Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
I Liceum Ogólnokształcące

im. Marcina Kromera

ul. Marcina Kromera 1, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353-51-85
www:   http://www.kromer-gorlice.ple-mail:   lokromer@onet.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
/
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasy z przedmiotami wiodącymi:

- matematyką i informatyką, j.angielskim
- matematyką, geografią i informatyką
- językiem polskim, historią
- językiem polskim, historią i wiedzą
  o społeczeństwie
- językiem polskim, historią i wiedzą o kulturze
- biologią i chemią
- językiem angielskim, historią lub geodrafią
- biologią, geografią i wychowaniem fizycznym


Uczniom oferujemy:

 • dobre przygotowanie do nowej matury, studiów wyższych i licencjackich dających największe szanse na rynku pracy
 • doskonałe przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych
 • kontakty z krakowskimi wyższymi uczelniami, miedzy innymi w formie uczestnictwa w wykładach
 • udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych
 • możliwość korzystania z Internetu w pracowniach informatycznych oraz z biblioteki szkolnej i czytelni multimedialnej
 • udział w wakacyjnych obozach językowych organizowanych pod patronatem UNESCO
 • systematyczny udział w imprezach kulturalnych, sportowych, w wycieczkach naukowych, turystycznych, krajowych i zagranicznych
 • profesjonalną opiekę pedagoga szkolnego i higienistki
 • życzliwą atmosferę w relacjach między uczniami i nauczycielami
Uczniowie szkoły od lat odnoszą sukcesy w ogólnopolskich Olimpiadach:
 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Historii Parlamentaryzmu w Polsce
 • Wiedzy o Prawach Człowieka
 • Wiedzy o Unii Europejskiej
 • Języka rosyjskiego
 • Ekologicznej
 • Biologicznej
 • Geograficznej
 • Chemicznej
Laureaci olimpiad na szczeblu centralnym otrzymują indeksy na wyższe uczelnie.

Kluby działające w szkole

Na terenie naszej szkoły działa wiele klubów i kół zainteresowań:

Klub Unesco
działający od 1964r. w związku z przynależnością LO do grona szkół stowarzyszonych UNESCO. Podstawowe formy działania Klubu to m.in.: spotkania klubowe, wieczory tematyczne w formie montaży słowno-muzycznych i inscenizacji teatralnych, obchody rocznicowe, odczyty, wykłady i prelekcje, spotkania z interesującymi ludźmi (podróżnicy, politycy), wyjazdy naukowe, wyjazdy krajoznawczo-językowe (np. Do Londynu, Helsinek, "Szkoła na morzu"), obozy językowe (język angielski, niemiecki, rosyjski), współpraca z innymi szkołami w Polsce i za granicą, monitoring środowiska przyrodniczego, udział w Sejmie Dzieci i Młodzieży, przygotowanie do olimpiad przedmiotowych i specjalistycznych (geograficzna, nautologiczna), konkursów regionalnych, tematycznych, plastycznych, fotograficznych (np. "Wiedzy o ONZ", "Wiedzy o Ziemi Gorlickiej", "Europa w Szkole"itp.)

Szkolny Klub Ekologiczny
którego głównym zadaniem jest edukacja środowiskowa. Formy działalności to: badanie właściwości gleby i wody w powiecie gorlickim, opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjno-wychowawczych (np.: "Spotkanie z Ekologią dla Przedszkolaków"), uczestnictwo w Sejmikach Ekologicznych, udział w akcjach i działaniach na rzecz lokalnego środowiska (np.: akcja zalesiania), współpraca ze strukturami samorządowymi. Najaktywniejsi członkowie biorą udział w ciekawych wycieczkach naukowych.

Szkolny Klub Europejski
działający od lutego 2001 roku. Celem działań jest zdobycie wiedzy o krajach europejskich z nastawieniem na państwa Unii Europejskiej oraz akcesem Polski do Unii. Formy działania to zbieranie materiałów, wyjazdowe konferencje (Kraków, Warszawa), warsztaty, spotkania, konkursy i olimpiady. Wiele uwagi poświęca się wymianie doświadczeń i nawiązywaniu kontaktów z młodzieżą państw europejskich oraz uczestnictwa w europejskich programach edukacyjnych aktywności proeuropejskiej. Uczniowie nawiązali kontakty z młodzieżą z Ukrainy (w lipcu 2001 roku zorganizowali warsztaty w Kałuszu) oraz ze szkołami w Rumunii i Hiszpanii. Klub organizuje się też działalność charytatywną.

Klub profilaktyki
zajmuje się rozpowszechnianiem wśród młodzieży zdrowego stylu życia, profilaktyką nałogów i uzależnień, zagadnieniami rozładowywania stresów i rozwiązywaniem problemów, a także opieką nad młodszymi uczniami i organizacją wolnego czasu.

Szkolne koło "Caritas"
prowadzi działalność charytatywną na rzecz potrzebujących, włącza się w pracę placówek opiekuńczych i wychowawczych, organizuje imprezy kulturalne i pielgrzymki.

Koło języka angielskiego
Zajęcia przygotowujące do First Certificate mają na celu doskonalenie wszystkich umiejętności językowych (słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie).

Koło języka łacińskiego
przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadzie przedmiotowej i do studiów na kierunku: filozofia klasyczna. Umożliwia też zdobycie wiedzy na temat kultury antycznej.

Koło informatyczne
zajęcia przeznaczone dla uczniów pragnących poszerzyć swoją wiedzę informatyczną, szczególnie w zakresie programowania. Uczniowie mają możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu.

Koło kultury brytyjskiej
na zajęciach opracowywane są zagadnienia dotyczące kultury brytyjskiej oraz regionów Wielkiej Brytanii.

Zajęcia sportowo rekreacyjne
prowadzone w sekcjach koszykówki chłopców, siatkówki dziewcząt, pływania dziewcząt i chłopców, badmintona dziewcząt i chłopców. Szkoła jest organizatorem zjazdów sportowych na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim (np. 2000 rok - Ogólnopolska Licealiada w koszykówce chłopców, 2001 rok - Ogólnopolska Licealiada w siatkówce chłopców)

Dla uczniów klas maturalnych prowadzone są z wielu przedmiotów nieodpłatnie konsultacje przygotowujące do egzaminu dojrzałości.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:34:05
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:34:05) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie