Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Specjalnych nr 14

os. Sportowe 28, 31-966 Kraków
tel. (012) 644-34-17
www:   http://www.zss14.ple-mail:   zss1krak@poczta.republika.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 15530 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wysoko kwalifikowana i doświadczona kadra
  pedagogiczna

- dobra, przyjacielska atmosfera
- wspiera rodzinę w wychowaniu dziecka
 

GIMNAZJUM

- dobra atmosfera i poczucie bezpieczeństwa
- właściwe przygotowanie do egzaminu
  gimnazjalnego

- dbałość o dobro ucznia

SZKOŁA ZAWODOWA
3-letnia

- kucharz małej gastronomii
- cukiernik
- krawiec
- ślusarz
- ogrodnik
- monter instalacji sanitarnych
- mechanik pojazdów samochodowych
- malarz-tapeciarz
- pomocnik obsługi hotelowej
- posadzkarz
- murarz

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 1

- kierunki kształcenia dostosowywane są do
  zainteresowań uczniów


Wśród pracowników pedagogicznych są nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Wielu nauczycieli ma ukończone dwa kierunki studiów, wielu posiada stopnie specjalizacji zawodowej. Wśród grona są autorzy podręczników i programów nauczania.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Placówki przeznaczone są dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z defektami sprzężonymi (niepełno - sprawne ruchowo, niedosłyszące, niedowidzące, przewlekle chore, z zaburzeniami zachowania), a także w razie konieczności upośledzone w stopniu umiarkowanym.

Na I etapie edukacyjnym w kl. I - III realizowane jest nauczanie zintegrowane, metodą ośrodków pracy.

Na II etapie edukacyjnym w kl. IV - VI pracujemy metodą blokową (bloki humanistyczne, przyrodnicze, matematyczne) oraz przedmioty: technika, wychowanie fizyczne. Począwszy od II etapu edukacyjnego realizowane są ścieżki edukacyjne o charakterze wychowawczo - dydaktycznym, realizowane cyklicznie, obowiązkowe dla uczniów. Tematyka ścieżek obejmuje edukację prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczo - medialną, wychowanie do życia w społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie regionalne oraz patriotyczno obywatelskie.

Na III etapie edukacyjnym w Gimnazjum prowadzimy nauczanie przedmiotowe (obowiązujące przedmioty to: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, chemia, fizyka, biologia, technika, geografia, wychowanie fizyczne oraz uczniowie mogą uczyć się języka obcego, jeśli pozwalają na to ich możliwości intelektualne). Na tym etapie nauczania realizowane są również ścieżki edukacyjne obejmujące: edukację czytelniczą i medialną, prozdrowotną, ekologiczną, regionalną, obronę cywilną, edukację europejską oraz kulturę polską na tle kultury śródziemnomorskiej. Ścieżki edukacyjne realizowane są w ramach przedmiotów lub jako odrębne moduły.

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum objęci są opieką psychologiczną, pedagogiczną oraz korzystają z zajęć wyrównawczo - kompensacyjnych: reedukacji, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji, psychoterapii. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne: SKS w trzech grupach wyczynowych i jednej rekreacyjnej, koło plastyczne, zajęcia taneczno - muzyczne, koło rowerowe "Wędrosmoki", koło turystyki regionalnej i koło ekologiczne. Szkoła posiada również pracownie komputerową.

Szkoła Zawodowa

Uczniowie ZSS nr 1:

 • biorą udział w ogólnopolskich konkursach zawodowych i sportowych
 • odnoszą sukcesy artystyczne i sportowe
 • za wyróżniające osiągnięcia otrzymują nagrody, mogą mieć przyznane stypendium.
Szkoła zapewnia:
 • atrakcyjne praktyki i zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych
 • szkolenie w wyszukiwaniu pracy
 • możliwość wyboru przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego lub czeladniczego (szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla kierunku kucharskiego i ściśle współpracuje z Izbą Rzemieślniczą)
 • opiekę szkolnych pedagogów, psychologów, logopedów, rehabilitantów oraz terapeutów
 • opiekę pielęgniarską i stomatologiczną
 • miejsca w internacie dla uczniów mieszkających poza Krakowem.
Szkoła organizuje:
 • ciekawe zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, warsztatowych, internetowej, sali gimnastycznej
 • koła zainteresowań: zespół wokalno-muzyczny, koła turystyczne, ekologiczne oraz sportowe
 • zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne, obozy, wycieczki krajowe i zagraniczne
 • konkursy zawodowe szkolne i regionalne
 • coroczną wymianę uczniów z placówkami ze Słowacji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła przeznaczona jest dla uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej kwalifikujące do kształcenia specjalnego.

Szkoła kształci młodzież z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Głównym zadaniem szkoły jest przysposobienie uczniów do pracy, a w szczególności kształtowanie określonych umiejętności i nawyków praktycznych oraz sferę zachowań, która obejmuje rzetelność wykonywanej pracy i przestrzeganie dyscypliny pracy. Kształtowane są umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, umiejętności współżycia w grupie a uczniowie przygotowywani są do integracji ze społeczeństwem.

W czasie zajęć doskonalone są nabyte wiadomości i umiejętności przydatne w życiu codziennym. Uczniowie mogą uczęszczać do szkoły nie dłużej niż do 24 roku życia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie