Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Upowszechnianie Nauki-Oświata "UN-O"
Studium Języków Obcych

ul. Żelazna 41/7, 00-836 Warszawa
tel. (22) 890-09-91, tel./fax (22) 620-96-62
www:   http://www.sjo-uno.pl
SJO-UNO na Facebooku
e-mail:   j.obce@sjo-uno.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3774 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePosiadamy dwie supernowoczesne pracownie komputerowe

Organizujemy konferencje, seminaria, zjazdy w renomowanym ośrodku wczasowym nad Zalewem Zegrzyńskim

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

- język angielski - w tym FCE, CAE
- język niemiecki - w tym
  Mittelstufenprüfung

- język francuski - w tym DELF i DALF
- język rosyjski
- język włoski
- jezyk norweski - Nowość!

- język hiszpański - Nowość!
- kurs angielskiego dla dzieci
  powracających po długim pobycie
  za granicą - Nowość

- specjalistyczne kursy języka angielskiego
 • angielski dla biznesu: HR, PR, bankowość, ekonomia, legislacje, one-to-one i Native Speakers
 • dla instytutów naukowych
  i uczelni wyższych, egzaminy doktorskie

- konwersacje języka angielskiego z Native
  Speakers

- kursy indywidualne
- intensywne wakacyjne kursy językowe
- język polski dla obcokrajowców

Upowszechnianie Nauki-Oświata "UN-O" Studium Języków Obcych od 1990r. zaprasza do nauki języków obcych na wszystkich poziomach. Opiekę merytoryczną nad Studium sprawuje Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, organizacja związana z Polską Akademią Nauk i stawiająca sobie za cel promocje nowoczesnych metod edukacji oraz promowanie polskiej nauki.

Przez wiele lat Studium pod patronatem Fundacji współpracowało ze Studium Języków Obcych Polskiej Akademii Nauk, stopniowo rozszerzając swoje działanie i zdobywając kolejnych klientów.

Akredytacje i koncesje
 • Akredytacja Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w zakresie nauczania języka angielskiego ogólnego oraz języka angielskiego wspomaganego technikami multimedialnymi.
 • Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa pod numerem 950 K, jako placówka kształcenia ustawicznego.
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem ewidencyjnym 2.14/00057/2006.

Zapewniamy najwyższy poziom kursów, profesjonalnych lektorów, nowoczesne pomoce naukowe, a także doskonałą, motywująca do nauki atmosferę zajęć.
Słuchacze mają możliwość wszechstronnego rozwoju językowego. Studium prowadzi szkolenia z języka polskiego dla obcokrajowców pracujących w firmie, według autorskiego audiowizualnego kursu Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki i Telewizji Polskiej S.A.

Słuchaczom zapewniamy:
 • bezpłatne lekcje próbne
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę lektorów polskich i zagranicznych (po stażach szkoleniowych w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Austrii i Francji)
 • materiały przygotowywane przez lektorów podczas zajęć
 • rabaty dla słuchaczy kontynuujących naukę
 • kupony zniżkowe na zakup podręczników
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • możliwość oceny pracy lektora w anonimowej ankiecie

Nauczanie w SJO "UN-O" jest aktywnie wspomagane technikami multimedialnymi. Udostępniamy słuchaczom 2 sale wyposażone w supernowoczesny sprzęt multimedialny firmy Dell (stanowiska komputerowe, laptopy, rzutniki multimedialne, ekrany, projektory elektronicznie sterowane oraz tablice i dostęp do Internetu na wszystkich stanowiskach komputerowych).

Doskonała lokalizacja, klimatyzowane sale wyposażone w nowoczesne multimedia, świetni, zaangażowani w pracę lektorzy, pomoce naukowe i materiały autorskie, konkurencyjne ceny - oto zalety naszego Studium.

Lektorzy
Nasi lektorzy lubią i potrafią uczyć. Są absolwentami studiów filologicznych, pasjonatami nauczania języków obcych, a native speakers posiadają certyfikaty ukończenia kursów dla nauczycieli. Mają także dodatkowe zainteresowania i często, poza filologią, także inne studia i kursy za sobą. To wszystko sprawia, że zajęcia przez nich prowadzone nigdy nie są nudne i nie polegają tylko na tłumaczeniu zasad gramatyki a koncentrują się przede wszystkim na komunikacji językowej.
Kursantom stawiają wysokie wymagania, a ich zaangażowanie i przyjazna atmosfera podczas zajęć motywują do nauki. Lektorzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych przez nas oraz wydawnictwa i instytucje szkoleniowe.

Program, metody nauczania, materiały
 • elastyczne programy nauczania (negocjowane między nauczycielem a słuchaczami)
 • w trakcie kursu kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie sprawności porozumiewania się
 • korzystamy z najnowszych materiałów i wydawnictw zagranicznych
 • wspomaganie multimedialne
 • programy autorskie opracowane specjalnie dla potrzeb naszych klientów (tailor-made)
 • zajęcia, programy i organizacja dopasowane są do potrzeb i zainteresowań klientów
 • program każdego kursu językowego jest zgodny z zasadami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Nadzór merytoryczny
 • praca lektorów oceniana jest zarówno przez hospitujących zajęcia ekspertów, jak i przez słuchaczy - podczas wypełniania anonimowych ankiet,
 • słuchacz jest informowany regularnie o czynionych postępach.

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy zaczęli realizować programy nauczania pod kątem specjalistycznych potrzeb zawodowych. Oferujemy kursy:
 • przygotowujące do egzaminów resortowych oraz First Certificate in English, Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English oraz niemiecki Mittelstufenprfung i francuski DELF I DALF
 • na wszystkich poziomach zaawansowania językowego i praktycznych umiejętności komunikacyjnych
 • o różnej częstotliwości odbywania zajęć (do ustalenia)
 • kursy specjalistyczne

Programy naszych kursów są specjalnie opracowywane - tak, aby stopień zaawansowania, tematyka oraz kształtowane umiejętności językowe były optymalnie dostosowane do wymagań i oczekiwań słuchaczy i klientów. W zależności od rozpoznanych potrzeb, poziomu zaawansowania słuchacza i wytycznych klienta, prowadzone przez nas kursy mogą mieć profil ogólny, konwersacyjny lub tematyczny. Szczególny nacisk kładziemy na kształtowanie, doskonalenie i utrwalanie tzw. skills, czyli praktycznych kompetencji komunikacyjnych, które mogą być wykorzystywane w codziennej pracy zawodowej:
 • prowadzenie zebrań
 • przewodniczenie obradom
 • udział w naradach i dyskusjach
 • wydawanie poleceń i wskazówek
 • udzielanie wyjaśnień
 • negocjowanie
 • składanie zamówień
 • opracowywanie dokumentów
 • oprowadzanie gości po firmie i po mieście
 • delegacje i podróże służbowe (dworzec, lotnisko, taxi, hotel)
 • uczestnictwo w przyjęciach i spotkaniach towarzyskich

Rozwijamy mówienie i rozumienie ze słuchu (m.in. poprzez systematyczne rozszerzanie i uaktywnianie zasobu słownictwa oraz frazeologii), nie zaniedbując czytania i pisania. Zajęcia w ramach kursów prowadzonych przez SJO "UN-O" odbywają się w siedzibie Klienta lub w naszej siedzibie przy ul. Żelaznej. Zajęcia indywidualne charakteryzują się tym, iż sam na sam z lektorem uczą się Państwo danego języka w swoim tempie, według metody, która jest najbardziej odpowiednia. Lektor natomiast kieruje w 100% uwagę na indywidualne potrzeby i organizuje naukę tylko i wyłącznie pod tym kątem. Dzięki temu kurs taki jest niezwykle skuteczny, a pieniądze na niego wydane to znakomita inwestycja.

Głównym punktem wyjścia mogą być:
 • nagromadzone zaległości
 • słownictwo specjalistyczne związane z wyjazdem,szkoleniem, nową pracą
 • ekspresowe tempo dla osób chcących szybko pojąć język obcy
 • pobieżna nauka by odświeżyć i usystematyzować dotychczasową wiedzę
 • skupienie się tylko na języku mówionym i zdolności porozumiewania się zagranicą

Zalety nauki indywidualnej:
 • zajęcia przygotowywane są pod kontem ściśle określonych potrzeb klienta
 • podczas zajęć prowadzone są specjalne ćwiczenia niezbędne w życiu zawodowym
 • elastyczne programy nauczania negocjowane między lektorem a słuchaczem; słuchacz na bieżąco jest informowany o czynionych postępach

Kursy mogą się rozpocząć w dowolnym miesiącu. Harmonogram szkolenia i plan zajęć dostosowujemy do oczekiwań Klienta i poszczególnych grup. Zajęcia są prowadzone również w okresie wakacyjnym.
Przed rozpoczęciem nauki - serdecznie zapraszamy na bezpłatny egzamin kwalifikacyjny, który składa się z krótkiego testu gramatyczno-leksykalnego oraz rozmowy z lektorem. Pozwoli to poprawnie zakwalifikować Państwa do grupy na odpowiednim poziomie.

OFERTA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Mamy bogate doświadczenie w szkoleniach językowych dla firm i instytucji państwowych i prywatnych. Ceny kursów dla firm i instytucji ustalane są indywidualnie po precyzyjnym określeniu potrzeb uczestników szkolenia, jego tematu i programu, a także wyznaczeniu niezbędnych materiałów dydaktycznych. Są zależne także od liczby uczestników szkolenia i miejsca przeprowadzania zajęć.

Atrakcyjna forma zajęć:
 • multimedia
 • wykorzystywanie materiałów dydaktycznych (aktualne artykuły prasowe, literatura fachowa, teksty o tematyce naukowej i popularnonaukowej
 • słuchanie, mówienie, czytanie, angielski akademicki
 • elementy gramatyki
Studium Języków Obcych UN-O specjalizuje się w prowadzeniu kursów języków obcych dla profesjonalistów różnych dziedzin. Naszymi klientami są naukowcy, studenci, urzędnicy państwowi, pracownicy firm i instytucji. W ich pracy niezbędna jest nie tylko doskonała znajomość języka obcego jako narzędzia komunikacji, lecz także umiejętność posługiwania się nim w specyficznych sytuacjach zawodowych. Dlatego Studium proponuje szkolenia dostosowane do potrzeb pracowników rozmaitych branż. Program zajęć przygotowany jest po dokładnej analizie potrzeb językowych klienta: sprawdzamy w jakich sytuacjach pracownicy danej firmy używają języka obcego, a także jakie specyficzne umiejętności językowe są dla nich niezbędne (ankieta analizy potrzeb zarówno dla pracodawcy jak i pracownika).
Określamy poziom zaawansowania językowego poszczególnych pracowników, dzielimy ich na grupy pod względem umiejętności i potrzeb, dostosowujemy program i materiały dydaktyczne. Przygotowujemy między innymi do prowadzenia spotkań i negocjacji, profesjonalnych prezentacji i wystąpień. Uczymy specjalistycznego języka różnych dziedzin (finanse, bankowość, Unia Europejska, nauki humanistyczne, prawne, ścisłe i przyrodnicze).

OFERTA DLA CUDZOZIEMCÓW

Proponujemy:
 • "Survival Polish". Podstawy języka polskiego umożliwiające komunikację w sytuacjach codziennych, takich jak: zakupy, podróż, hotel, restauracja, urząd.
 • Język polski dla Vipów. Polski w biznesie, dyplomacji, bankowości.
 • Język polski dla zagranicznych studentów. Przed i w trakcie studiów.
 • "Zrozumieć Polskę". Nauka języka polskiego wraz z wiadomościami z zakresu wiedzy o polskiej kulturze i historii + wycieczki po Warszawie).
 • Kursy przygotowujące do różnego rodzaju egzaminów z języka polskiego jako obcego.

Materiały szkoleniowe - Język polski dla cudzoziemców - Uczmy się polskiego (Let's learn Polish) - na płytach DVD
W naszej ofercie proponujemy multimedialny kurs języka polskiego jako obcego. Kurs jest dostępny w dwóch formach: podstawowej oraz zaawansowanej (każdy składa się z 5 płyt DVD, płyty audio CD z piosenkami i podręcznika).

"Uczmy się polskiego" (Let's Learn Polish) jest pierwszym profesjonalnym, multimedialnym kursem języka polskiego jako obcego. Kurs jest objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej, a producentami są Polska Fundacja Upowszechniania Nauki i Telewizja Polska SA.

Koncepcję naukową kursu opracował wybitny polski specjalista nauczania języka polskiego jako obcego prof. Władysław Miodunka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Formuła kursu na postać filmowego serialu (telenoweli), składającego się z 30 półgodzinnych odcinków, któremu towarzyszy ściśle z filmem tematycznie powiązany podręcznik. Formuła ta pozwala na przedstawienie warstwy językowej, jak również pokazuje Polskę jako kraj interesujących krajobrazów, architektury i kultury; przedstawia codzienne życie polskiej rodziny ze wszystkimi jej uwarunkowaniami.

Warstwa filmowa kursu jest polskojęzyczna. Podręcznik jest w wersji polsko-angielskiej.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie