Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 812-44-29, tel. (33) 812-33-95
www:   http://zsgih.edu.pl
http://gastronom.edu.pl
e-mail:   zsgih@op.pl
/

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE (3 lata)
po gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej

- technik żywienia i gospodarstwa domowego
 

TECHNIKUM (4 lata)

- technik organizacji usług gastronomicznych
- technik żywienia i gospodarstwa domowego
- technik kelner
- technik kucharz
- technik handlowiec

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- kucharz małej gastronomii
- sprzedawca

SZKOŁA POLICEALNA (2 lata)
na podbudowie szkół dających wykształcenie średnie

- technik organizacji usług gastronomicznych


Misja

ZSGiH jest szkołą, która odwołuje się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego. Kształcimy młodzież w zawodach gastronomicznych i handlowych. Prowadzimy klasy Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w których uczniowie zdobywają wiedzę ogólnokształcącą i teoretyczną wiedzę zawodową.

Praktyczna nauka zawodu dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywa się w zakładach gastronomicznych, hotelach, sklepach i warsztatach szkolnych ZSGiH. Uczniowie po skończeniu szkoły średniej zadają egzaminy dojrzałości i egzaminy z przygotowania zawodowego, a absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej zdają egzamin z praktycznej nauki zawodu.

Jesteśmy szkołą:

 • promującą takie cechy charakteru, jak: poszanowanie, tolerancję, życzliwość, dobro, sprawiedliwość, pracowitość i odpowiedzialność,

 • pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich zainteresowań i talentów,

 • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia,

 • zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną,

 • wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i nauczycielami, między rodzicami, a szkołą, między społecznością lokalną i szkolną,
 • zapewniającą dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia,

 • wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie,

 • przygotowującą przyszłych fachowców dla szerokiej sieci usług gastronomiczno-handlowych i hotelarskich tak bardzo potrzebnych w turystycznym regionie Podbeskidzia.

Marzeniem całej społeczności szkolnej jest posiadanie sali gimnastycznej i boiska szkolnego, które to pozwolą na doskonalszą formę kształcenia sprawności fizycznej.

Wizja szkoły

Wizją naszej szkoły jest harmonijne współdziałanie wszystkich organów szkoły i środowiska zmierzające do zapewnienia uczniowi warunków umożliwiających osiągnięcia pełnowartościowego członka społeczeństwa.

 1. Absolwent naszej szkoły powinien stać się Europejczykiem XXI wieku, który poprzez poznanie i akceptowaniesamego siebie, opanuje wiedzę i umiejętności pozwalające żyć w zjednoczonej Europie. Uczeń kończący szkołę będzie posiadał umiejętności zawodowe zawarte w charakterystyce absolwenta. Powinien opanować przynajmniej jeden język obcy, a absolwent Technikum Zawodowego dwa języki obce, umieć korzystać z wiadomości medialnych, posiąść umiejętność korzystania z informacji, być przygotowanym do kształcenia ustawicznego i zmiany zawodu, mieć podstawę do podjęcia nauki na wyższych uczelniach.

 2. Rodzice są i będą pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. Wszechstronne zaangażowanie rodziców w życie szkoły jest jej priorytetem. Gwarantujemy prawidłowy przebieg informacji na linii szkoła - dom i partnerską współpracę.

 3. Nauczyciele ZSGiH to zespół ludzi posiadający duży autorytet wśród młodzieży legitymujący się wysokimi kwalifikacjami umożliwiającymi realizację przyjętych w szkole programów edukacyjnych. Znajomość nowoczesnych teorii pedagogiczno-psychologicznych oraz stosowanie aktywnych metod nauczania są gwarancją kształtowania zbliżonego do ideału modelu absolwenta.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:40:11
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:40:11) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie