcia
  pozalekcyjne w ramach czesnego

- własny, nowoczesny i ekologiczny
  budynek z halą sportową, boiskiem
  i placem zabaw

- klasy pierwsze dla dzieci 6-letnich
  i dla dzieci 7-letnich

- program autorski z języka angielskiego
  skorelowany z edukacją wczesnoszkolną

- jednozmianowa nauka pod opieką
  profesjonalnej kadry pedagogicznej

- tablice interaktywne, komputery
  stacjonarne, iPady


NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9
im. Roberta Schumana

- klasa dwujęzyczna
- klasa z rozszerzeniem
  matematyczno – biznesowym

- klasa z rozszerzeniem
  przyrodniczo-informatycznym

- klasa z rozszerzeniem
  humanistyczno-społecznym

- uczniowie zdobywają komputerowy
  certyfikat ECDL

- nauka dwóch języków obcych
- szeroki wybór zajęć w kołach
  przedmiotowych

- pełna opieka psychologiczna i medyczna
- liczne wycieczki turystyczno-
  krajoznawcze, wyjścia do kin, teatrów,
  muzeów

- opieka medyczna (pielęgniarka)

Szkoły Fundacji mają ogromny prestiż na terenie Ursynowa i Warszawy. Nasze szkoły słyną z poziomu kształcenia. Są przyjazne dzieciom, promują aktywność, kreatywność, ciekawość świata, pasję poznawczą i twórczą. W Fundacji zatrudnionych jest ponad osiemdziesięciu nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami; są to ludzie oddani swojej pracy, przyjaźni dzieciom i młodzieży, identyfikujący się z Fundacją i jej celami.

Rekrutacja do wszystkich klas odbywa się w miarę wolnych miejsc w ciągu całego roku szkolnego. Jesteśmy szkołą otwartą, skupiającą się na działaniach i osiągnięciach uczniów po to, aby wspierać ich rozwój, wspomagając przy tym naturalne dążenie do poznawania otaczającego je świata.


NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47

"Uczymy się, by wiedzieć, działać, być i żyć wspólnie"


W codziennej pracy najważniejsze są dla nas:
 • jakość kształcenia, wysoki poziom nauczania i wychowania uczniów
 • umiejętność współżycia i współdziałania w zespole klasowym, dyscyplina i porządek
 • tolerancja, odpowiedzialność i samodzielność uczniów
 • aktywność, inicjatywa i twórczość uczniów oraz nauczycieli
 • kształtowanie aspiracji uczniów, ich ambicji, wytrwałości i umiejętności konkurowania z innymi
 • nauka języków obcych i kształtowanie postaw proeuropejskich
 • nauczanie interdyscyplinarne
 • partnerska współpraca z rodzicami

Dbamy o wszechstronny rozwój uczniów i ważny jest dla nas wysoki poziom nauczania, dlatego też wielu naszych absolwentów bez większego trudu dostaje się do renomowanych szkół wyższego etapu kształcenia.

Oferta dla uczniów z trudnościami
W każdej klasie 1-3 prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 2 godz. tygodniowo i indywidualna praca ucznia z wychowawcą świetlicy. Starsi uczniowie korzystają ze stałych konsultacji przedmiotowych. Dajemy możliwość korzystania z odpłatnych zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Wymagania dydaktyczne dostosowujemy do potrzeb i możliwości uczniów.

Zajęcia pozalekcyjne
Uczniowie klas IV-VI uczęszczają na koła zainteresowań: plastyczne, muzyczne, dziennikarskie, teatralne, filmowe, sportowe i taneczne. Część uczniów korzysta z konsultacji przedmiotowych: polski, matematyka, informatyka.
Młodsi uczniowie uczęszczają na małe formy teatralne, koło plastyczne, rzeźba, koło muzyczne, szachy, tenis stołowy - tzw. ping-pong, oraz taniec. Wszyscy uczniowie uczęszczają na basen lub tenis. Udział we wszystkich wymienionych zajęciach jest bezpłatny.

Języki obce w szkole
Wykorzystujemy różnorodne i nowoczesne metody oraz techniki pracy. Główny nacisk kładziemy na komunikację, nie pomijamy także gramatyki, słownictwa, umiejętności rozumienia tekstu czytanego, słuchanego i pisania.

 • język angielski
 • język francuski
 • język niemiecki
 • język hiszpański

Obowiązkowy jest dla wszystkich język angielski. Od klasy IV prowadzony na trzech poziomach w zależności od stopnia zaawansowania. Od klasy I zajęcia z native speakerem.
Wybór drugiego języka następuje pod koniec klasy trzeciej szkoły podstawowej. Uczniowie wybierają drugi język: francuski, niemiecki lub hiszpański. Od V klasy język francuski i niemiecki prowadzone są na dwóch poziomach.

W trakcie realizacji programu nauczania języków obcych w szkole podstawowej i gimnazjum przygotowujemy wszystkich uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Przygotowujemy również wszystkich chętnych do zewnętrznych egzaminów dla poszczególnych poziomów nauczania.

Nauczyciele tworzą przyjazną atmosferę sprzyjającą realizacji rozszerzonych programów nauczania, dbając jednocześnie o wdrażanie naszym uczniom wartości podstawowych - tolerancji, odpowiedzialności, przyjaźni, bezinteresowności, itp. Stosowane ciekawe i aktywne formy nauczania sprawiają, że uczniowie uczą się współpracy i współdziałania.

Nasi uczniowie są zadowoleni i uśmiechnięci, a swoją aktywność twórczą wykorzystują nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, ale także organizując wiele imprez szkolnych - artystycznych, naukowych i rekreacyjno - sportowych. Odnoszą sukcesy w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Zajęcia profilaktyczne
Zapobieganie niekorzystnym sytuacjom w domu i szkole jest głównym celem wraz ze scenariuszami lekcji dla uczniów na wszystkich poziomach klas. Program każdej klasy uwzględnia między innymi: problemy bezpieczeństwa, promocji zdrowia, rozwoju indywidualnego uczniów, integracji grupowej, komunikacji, zachowań asertywnych, promocji zachowań prospołecznych, rozwiązywania konfliktów itp.


NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 9

Nasza szkoła jest pełna zrozumienia i wzajemnej życzliwości,
twórczych pomysłów oraz aktywnego działania.

Istniejemy od początku istnienia gimnazjów w Polsce. Mamy pracownie przedmiotowe - chemiczną, fizyczno-matematyczną, biologiczną, informatyczną, historyczno-geograficzną, polonistyczną, językową słuchawkową, językową multimedialną, językową komputerową. Osiągamy wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych. Uczniowie zdobywają komputerowy certyfikat ECDL (European Computer Driving Licence), biorą udział w wielu konkursach pozaszkolnych. Mamy laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych, konkursów językowych i wielu konkursów międzyszkolnych.
Współpracujemy z: Fundacją Schumana, biblioteką gminną na Ursynowie, British Council, Ambasadą Francuską, koordynatorem ds. nieletnich i patologii Komendy Policji, Polskim Towarzystwem Informatycznym d/s ECDL.

Klasa dwujęzyczna
Jedną z najbardziej innowacyjnych form nauczania języka obcego jest nauczanie dwujęzyczne (ang. CLIL –Content and Language Integrated Learning, co w języku polskim oznacza "zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe"). Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym, jak i obcym. Szkoły przeważnie same decydują, które przedmioty będą nauczane dwujęzycznie. W Polsce nauczanie dwujęzyczne (rozporządzenie MENiS z 12.02.02 z póź. zm. 01.09.09). można realizować (&5 us.1, 2) w zakresie wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oprócz języka polskiego, części historii dotyczącej historii Polski i geografii Polski oraz drugiego języka obcego.

Zakres treści przedmiotów nauczanych dwujęzycznie obejmuje także zagadnienia z zakresu historii i kultury oraz zagadnienia społeczno-ekonomiczne związane z krajami danego obszaru językowego. Proporcje zajęć z danego przedmiotu w języku polskim i w języku obcym ustala nauczyciel przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, uwzględniając poziom umiejętności uczniów w zakresie języka obcego (zwykle nauczanie w języku obcym stanowi 50% czasu zajęć).

W oddziałach dwujęzycznych nauczanie języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania, odbywa się w wymiarze od 15 do 18 godzin tygodniowo w ciągu trzech lat gimnazjum.


We wszystkich klasach gimnazjum program nauczania jest zgodny z nową podstawą programową MEN i przygotowuje uczniów po klasie III do egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej.

Klasa z rozszerzeniem matematyczno – biznesowym
Program nauczania matematyki jest w sposób autorski rozszerzony, pozwala na rozwój zainteresowań uczniów i efektywnie przygotowuje do sukcesów w konkursach matematycznych. Prowadzone będą również zajęcia z matematyki finansowej. W klasie I prowadzone będą warsztaty przedsiębiorczości realizowane przez pracowników naukowych wyższej uczelni. W klasie II uczniowie będą uczestniczyć w jednym z programów FUNDACJI MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. W klasie III uczniowie zostaną zapoznani z działalnością prawdziwych firm istniejących na rynku, poznają zasady efektywnego kierowania własnym biznesem. Dowiedzą się jak skutecznie kreować wizerunek swój i swojej firmy, między innymi dzięki dodatkowym zajęciom informatycznym, podczas których nauczą się przygotowywać atrakcyjne druki, materiały oraz filmy reklamowe.

Klasa z rozszerzeniem przyrodniczo-informatycznym
Realizowane programy z większości przedmiotów są w autorski sposób rozszerzone. Zwiększona jest liczba godzin informatyki, fizyki, chemii, biologii i geografii. W klasie informatycznej jest przewidziany do realizacji kurs IT Essentials v4.0 AKADEMII CISCO, będący dobrym wstępem do świata IT. Dla chętnych uczniów fakultet informatyczny przygotowujący do Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. W klasie III prowadzimy indywidualny tok nauki z chemii i biologii.

color=navy>Klasa
z rozszerzeniem humanistyczno-społecznym
Realizowane programy z większości przedmiotów są w sposób autorski rozszerzone. Matematyka i przedmioty przyrodnicze realizowane są w takiej klasie w większej liczbie godzin niż przewiduje podstawa programowa. Od klasy I do III przewidujemy zajęcia z autorskim programem z filozofii, sztuki w literaturze, ekonomii, wiedzy o społeczeństwie, teatru, filmu, warsztaty dziennikarskie.

Jak uczymy języków

Język angielski: przygotowujemy uczniów do egzaminu FCE i CAE, zajęcia z lektorem polskim oraz z native speakerem. Nauka na 5 poziomach zaawansowania. W 2009 roku otrzymaliśmy certyfikat wydany przez British Council potwierdzający, że nasze szkoły przygotowują kandydatów do egzaminów ESOL Cambridge oraz są miejscem spełniającym wszystkie wymagania stawiane ośrodkom egzaminacyjnym, w którym przeprowadzane są egzaminy. W 2011 roku otrzymalismy prawo do korzystania z Cambridge ESOL Exam Preparation Centre Logo w uznaniu za działania promujące egzaminy Cambridge English.

Język niemiecki: przygotowujemy do egzaminów FIT1, FIT2 i ZD, prowadzimy korespondencję z uczniami ze Słowenii i Niemiec w języku niemieckim, nauka na 3 poziomach zaawansowania.

Język francuski: nauka na 2 poziomach zaawansowania, przygotowujemy do egzaminu DELF.

Język hiszpański - 3 godziny tygodniowo w klasie 1.

Prowadzimy wiele zajęć sportowo-rekreacyjnych i kół zainteresowań (informatyczne, szachowe, szermierka, dziennikarskie, biologiczne, brydżowe, warsztaty rękodzieła). Zajęcia pozalekcyjne nie są płatne dodatkowo. Oferujemy bogate życie kulturalne - wyjścia do teatrów i lekcje muzealne. W każdym roku odwiedzamy jedną ze stolic Unii Europejskiej. Byliśmy już w Paryżu, Londynie, stolicach Beneluxu, Rzymie, Atenach, madrycie, Berlinie oraz Wilnie.

Dla szczególnie zdolnych uczniów podejmujemy działania:
 • różnicowanie zajęć na poszczególnych przedmiotach
 • tworzenie grup wysokiego poziomu z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego
 • przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i innych
 • indywidualny tok nauki z wybranych przedmiotów

Praca z uczniami, którzy mają trudności w nauce to:
 • tworzenie grup niższego poziomu z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego
 • utworzenie godzin konsultacji ze wszystkich przedmiotów raz w tygodniu
 • indywidualna pomoc nauczyciela przy współpracy z rodzicami


WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH

Dysponujemy salami wykładowo - lekcyjnymi w budynku przy ul. Z. Balo 1 w Warszawie (Kabaty). Bardzo dobry dojazd do Centrum Warszawy - tuż przy stacji metra (20 min do centrum), 30 minut autem.

Do dyspozycji klientów pozostawiamy:
 • sale szkoleniowe - wyposażone w system projekcyjny - komputer, projektor, ekran
 • sale lekcyjne - o pow. 40 m2 (do 18 osób w zależności od ustawienia) oraz sale do indywidualnych spotkań
 • aulę o powierzchni - 350m2 wyposażoną w wysokiej klasy system projekcyjny i nagłaśniający, podwyższenie o pow. 15 m2, z możliwością rozstawienia 250 krzesełek
 • salę ruchowo - gimnastyczną

Wyposażenie sal
- stoły bądź jednoosobowe ławki, krzesła, tablice kredowe i suchościeralne (whiteboard)
- ustawienie - w zależności od potrzeb konferencyjne lub lekcyjne
- oświetlenie dzienne i ciemne rolety- w każdej sali
- wentylacja - w każdej sali

Udostępniamy Państwu wysokiej jakości kopiarkę kolorową. Dysponujemy koniecznym do prowadzenia szkoleń zapleczem miękkim - automaty vendingowe z gorącymi napojami (kawa, herbata, kakao) oraz napojami zimnymi i przekąskami.

Istnieje możliwość skorzystania z usług cateringowych w naszej stołówce.

Dodatkowo zapraszamy - po całodziennym dniu szkoleniowym - do skorzystania z naszej hali sportowej bądź boiska.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie