Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Nowowiejska 74-76, 58-200 Dzierżoniów
tel. / fax (74) 647-68-67
www:   strona www
BIP
e-mail:   sosw.dzierzoniow@interia.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6045 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

- oddział przedszkolny
- zajęcia dodatkowe
- wysoki poziom zajęć dydaktycznych
- edukacja proekologiczna i prozdrowotna
- przyjazne warunki kształcenia
 

GIMNAZJUM NR 4

- po ukończeniu Gimnazjum i po uzyskaniu zgody lekarza, uczniowie mogą kształcić się i zdobywać zawód na wybranym przez siebie kierunku w Zasadniczej Szkole Zawodowej na terenie ośrodka
- nauka języków obcych
- unijne projekty i programy
- cyklicznie organizowane imprezy szkolne

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1

- możliwość nauki w zawodach: kucharz małej gastronomii, krawiec, ślusarz

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY


O nas

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bielawie jest publiczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z zaburzeniami rozwojowymi. Głównym zadaniem ośrodka jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym.

Uczniowie objęci są pomocą psychologa, pedagoga i logopedy. W szkole odbywają się zajęcia: korekcyjno - kompensacyjne, gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapia, arteterapia oraz biblioterapia. Uczniowie mogą brać udział w zajęciach koła teatralnego, uczyć się śpiewać i prezentować artystycznie podczas zajęć wokalnych. Odbywają się również dodatkowe zajęcia gastronomiczne. Praca z uczniami przebiega w oparciu o indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Placówka wyposażona jest w atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Ośrodek należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie i do programu Czytające Szkoły, który realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom.

Przyjęcia dziecka do szkoły dokonuje dyrektor na podstawie ogólnych warunków oraz dostarczonych przez rodziców/opiekunów dokumentów: orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowania do kształcenia w szkole specjalnej. W ramach szkoły zawodowej niezbędne jest orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu.

Uczniowie naszej placówki mogą korzystać z:
 • dofinansowywanych posiłków wydawanych w stołówce
 • całodobowej opieki w grupach wychowawczych w dniach nauki szkolnej
 • biblioteki
 • pracowni komputerowych
 • atrakcyjnego placu zabaw
Oferujemy podopiecznym możliwość udziału w:
 • konkursach
 • zawodach sportowych
 • imprezach i uroczystościach
 • dofinansowanym turnusie rehabilitacyjnym
Oddział przedszkolny

W oddziale przedszkolnym mogą uczyć się dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w wieku od 3 do 10 lat.

Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 4

W strukturze organizacyjnej szkoły znajdują się:
 • oddziały dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
 • oddziały dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
W naszej szkole każdy uczeń realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego, dostosowaną do jego indywidualnych możliwości, a zespół specjalistów opracowuje dla niego Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny w pełni uwzględniający potrzeby oraz wskazania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. W pracy z uczniem wykorzystuje się metody pedagogiki specjalnej oraz metody aktywizujące. Treści nauczania przekazywane są uczniom w sposób przystępny, oparty na doświadczeniu i działaniu ucznia, wzbogacone pokazem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie zdobytej na lekcji wiedzy w życiu codziennym.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

W strukturze organizacyjnej szkoły znajdują się oddziały dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Nauka odbywa się w 3-letnim cyklu, a kończy egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Niepełnoletni adepci mają możliwość uzyskać status pracownika młodocianego.

Szkoła kształci w zawodach:
 • krawiec
 • kucharz małej gastronomii
 • ślusarz

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku do 24 lat. Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego i zawodowego, do samodzielności i aktywności w życiu dorosłym na miarę indywidualnych możliwości. Najważniejszym celem jest kształtowanie umiejętności potrzebnych i wykorzystywanych do zaspokajania swoich potrzeb i w załatwianiu swoich spraw oraz niesienia pomocy innym osobom.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie