Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Liceum Plastyczne

w Gronowie Górnym

ul. Szafirowa 12, Gronowo Górne, 82-310 Elbląg
tel. (55) 233-31-76
www:   http://www.liceumplastyczne.elblag.com.pl
e-mail:   liceumplastyczne@elblag.com.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11501 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


 

LICEUM PLASTYCZNE

- Zawód plastyk
  specjalność: Fotografia i film
  • animacja filmowa
  • fotografia artystyczna
specjalność: Techniki graficzne
  • projektowanie graficzne
  • techniki druku artystycznego

Kształcimy w specjalnościach:

Animacja filmowa

W całym cyklu zajęć uczniowie zapoznają się z różnymi technikami animacji jak: animacja poklatkowa, stop motion, animacja 3d, animacja komputerowa 2d.
Uczeń zapozna się z technologią powstawania filmu: pozna obsługę sprzętu filmowego i oprogramowania. Nauczy się najbardziej popularnych programów komputerowych w branży filmowej i reklamowej na świecie jak min: 3D Max, Cinema 4D, Adobe After Effects, Adobe Premiere. W pracowni animacji filmowej uczniowie znajdą wiele możliwości nowego zastosowania umiejętności wyniesionych z innych pracowni artystycznych. Najlepsze filmy, które powstaną na zajęciach będą zgłaszane do konkursów.

Fotografia artystyczna

Na naszych zajęciach poznajemy medium jakim jest fotografia. Praktyczna wiedza jaką zdobywają uczniowie podczas ćwiczeń oparta jest na teorii oraz historii fotografii. Dbamy o silne podwaliny na których budujemy w uczniach nową świadomość obrazu. Nasz uczeń używa sprzętu oraz technologii świadomie, tworzy obrazy nie ograniczając się tylko do ich zapisu.

Przykładamy równie wielką wagę do rozwoju warsztatu ucznia, do tego aby posiadł odpowiednią wiedzę oraz umiejętności pracy w nowoczesnym środowisku związanym z fotografią jak również do świadomego wyrażania siebie przez to medium.

Zajęcia praktyczne dotyczące fotografii prowadzone w świetnie wyposażonym szkolnym atelier lub w plenerze, przeplatane są wykładami oraz projekcjami z zakresy historii i teorii fotografii i filmu. Uczeń ma możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy i umiejętności. Otrzymuje pomoc i wsparcie we własnym rozwoju artystycznym.

Projektowanie graficzne

W czasie 4 letniej nauki uczeń buduje własny przekaz wizualny, przeznaczony przede wszystkim do druku – poligrafia. Efektem końcowym są plakaty, ulotki, ilustracje do książek, okładki płyt, komiksy, foldery, identyfikacja graficzna firm: logo, wzory wizytówek itp..Projekty realizowane są w różnorodnych technikach począwszy od prac ręcznych w tradycyjnych technikach malarskich, rysunkowych poprzez fotografię, obróbkę cyfrową w programach graficznych w pracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Zajęcie polegają na cyklicznych spotkaniach podczas których każdy uczeń otrzymuje indywidualną korektę swoich prac. Zajęcia praktyczne to omówienie, dyskusja na temat projektów wstępnych i realizacja wybranych, najlepszych. Celem nauki jest kształtowanie abstrakcyjnego myślenia, rozwijanie wyobraźni metaforycznej, świadomego posługiwania się znakiem, obrazem, literą.

Techniki druku artystycznego

Uczniowie, którzy wybiorą tą specjalizację zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat wszystkich technik graficznych. Poznają warsztat pracy grafika-od projektowania, przez pracę nad matrycą po druk. Poznają historię grafiki warsztatowej, techniki klasyczne i współczesne-od drzeworytu i linorytu po serigrafię i techniki wykorzystujące obróbkę komputerową; zasady projektowania plakatu i ilustracji, przygotowania materiałów do druku. Uczniowie poznają ciekawy świat grafiki warsztatowej, najważniejsze aspekty grafiki projektowej i podstawy liternictwa.

W pracy korzystamy z profesjonalnego sprzętu graficznego-od narzędzi po prasy drukarskie do technik klasycznych, pracowni serigrafii i pracowni komputerowej.

O SZKOLE

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym rozpoczęło swoją działalność na mocy porozumienia między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Zarządem Powiatu w Elblągu 1 września 2008 roku.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Elbląski. Organem nadzorującym jest Centrum Edukacji Artystycznej z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cykl kształcenia trwa 4 lata. Nauka przedmiotów ogólnokształcących: w zakresie ogólnym wg podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego. Edukacja kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego. Absolwent otrzymuje tytuł plastyka. Uczniowie przygotowani są do zdawania matury. Mogą kontynuować studia na dowolnie wybranym kierunku.

Nasze Liceum jest jedyną tego typu placówką regionie i to do niej właśnie młodzież uzdolniona artystycznie przychodzi uczyć się zarówno z Elbląga oraz z powiatów ościennych. Samo usytuowanie szkoły, jak i specyficzny profil kształcenia wymuszają działania, inicjatywy, które wykraczają poza tradycyjny model edukacji. Dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, aktywna i twórcza młodzież oraz coraz prężniej rozwijająca się baza edukacyjna szkoły to potencjał, którzy wykorzystujemy przy różnego rodzaju akcjach i przedsięwzięciach.

W naszej szkole uczymy dwóch języków: angielskiego i niemieckiego, na poziomach podstawowym i zaawansowanym. Bardzo staramy się dobrze przygotować naszych uczniów do egzaminu maturalnego, jak i zwiększyć ich kwalifikacje w przyszłości, gdzie znajomość języków jest niezbędna. Nauka w małych grupach, czasami nawet sześcioosobowych, jest bardzo efektywna. Tym bardziej, że zajęcia językowe w naszej szkole są bardzo intensywne i nastawione na komunikację.

Przedmioty artystyczne:
  • historia sztuki
  • rysunek i malarstwo
  • rzeźba
  • podstawy fotografii i filmu
  • podstawy projektowania i kompozycja

Dla uczniów szkoły prowadzimy bezpłatne zajęcia przygotowujące na ASP oraz Architekturę. Zajęcia z języków obcych prowadzone są w grupach uwzględniających umiejętności ucznia i poziom zaawansowania.

Stosowane metody nauczania i projekty, w których młodzież bierze aktywny udział wykraczają poza schemat tradycyjnego nauczania. Każdy z nauczycieli przedmiotów artystycznych pracuje w oparciu o swój program autorski.

Uczniowie mogą uczestniczyć w różnych zajęciach dodatkowych: zajęcia teatralne, język angielski, niemiecki, matematyka, tworzenia stron internetowych, rzeźby, rysunku i malarstwa oraz konserwacji dzieł sztuki. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym, w Klubie Fitness Orion w Elblągu, oraz na kompleksie boisk Orlik w Gronowie Górnym.

Szkoła nie posiada internatu. Nasi uczniowie korzystają z burs na terenie Elbląga. Od pierwszej klasy nasi uczniowie biorą udział w konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Przybywa nam także stypendystów zarówno na niwie naukowej, jak i artystycznej.

Miła i serdeczna atmosfera sprzyja pracy twórczej, ambitna kadra pedagogiczna wspomaga rozwój młodego człowieka zarówno ten intelektualny, jak i artystyczny.

PRACOWNIE

Podstawy filmu i fotografii (w tym ciemnia)

W pracowni fotografii młodzież poznaje medium jakim jest fotografia. Zapoznaje się z technologią, obsługą sprzętu, pracą w studio i w plenerze. Do dyspozycji uczniów jest wysokiej jakości sprzęt w postaci lustrzanek cyfrowych z szeroką gamą obiektywów, studio flash`owe, stół bezcieniowy, namiot bezcieniowy itd. Szkoła dysponuje również w pełni wyposażoną ciemnią dla sympatyków tradycyjnych technik fotograficznych.

Na zajęciach uczeń zapoznaje się z zasadami działania sprzętu, uczy się doboru oświetlenia, długości ogniskowej, głębi ostrości, perspektywy oraz kadru. Wszystko po to, aby swobodnie korzystać z medium jakim jest fotografia. Wysiłki te mają na celu pozwolić przyszłemu artyście swobodnie materializować obrazy powstałe w jego wyobraźni. Młodzież uczy się traktować fotografię podobnie do innych mediów t.j. grafika, rysunek, malarstwo. Na zajęciach uczymy się wykorzystywać fotografię do świadomego tworzenia. Na naszych zajęciach kładziemy szczególny nacisk na kreatywne myślenie i działanie oraz wyrażanie własnych poglądów artystycznych.

Szkoła kładzie duży nacisk na fotografię cyfrową.
Dzięki rozwojowi technologii jest to najszybciej rozwijające się medium,dające nowe możliwości autorskiego przekazu. Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w atelier dzięki czemu uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszej nauki jak i ich świadomego wykorzystywania w życiu codziennym.

W pracowni komputerowej prowadzone są zajęcia w zakresie obróbki fotografii w programach graficznych.

Szkoła bierze udział w projekcie "Nowe horyzonty edukacji filmowej" ,który uzyskał patronat Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rekomendację kilku wojewódzkich kuratorów oświaty. Popierają go również uznani reżyserzy i aktorzy.

Podstawy projektowania i kompozycji

Pracownia skupia w sobie rozległą problematykę treści, zagadnień z dziedziny projektowania. Uczniowie poznają podstawowe pojęcia i różne środki plastyczne, które świadomie wykorzystują w swoich pracach. Poznają zagadnienia związane z barwą, perspektywą, światłem, bryłą, kompozycją, fakturą, liternictwem. Poprzez wykonywanie szeregu różnorodnych ćwiczeń uczniowie kształtują swoje umiejętności oraz rozwijają wyobraźnię. Formą zajęć są regularne rozmowy z uczniem, konfrontacje i omawianie powstałych pomysłów oraz samodzielna realizacja najlepszego projekty. Celem lekcji jest kształtowanie artystycznej tożsamości.

Pracownia rzeźby

Nauka rzeźby w Liceum Plastycznym trwa 4 lata. Pracownia kładzie nacisk na podstawy warsztatowe ale także i teoretyczne w indywidualnym rozwoju każdego ucznia. Plan zajęć realizowany jest według ściśle określonych tematów zawartych w autorskim programie nauczania przedmiotu. Młodzież poznaje najważniejsze techniki rzeźbiarskie oraz podstawowe materiały takie jak: glina, glina ceramiczna, gips, drewno, kamień, brąz. Głównym celem teoretycznym jest uzmysłowienie uczniom istoty trzeciego wymiaru, w sensie konkretnego myślenia przestrzennego, z uwzględnieniem podstawowych zagadnień rzeźby takich jak: prawda wobec materiału, równowaga i dynamika formy, asymetria, kontrast, ażur, faktura. Obok pojęć abstrakcyjnych równie ważna jest obserwacja natury, inspiracje formami organicznymi oraz podstawy anatomii.

Pracownia rysunku i malarstwa

Przedmiot rysunek i malarstwo prowadzony jest przez cztery lata edukacji w liceum plastycznym. Rysunek jest podstawą do wielu dziedzin artystycznych takich jak: rzeźba, fotografia, malarstwo, grafika warsztatowa, grafika komputerowa itp.

Różnicowane są techniki, narzędzia oraz stopień trudności stawianych problemów plastycznych. Uczeń zmaga się z ćwiczeniami studyjnymi, półstudyjnymi, z ćwiczeniami z obserwacji oraz z wyobraźni. Szczególny nacisk kładzie się na zadania z obserwacji. Jest to proces percepcyjny wyposażający uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z wyobraźnią.

Istotny
jest samodzielny rozwój ucznia oraz nabywanie umiejętności interpretowania otaczającego nas świata. Bardzo duży nacisk kładziemy na indywidualne traktowanie każdego ucznia, rozwijanie różnych wrażliwości, skrajnych zainteresowań, tworzenie kultury oraz uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu i nie tylko.

Reklama wizualna

Pracownia Reklamy Wizualnej obejmuje głównie zakres kształcenia w obrębie grafiki edytorskiej, poligrafii. Uczeń wykonuje zadania z zakresu liternictwa, ilustracji książkowej, projektowania plakatów, znaków firmowych i towarowych, wydawnictwa reklamowego. Projekty realizowane są za pomocą tradycyjnych technik jak i technik komputerowych.
Uczniowie uczą się analizy i syntezy w przedstawianiu komunikatów słownych i graficznych Celem nauki jest kształtowanie abstrakcyjnego myślenia, rozwijanie wyobraźni metaforycznej, świadomego posługiwania się znakiem, obrazem, literą. Zajęcia prowadzone są w formie zadań praktycznych realizowanych pod stała korektą nauczyciela.

Grafika komputerowa

Przedmiot przybliża techniczną wiedzę z zakresu grafiki bitmapowej oraz animacji 3D i motion graphics,pomaga rozwijać kreatywność, sprzyja eksperymentowaniu i poszukiwaniu własnego języka artystycznego. Pole działań jest bardzo szerokie, co pomaga uczniom odkrywać ich predyspozycje i zainteresowania. Zajęcia polegają na pracy praktycznej. Uczniowie wykonują: plakaty, kalendarze, fotomontaże, animacje 3d, motion graphics, banery internetowe, tworzą trójwymiarowe modele, poznają zagadnienia dotyczące produkcji filmowej.

Do dyspozycji uczniów przeznaczona jest nowoczesna pracownia komputerowa. Pracujemy na najbardziej popularnych programach w tej branży: Adobe Photoshop, Autodesk 3D Max, Autodesk Mudbox, Adobe After Effects. Technologia ta jest powszechnie wykorzystywana przez agencje reklamowe i studia filmowe na całym świecie. Podczas zajęć uczniowie korzystają z umiejętności nabytych w innych przedmiotach artystycznych takich jak: rysunek i malarstwo, fotografia czy rzeźba i przekładają je na język grafiki komputerowej.

Grafika warsztatowa

Z pojęciem warsztatu spotykamy się praktycznie w każdej dziedzinie. Nie tylko sztuki, ale i życia. Bez wiedzy „jak” nigdy nie powstałoby „to”. Ale pracownia technik graficznych ma za zadanie zapoznać uczniów nie tylko z warsztatem graficznym-posługiwaniem się narzędziami graficznymi, prasą, zasadami druku i całą związaną z tym technologią, ale co najważniejsze zapoznać z grafiką warsztatową jako medium i płaszczyzną poszukiwań.

W pracowni technik graficznych poszukujemy syntezy, uproszczenia form, ale nie uproszczenia treści. Uczymy się myślenia dwuetapowego-z jednej strony praca nad matrycą, z drugiej efekt końcowy czyli odbitka. Wychodząc od podstawowych zadań w klasie pierwszej i naukę podstaw warsztatu graficznego, uczymy się twórczo wykorzystywać naszą wiedzę i umiejętności w następnych latach, by jak najbardziej świadomie posługiwać się grafiką jako medium.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie