Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Zawodowych "Sztygarka"

im. Stanisława Staszica

ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 262-25-04
www:   http://sztygarka.republika.pl
Sztygarka na Facebooku
e-mail:   sztygarka@poczta.fm
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 20948 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieKWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- Kwalifikacja B.07 - wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych w ramach zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- Kwalifikacja M.12 - diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych w ramach zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych
 

TECHNIKUM NR 1 (4 lata)


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
(3 lata)


GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

- przyjmujemy niepełnoletnich i pełnoletnich kandydatów, którzy ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę szóstą lub siódmą ośmioletniej szkoły podstawowej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- szkoła jest bezpłatna
- trzyletni cykl nauczania dla absolwentów
  gimnazjum i ośmioletniej szkoły
  podstawowej

- absolwenci zasadniczych szkół
  zawodowych mogą rozpocząć naukę
  od klasy drugiej (nauka trwa 2 lata)

Sztygarka

Zespół Szkół Zawodowych "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej to szkoła z wieloletnią tradycją. Wykorzystując w edukacji nowoczesne metody kształcenia oraz najnowsze zdobycze nauki nie zapominamy o chlubnej przeszłości. Szkoła kształci w zawodach cieszących się znacznym zainteresowaniem pracodawców.

W naszej szkole szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie młodzieży do życia zawodowego, do odnalezienia się na rynku pracy oraz do uczestnictwa w życiu publicznym. Na pierwsze miejsce wysuwamy wyobraźnię, kreatywność, ekspresję twórczą i umiejętności zawodowe naszych wychowanków.

Spośród innych szkół wyróżnia nas bogata historia i tradycja szkoły, jesteśmy jedną z najstarszych szkół w Polsce. Szkoła posiada wyjątkową i niepowtarzalną architekturę.

Tym co nas wyróżnia to także specyfika szkoły. Przygotowujemy młodzież do wypełniania obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, praworządności, szacunku do dziedzictwa historycznego. Nauczyciele prowadzą zajęcia, dzięki którym nasi wychowankowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom rynku pracy.

Szkoła posiada bibliotekę, liczne pracownie (komputerowe, elektryczna, elektroniczna, mechaniczna, chemiczna) laboratoria, warsztaty szkolne i ośrodek sportowy z krytym basenem. W szkole działa Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły, Szkolny Klub Wolontariusza, Klub Europejski. Na terenie szkoły od kilku lat działa Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień prowadzony przez terapeutę. Posiadamy certyfikat Szkoły z klasą i Śląskiej Szkoły Jakości.Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe to podstawowe przedmioty, w trakcie realizacji których odbywa się przygotowanie przyszłych pracowników do samodzielnej realizacji zadań zawodowych i jest to główny cel tych zajęć. Są integralnym ogniwem procesu kształcenia w „SZTYGARCE”. Absolwenci szkoły z uwagi na charakter swojej przyszłej pracy – wymagają szczególnie starannego przygotowania w zakresie wyposażenia w wiedzę, wykształcenia umiejętności ale również ukształtowania postaw zawodowych. W czasie nauki szkolnej uczeń poznaje istotę zawodu, którego się uczy, jego specyfikę. W czasie odbywanych zajęć uczeń ma możliwość weryfikowania użyteczności opanowanej wiedzy, doskonalenia umiejętności praktycznych, nabywania nowych umiejętności i wiadomości.

W szkole uczniowie maja możliwość uczestnictwa w różnych zajęciach pozalekcyjnych, które są nieodpłatne. Są to: Szkolny Klub Wolontariusza, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, Szkolny Klub Łączności, Kabaret "Kaprys Sztygarka", Szkolny Klub Europejski, Szkolny Klub Sportowy, Koło Teatralne, Szkolny Klub Krótkofalowców „Sztygarka” SP9PDG.

Jedną z form aktywizujących i promujących uczniów szczególnie zdolnych są konkursy, olimpiady oraz udział w znaczących uroczystościach na terenie miasta i regionu. Uczniowie wzbogacają swój warsztat pracy i rozwijają zainteresowania naukowe w profesjonalnych pracowniach pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Dla uczniów z trudnościami organizujemy nauczanie indywidualne, zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne. Dążymy do wzmocnienia motywacji, wiary we własne możliwości, angażując uczniów z trudnościami w nauce w proces nauczania, nagradzając ich najdrobniejsze osiągnięcia.

Uczniowie w Zespole Szkół Zawodowych "Sztygarka" uczą się dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego. Młodzież uczy się języków obcych z podziałem na grupy. Nauczyciele języków obcych prowadzą fakultety językowe.

Realizujemy program "Szkoła bez przemocy". Jego celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

Uczestniczymy w projekcie eTwinning - Europejskie partnerstwo szkół. Stanowi on ramę współpracy dla szkół wykorzystujących internet do projektów ze szkołami partnerskimi z innych krajów europejskich.

Poprzez działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza uczymy naszych uczniów empatii, chęci niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Staramy się aby w naszej szkole panowała przyjazna atmosfera, aby istniały właściwe relacje między uczniem, nauczycielem i rodzicami. W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia wybrany w drodze demokratycznych wyborów czuwający nad poszanowaniem praw i godności uczniów. Dużą uwagę kierujemy na tradycje szkoły, na kształtowanie postaw patriotyzmu poprzez kontakt z kulturą, sztuką, uczestnictwo w programie "Patriotyzm z pokolenia na pokolenie".


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie