Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Prywatne Gimnazjum z klasami dwujęzycznymi i Liceum Ogólnokształcące z programem matury międzynarodowej (IB) Sióstr Nazaretanek

ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa
tel. (22) 841-38-54, tel. (22) 851-41-70, kom. 601-644-102
IB Coordinator tel./fax:(22) 841-38-54, kom.: 695-622-784
www:   http://www.nazaretanki.edu.pl
e-mail:   szkola@nazaretanki.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5445 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

PRYWATNE GIMNAZJUM SIÓSTR NAZARETANEK Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

- kształcenie ogólne i dwujęzyczne
  (w języku angielskim)

- obowiązkowa nauka dwóch języków
  obcych: angielskiego oraz francuskiego
  lub niemieckiego na odpowiednich
  poziomach zaawansowania

- w klasie dwujęzycznej oprócz 7 godzin
  języka angielskiego lekcje z wybranych
  przedmiotów prowadzone częściowo po
  angielsku przez nauczycieli programu
  matury międzynarodowej

 

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR NAZARETANEK Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI

- proponujemy plan kształcenia
  dostosowany do nowych zasad egzaminu
  maturalnego oraz kierunku wyznaczonego
  w nowej podstawie programowej, która
  obowiązuje we wszystkich liceach
  od 2012 roku

- w klasach drugiej i trzeciej umożliwiamy
  uczennicom indywidualną drogę
  kształcenia, zgodnie z zainteresowaniami
  i kierunkiem przyszłych studiów

- umożliwia zdobycie dobrej znajomości
  dwóch języków obcych; język angielski
  nauczany jest na 3 - 4 poziomach
  w roczniku jako obowiązkowy
  dla wszystkich uczennic

- klasy realizujące program matury
  międzynarodowej
  (pre IB DPoraz IB DP)

Nasza Szkoła

Gimnazjum i Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie jest żeńską, prywatną szkołą katolicką, która działa nieprzerwanie od 1919 roku. Jedną z cech wyróżniających naszą szeroką ofertę programową jest klasa dwujęzyczna z językiem angielskim w gimnazjum oraz program matury międzynarodowej (International Baccalaureate) w liceum. Kandydatki do liceum i IB spoza Warszawy mogą ubiegać się o miejsce w internacie. W roku 2013 w rankingu "Perspektyw" szkoła zdobyła tytuł "Srebrnej Szkoły" Gimnazjum i Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie.

Od początku swego istnienia Szkoła łączy tradycję z nowoczesnością. Dzięki temu naszym uczennicom zapewniamy solidne wykształcenie, które owocuje umiejętnością odnajdywania się w szybko zmieniającym się świecie. Nasze absolwentki studiują na renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych. Wykwalifikowani i życzliwi nauczyciele stawiają sobie za cel również pomoc w integralnym kształtowaniu ich osobowości i charakteru. Podstawą tego procesu są - zgodnie z Ewangelią - miłość, prawda i wolność. W tym duchu uczennice przygotowywane są do odczytywania swojej osobistej życiowej misji i podejmowania odpowiedzialności za dobro Ojczyzny.

Wspólnotę szkolną tworzą nie tylko uczennice i nauczyciele: siostry i świeccy, ale także rodzice, którzy są pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci. Służymy im pomocą i doświadczeniem w wypełnianiu ich powołania, czerpiąc wzór z Najświętszej Rodziny, która patronuje Zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek. Wspólnota naszej szkoły, w duchu wierności wartościom chrześcijańskim i nauczaniu Kościoła katolickiego, jest jednocześnie otwarta dla osób różnych kultur, religii i narodowości.


Kształcenie w Gimnazjum
 • kształcenie ogólne i dwujęzyczne (w języku angielskim)
 • rzetelne i wymagające
 • zwiększoną liczba godzin języka polskiego, angielskiego oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • motywujące do indywidualnego, pełnego rozwoju
 • obowiązkowa nauka dwóch języków obcych: angielskiego oraz francuskiego lub niemieckiego na odpowiednich poziomach zaawansowania
 • w klasie dwujęzycznej w programie 7 godzin języka angielskiego, zajęcia z native speakerem, a przedmioty takie jak: biologia, geografia, fizyka i matematyka nauczane są dwujęzycznie
 • filozofia i kultura antyczna
 • przygotowanie do życia w rodzinie

Zajęcia warsztatowe i pozalekcyjne:
 • koła przedmiotowe
 • zespół teatralny i muzyczny
 • koło plastyczne i informatyczne
 • redakcja gazetki szkolnej

Absolwentki gimnazjum zaproszone są do kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek oraz w programie matury międzynarodowej (IB), do którego skutecznie przygotowuje klasa dwujęzyczna naszego Gimnazjum.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek z oddziałami międzynarodowymi

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie to katolicka szkoła, która łączy tradycję z nowoczesnością. Do liceum zapraszamy dziewczęta, dla których nauka oznacza nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także umiejętność poznawania siebie, rozumienia świata i odkrywania Boga w codzienności. Nasze katolickie liceum zarówno dobrze uczy jak i wychowuje.

Przedmioty w zakresie podstawowym i rozszerzonym Każda uczennica ma możliwość indywidualnego doboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym. W ten sposób w liceum sióstr nazaretanek znajdzie się miejsce dla dziewcząt ambitnych, które będą mogły wybrać 4 przedmioty w zakresie rozszerzonym, jak i dla dziewcząt, które wybierając dwa przedmioty rozszerzone będą pracowały na miarę swoich możliwości, umiejętności oraz potrzeb. W klasie pierwszej dziewczęta realizują wszystkie przedmioty, poza językiem angielskim, w zakresie podstawowym, a dopiero od klasy drugiej w zakresie rozszerzonym. W ten sposób uczennice mają dodatkowy czas na podjęcie decyzji w kwestii przedmiotów rozszerzonych. Udział w zajęciach, spotkania z nauczycielami, rady starszych koleżanek pomagają pierwszoklasistkom w podjęciu dobrej decyzji i doborze odpowiednich dla siebie przedmiotów rozszerzonych.

   Szkoła umożliwia zdobycie dobrej znajomości dwóch języków obcych. Proponowane języki:
 • obowiązkowo język angielski (4-6 godz.) według zaawansowania, w małych grupach, w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przez 3 lata
 • do wyboru: język francuski lub język niemiecki w wymiarze 2-3 godzin w tygodniu
 • uczennice dzielone są na grupy pod względem poziomu zaawansowania
 • cotygodniowe lekcje z native speakerem pomagają rozwijać umiejętności komunikacyjne języka angielskiego

Dziewczęta, które dodatkowo pragną rozwijać umiejętności językowe mogą uczestniczyć w kursach organizowanych na terenie szkoły przygotowujących do międzynarodowych egzaminów FCE oraz CAE.

Matematyka
Szkoła Sióstr Nazaretanek prowadzi nowatorskie nauczanie matematyki. Uczennice w klasie pierwszej dzielone są na grupy pod względem zaawansowania. Dzięki temu każda dziewczyna odnajdzie swój poziom, co pozwoli jej rozwijać umiejętności zgodnie z własnymi możliwościami. Uczennice z grupy zaawansowanej przygotowują się do wyboru matematyki w zakresie rozszerzonym, a dziewczęta z grupy mniej zaawansowanej mogą utrwalać materiał z zakresu podstawowego.

Autorską formą zajęć obowiązkowych są tygodniowe zajęcia warsztatowe. Tematyka zajęć inspirowana jest przez uczennice, a prowadzącymi są nie tylko nauczyciele "Nazaretu", ale także specjaliści spoza szkoły.

Wszyscy nauczyciele liceum mają wysokie kwalifikacje. Pod ich kierunkiem uczennica może rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, teatr, gazetka szkolna, zespół muzyczny, Duszpasterstwo Młodzieży Nazaretańskiej).

Matura Międzynarodowa

Uczennice zainteresowane programem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) zapraszamy do:
 • Klasy pre-IB, przygotowującej do programu IB (pierwsza klasa liceum)
 • Klasy IB, pracującej w programie IB (druga i trzecia klasa liceum)

Kl. pre-IB
Nauka w Diploma Programme trwa 2 lata (odpowiednik 2 i 3 klasy liceum). W naszej szkole jest poprzedzona klasą wstępną, tzw. pre-IB (odpowiednik 1 klasy liceum). Nauczanie w klasie pre-IB prowadzone jest w dwóch językach: polskim oraz angielskim będącym drugim językiem nauczania.

Przedmioty w klasach 1 i 2 IB
Rozpoczynając naukę w DP uczeń wybiera 6 przedmiotów spośród sześciu grup, przy czym co najmniej trzy i co najwyżej cztery przedmioty muszą być nauczane na poziomie rozszerzonym, a pozostałe na poziomie podstawowym. Zalecany czas realizacji to 240 godzin (6 godz. tygodniowo przez 2 lata) dla poziomu rozszerzonego oraz 150 godzin (tj. 4 godz. tygodniowo przez 2 lata) dla poziomu podstawowego.
Każda uczennica musi wybrać trzy przedmioty na poziomie podstawowym i trzy na poziomie rozszerzonym. W Nazarecie są to:
Grupa 1:
język polski A (literatura) (SL/HL),
język angielski A (literatura i język) (SL/HL),
Grupa 2:
język angielski B (SL/HL),
język niemiecki B (SL/HL),
język francuski B (SL/IIL),
język francuski ab initio
Grupa 3:
historia (SL/HL),
geografia (SL/HL),
business & management (SL/HL),
Grupa 4:
biologia (SL/HL),
fizyka (SL/HL)
chemia (SL/HL),
Grupa 5:
matematyka (SL/HL),
matematyka (studies) (SL)
Grupa 6:
dodatkowo wybrany przedmiot z grup 1-4

Zajęcia z przedmiotu organizowane są, gdy zbierze się wystarczająco duża grupa zainteresowanych uczennic.

Uczennice klas IB DP są zobowiązane wymaganiami programu do:
 • zaliczenia kursu teorii wiedzy (Theory of Knowledge),
 • napisania pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu (Extended Essay),
 • aktywnego udziału w zajęciach na rzecz środowiska (CAS - Creativity, Action, Service).

Ponadto uczniowie wszystkich klas IB DP uczestniczą w lekcjach religii.

Wychowanie

Wychowujemy w rodzinnej atmosferze poprzez:
 • szacunek dla tradycji i wspólnoty
 • wzorce i autorytety
 • otwartość i zaufanie
 • działania na rzecz innych (wolontariat)

Charakter formacyjny mają także:
 • wycieczki dydaktyczne
 • obozy integracyjne
 • rekolekcje i pielgrzymki
 • szkoła językowa w Norwich
 • wakacyjne obozy w Paryżu i Rzymie
 • wyprawy na Białoruś i Ukrainę
 • warsztaty artystyczne
 • wyjazdy wolontaryjne

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczennic w szkole jest na co dzień:
 • psycholog
 • pedagog
 • pielęgniarka
 • lekarz internista - dwa razy w tygodniu
 • lekarz ortopeda - okazjonalnie

Baza szkoły

  
 • własny, wpisany do rejestru zabytków budynek o wyjątkowo pięknych wnętrzach
 • nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe
 • bogate zbiory biblioteczne i multimedialne
 • gabinet lekarski i rehabilitacyjny
 • siłownia
 • boisko do piłki siatkowej
 • rowery
 • stołówka i sklepik szkolny

Internat

Szkoła Sióstr Nazaretanek w Warszawie posiada internat dla licealistek. Mieści się on w tym samym budynku, dysponuje 120 miejscami w 2-, 3- i 4-osobowych pokojach.

Bez kłopotliwego dojazdu, unikając uciążliwych "korków", dziewczęta wędrują o 8-mej na lekcje ciepłym korytarzem. Internat zapewnia dziewczętom zarówno czas na odpoczynek jak i na naukę. Po zajęciach w szkole internatki dysponują czasem wolnym według własnego uznania. Może to być spacer (np. do Łazienek Królewskich), zakupy lub zajęcia dodatkowe – w szkole lub poza nią.

Dziewczęta mogą korzystać z siłowni szkolnej, pracowni komputerowej oraz wybranych sal lekcyjnych do nauki indywidualnej. Stołówka oferuje 4 posiłki dziennie. Licealistki mogą pozostawać w internacie na soboty i niedziele, z wyjątkiem wyznaczonych wcześniej terminów wyjazdów obowiązkowych.

Internat często nazywany jest szkołą życia. Z pewnością uczy samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych, wychowuje do wspólnoty i otwiera na przyjaźnie. Motywuje do dobrego wykorzystania czasu oraz działania na rzecz innych. Stałym punktem dnia jest krótka, ale wspólna modlitwa i spotkanie z siostrą wychowawczynią internatu.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie