Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Lipowa 12, 69-200 Sulęcin
tel./fax (95) 755-29-61
www:   http://sosw-sulecin.edu.ple-mail:   szkolniak.sosw@wp.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 14960 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

- dla dzieci w wieku od 0 do czasu
  rozpoczęcia nauki w szkole, których
  rozwój jest nieprawidłowy


INTERNAT, ŚWIETLICA, BIBLIOTEKA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- dla dzieci upośledzonych umysłowo
  w stopniu lekkim, umiarkowanym
  i znacznym (Zespoły Edukacyjno -
  Terapeutyczne)


ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

- dla dzieci upośledzonych umysłowo
  w stopniu lekkim, umiarkowanym
  i znacznym


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- dla dzieci upośledzonych umysłowo
  w stopniu umiarkowanym i znacznym


ZAJĘCIA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

- dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością
  intelektualną

O Nas

Do SOSW w Sulęcinie przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i skierowania Starostwa Powiatowego, w wieku od 6 do 25 lat.

Organizacja i działalność SOSW podporządkowana jest wszechstronnemu rozwojowi wychowanka. Wszelkie działania rewalidacyjno-wychowawcze mają na celu dobro uczniów. Nauczyciele i wychowawcy odkrywają mocne strony dzieci i młodzieży, by uświadomić im, że są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.

Szkoła podstawowa

Uczniowie zdobywają oni elementarną wiedzę szkolną, przygotowują się do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym oraz pracy zgodnie z indywidualnymi możliwościami.

Realizowanie programu nauczania wymaga stosowania odpowiednich metod, form i środków dydaktycznych, co zapewnia kadra pedagogiczna. Warunkiem powodzenia nauki i wychowania jest nawiązanie współpracy z rodziną dziecka.

Szkoła przysposabiająca do pracy

Nauka w Szkole Przysposabiającej do pracy jest końcowym etapem kształcenia specjalnego.

Uczniowie na I, II i III etapie kształcenia realizują treści programowe w oparciu o "Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół podstawowych i gimnazjów".

Zadaniem
naszej szkoły jest umożliwienie dzieciom i młodzieży opanowania podstawowych umiejętności takich jak zaradność i samoobsługa, uspołecznienie czy nauka czytania i pisania.

Szkoła kształci umiejętności w zakresie:
 • prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się wszelkim sprzętem i urządzeniami występującymi w gospodarstwach domowych
 • sporządzania podstawowych potraw i ich podawania
 • sporządzania i przechowywania przetworów owocowo-warzywnych
 • pielęgnowania roślin doniczkowych
 • wykonywania prac w ogródku szkolnym
 • szycia ręcznego
 • sprawowania opieki nad osobami starszymi i dziećmi

Baza dydaktyczna:
 • obiekt wyposażony w piękne gabinety
 • doskonale wyposażona pracownia komputerowa
 • sala gimnastyczna
 • siłownia
 • świetlica
 • zielone tereny rekreacyjne
 • boisko trawiaste
 • boisko do gry w kosza

Świetlica

Szkolna świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy codziennie dojeżdżają do szkoły. Opieka nad nimi jest sprawowana w godzinach 11:40 – 15:30.

   Celem świetlicy jest:
 • rozwój indywidualnych zainteresowań
 • umiejętność utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi
 • kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, regionu i kraju
 • rozbudzanie kontaktów z przyrodą
 • pomoc uczniom w rozwiązywaniu ich problemów osobistych i szkolnych

Biblioteka

W Ośrodku funkcjonuje biblioteka, której zbiory udostępniane są codziennie, od poniedziałku do piątku. W zbiorach biblioteki znajduje się literatura piękna dla dzieci i młodzieży, popularnonaukowa, lektury, podręczniki oraz książki z zakresu pedagogiki specjalnej psychologii i inne.

Zadaniem bibliotekarza jest zaspakajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktycznego, wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, za pomocą warsztatu informacyjno-bibliograficznego, kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz podnoszenie kultury ogólnej.

Zajęcia pozalekcyjne


W SOSW uczniowie korzystają z następujących form spędzania czasu wolnego:
 • koła zainteresowań np. historyczne, ekologiczno-przyrodnicze
 • zajęcia arteterapii
 • zajęcia sportowe
 • olimpiady specjalne
 • wycieczki turystyczne i sportowe
 • rajdy koła turystycznego
 • wycieczki rowerowe
 • turnusy rehabilitacyjne
 • zajęcia zielonej szkoły


Opieka całodobowa (internat)

Dzieci i młodzież z poza rejonu korzystają z opieki całodobowej. Są oni objęci tą opieką na podstawie skierowania wydanego przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego lub na wniosek rodziców (opiekunów). Wychowankowie są objęci opieką wychowawczą w godzinach od 6.00 do 8.00 i po zakończeniu lekcji w szkole do godz. 6.00. Pobyt uczniów w placówce wynosi 5 dni. Uczniowie mieszkają w 6 kilkuosobowych pokojach, zlokalizowanych na ostatnim piętrze budynku szkolnego. Opiekę nad nimi sprawują wychowawcy, którym podporządkowane są poszczególne grupy wychowanków. Liczba dzieci w grupie wychowawczej w przypadku uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną wynosi od 10 do 16, a w przypadku uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną – od 6 do 8. Maksymalna ilość miejsc dla uczniów objętych opieką całodobową – 46

Przekaż nam 1% podatku!
Decyzję o przeznaczeniu 1 % podatku może podjąć prawie każdy podatnik.
- Numer KRS - wpisać 0000258348
- Cel Szczegółowy 1 % - wpisać – Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie