Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych
i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. J. Lea 235, 30-133 Kraków
tel. (12) 637-46-69, fax (12) 636-61-15
www:   http://www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl
ZSGDiGW na Facebooku
e-mail:   zsgdigw@wp.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 22277 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

TECHNIKUM GEODEZJI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA NR 12

 

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 14

- technik geodeta
  podczas cyklu kształcenia słuchacz
  przystępuje do trzech egzaminów
  potwierdzających kwalifikacje
  w zawodzie:

- BD.31 Wykonywanie pomiarów
  geodezyjnych oraz opracowywanie
  wyników pomiarów

- BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych
  związanych z katastrem i gospodarką
  nieruchomościami

- po zdaniu wszystkich egzaminów słuchacz
  otrzymuje dyplom technika geodety

- zajęcia odbywają się podczas sobotnio-
  niedzielnych zjazdów dwa razy
  w miesiącu

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Krakowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Nauka w szkole daje nie tylko możliwości zdobycia wykształcenia ogólnego, ale pozwala także na przygotowanie do pracy w konkretnym zawodzie, w specjalizacji poszukiwanej na rynku pracy. Uczniowie przygotowywani są do zewnętrznego egzaminu zawodowego, którego potwierdzeniem jest uzyskanie europejskiego certyfikatu Europass. W szkole kształcenie teoretyczne łączone jest z nabywaniem umiejętności praktycznych. Dla uczniów spoza Krakowa istnieje możliwość zakwaterowania w internacie odległym o ok 5 minut drogi od szkoły.

Szkoła posiada nowoczesne pracownie zawodowe oraz przedmiotowe. W szkole znajdują się dobrze wyposażone pracownie: pracownie informatyczne, laboratorium chemiczne, pracownie zawodowe, instrumentarium geodezyjne. Szkoła posiada też salę gimnastyczną, siłownię, skomputeryzowaną bibliotekę wraz z multimedialnym centrum czytelniczym, indywidualne szafki dla każdego ucznia. Pozyskiwane środki z funduszy unijnych przyczyniają się do wzbogacenia pomocy naukowych i podnoszenia jakości kształcenia. W szkole jest ogólnodostępne Wi-Fi.

W ramach programu nauczania w technikum realizowane są praktyki zawodowe w specjalistycznych firmach oraz ćwiczenia geodezyjne. Dzięki współpracy szkoły z przedsiębiorstwami oraz wyższymi uczelniami młodzież uczestniczy w wielu spotkaniach z naukowcami i specjalistami branżowymi zapoznając się z nowoczesną technologią prac inżynieryjnych. Pozyskane fundusze unijne pozwalają młodzieży na nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności.

W ramach projektu "Centra kompetencji zawodowych" organizowane są zajęcia podnoszące umiejętności geodezyjne oraz z języka obcego zawodowego. Dodatkowo uczniowie mogą wziąć udział w kursach prawa jazdy, operatora dronem i operatora wózków widłowych.

Bogaty program zajęć pozalekcyjnych pozwala naszym uczniom rozwijać swoje talenty: recytatorskie, fotograficzne, muzyczne i zainteresowania sportowe. Nasi uczniowie mają osiągnięcia w Olimpiadzie Geodezyjno - Kartograficznej, Logistycznej, Ekologicznej, Języka niemieckiego oraz zawodach sportowych. Ponadto uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, wycieczkach, warsztatach i laboratoriach finansowanych ze środków unijnych.

Uczniowie przygotowywani są do zewnętrznego egzaminu maturalnego umożliwiającego podjęcie nauki na wyższych uczelniach. Szkoła współpracuje z wieloma uczelniami, w tym z zagranicznymi. Poprzez swoją ofertę szkoła znajduje szczególne miejsce w systemie edukacji, jako jedna z nielicznych w Polsce Południowej.

Kierunki kształcenia
  
Technik logistyk

Kwalifikacje:
  • AU.22. Obsługa magazynów
  • AU 32. Organizacja transportu
Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych, zatrudnienia w przedsiębiorstwach: spedycyjnych, transportowych, produkcyjnych, centrach logistycznych, jednostkach organizacyjnych takich jak: szpitale, gminy, szkoły.

Odbywane praktyki zawodowe: w klasie III czterotygodniowa praktyka w wybranym przedsiębiorstwie spedycyjnym lub transportowym.

Technik inżynierii środowiska i melioracji

Kwalifikacje:
  • RL. 23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
  • RL. 24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

Odbywane praktyki zawodowe: W klasie III czterotygodniowa praktyka w przedsiębiorstwach m.in. wodno-kanalizacyjnych, Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, biurach projektów inżynierii środowiska, wydziałach infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska w gminach.

  
Technik geodeta

Kwalifikacje:
  • BD.31 Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów
  • BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Praktyki i ćwiczenia: Ćwiczenia geodezyjne realizowane są w trakcie cyklu kształcenia - uczniowie wykonują pomiary geodezyjne, a następnie kartują mapę. W maju w klasie trzeciej odbywa się czterotygodniowa praktyka zawodowa w wybranym przedsiębiorstwie geodezyjnym. Praktyka bardzo dobrze przygotowuje uczniów do podjęcia pracy po ukończeniu szkoły. Po kilku latach pracy w zawodzie możesz zostać geodetą uprawnionym, który przyjmuje zlecenia na prace geodezyjne, a ich wykonanie autoryzuje własnym nazwiskiem.

Technik ochrony środowiska

Kwalifikacje:
  • RL.08. Ocena stanu środowiska
  • RL.09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Odbywane praktyki zawodowe: W klasie III czterotygodniowa praktyka w wybranych przedsiębiorstwach związanych z wodociągami i kanalizacją, ochroną środowiska, ośrodkach badań i kontroli środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach chemicznych.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie