Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC

ul. Warszawska 49 lok. 50, 25-531 Kielce
tel. (041) 368-76-22, tel. kom. 504-081-790
www:   http://www.pragmatic.kielce.pl
e-mail:   biuro@pragmatic.kielce.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5135 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

DZIAŁALNOŚĆ

- szkolenia
- tłumaczenia
- doradztwo
- badania
- projekty

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji Pragmatic prowadzi działalność w zakresie usług szkoleniowych, translatorskich, konsultingowych i badawczych na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym.

Podczas naszej działalności staramy się utrzymywać partnerskie stosunki z Klientami i Dostawcami na zasadzie wzajemnych korzyści.

Nasza misja
„Być konkurencją dla krajowych i europejskich firm translatorsko–konsultingowo–szkoleniowych, stale poszerzać zakres i zasięg działania, zdobywając nowych odbiorców i nowe rynki, dbając o jakość i zaspokojenie rosnących oczekiwań naszych obecnych i potencjalnych klientów”.

Działalność

SZKOLENIA
CTDiE Pragmatic prowadzi pozaszkolne formy edukacji, tj. kursy i szkolenia w zakresie:
 • nauczania języków obcych (takich jak jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. włoski, jęz. hiszpański, jęz. norweski i in.)
 • technologii informacyjnych i komunikacyjnych (technologie komputerowe wg. ECDL, informatyka stosowana; administracja sieci komputerowych; telekomunikacja cyfrowa; grafika komputerowa i tworzenie stron www.)
 • zarządzania jakością (wdrażanie systemów jakości ISO, system zapewniania jakości HCCP)
 • praktyczne aspekty kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (cele, zadania, mierniki, zarządzanie ryzykiem)
 • zagadnień administracyjno–biurowych, rachunkowości oraz prowadzenia kadr i płac, a także księgowości komputerowej
 • przedsiębiorczości oraz pozyskiwania środków unijnych dla MŚP oraz społeczności lokalnych;
 • zagadnień handlowych, fakturowania i obsługi kas fiskalnych oraz terminali płatniczych;
 • opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • warsztatów psychospołecznych (trening umiejętności psychospołecznych, komunikacja interpersonalna, asertywność i techniki antystresowe, radzenie sobie z własnymi emocjami, radzenie sobie w sytuacji konfliktu, motywowanie do przezwyciężenia trudności, przedsiębiorczość i twórcze myślenie, zarządzanie czasem i organizacja pracy)
 • organizowanie i wspomaganie rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami rozwoju

Zaletą szkoleń organizowanych przez CTDiE Pragmatic jest zachowanie wysokich standardów usług, a gwarancją efektywności naszych szkoleń jest umiejętne zbudowanie właściwej, sprzyjającej uczeniu się, atmosfery. Dodatkowe atuty to możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami oraz nawiązania nowych, inspirujących kontaktów zawodowych i osobistych.

TŁUMACZENIA
CTDiE Pragmatic prowadzi działalność w zakresie tłumaczeń pisemnych (w tym przysięgłych) i ustnych (konsekutywnych i symultanicznych) z języków obcych na jęz. polski i odwrotnie.

Pracują dla nas najlepsi, sprawdzeni przez lata współpracy tłumacze. Wykonujemy tłumaczenia prawnicze, ekonomiczne, medyczne, z branży chemicznej, z tematyki unijnej, ochrony środowiska, technologii żywności i wielu innych. Oferujemy tłumaczenia przysięgłe dokumentów oraz tłumaczenia ustne. Chcemy jak najlepiej spełniać oczekiwania naszych klientów w zakresie kompleksowej obsługi tłumaczeń.

Pracują dla nas tłumacze wielu języków, specjaliści od tłumaczeń pisemnych, ale i tłumacze symultaniczni i konsekutywni. Tłumaczymy instrukcje, normy, patenty, katalogi, raporty, reklamy, oferty i foldery, a także korespondencje handlową oraz strony internetowe. Jesteśmy w stanie wykonać tłumaczenie z każdej niemal branży i każdego języka.

DORADZTWO
Oferujemy kompleksowe wsparcie w podejmowaniu optymalnych decyzji gospodarczych na każdym etapie istnienia firmy, od jej powstania poprzez fazę rozwoju, budowanie pozycji na rynku, umacnianie przewagi konkurencyjnej, podnoszenie wartości, jak również w okresach zastoju czy nawet momentach kryzysu.

Oferujemy fachową pomoc w poszukiwaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, kompleksową obsługę w zakresie sporządzania wniosków z programów unijnych, profesjonalne doradztwo w zakresie aktualnych programów pomocowych, oraz pośrednictwo we wszelkich kontaktach między przedsiębiorstwem (wnioskodawcą), a instytucją finansową.

Naszym zadaniem jest kompleksowa obsługa przedsiębiorstw i instytucji publicznych w zakresie procesu pozyskania środków, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku, aż do rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

BADANIA
CTDiE Pragmatic realizuje badania jakościowe i ilościowe oraz projekty łączące obie te metody. Ponieważ każdy projekt ma własną specyfikę, dostosowujemy naszą pracę do indywidualnych potrzeb klienta.

Badania jakościowe:
 • wywiady pogłębione (In–depth Interviews) pozwalają na dotarcie do emocjonalnych i motywacyjnych wzorów zachowań, które nieraz towarzyszą badaniom ilościowym; stosowane są także w sytuacji, gdy temat badań jest drażliwy oraz, gdy przeprowadzenie wywiadu grupowego z daną kategorii badanych jest niemożliwe lub bardzo utrudnione
 • zogniskowany wywiad grupowy (Focus Group Interview) – obecnie najczęściej stosowana metoda badań jakościowych, wykorzystywana jako badanie samodzielne oraz jako towarzysząca badaniom ilościowym część szerszego projektu badawczego

Badania ilościowe:
 • PAPI (Paper and Pencil Interwiew) – najbardziej tradycyjna technika badań ilościowych polegająca na przeprowadzeniu wywiadów z respondentami z wykorzystaniem papierowego kwestionariusza ankiety
 • CAPI (Computer Aided Personal Interview) – technika stosowana w badaniach ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów z respondentami przy użyciu notebook’ów;
 • CATI (Computer Aided Telephone Interview) – technika polegająca na przeprowadzeniu wywiadów telefonicznych z respondentami z wykorzystaniem komputera
 • CAWI (Computer Aided Web Interview) – technika badawcza wykorzystująca Internet do realizacji wywiadów z respondentami
 • ad hoc survey – właściwy w wypadku, gdy zakres i rodzaj potrzebnych informacji wymagają przeprowadzenia samodzielnego, całościowego badania; badanie ma formę wywiadu kwestionariuszowego
 • in–hall test & in–home test – rodzaj badania ankietowego realizowanego na próbach celowych, odzwierciedlających strukturę grupy odbiorców; składa się na nie przeprowadzony przez ankietera wywiad wstępny oraz kwestionariusz wypełniany przez respondenta.


CTDiE Pragmatic przygotowuje również opracowania typu desk research – analizy wykorzystujące istniejące dane, którymi dysponują instytucje publiczne, diagnozuje predyspozycje oraz bada kompetencje społeczne i zawodowe. Ponadto przeprowadza również badania efektywności szkoleń.

PROJEKTY
Zarządzamy, monitorujemy i ewaluujemy projekty współfinansowane ze środków UE i EOG.

Przedmiot działalności

Prowadzimy działalność w zakresie usług szkoleniowych, translatorskich, konsultingowych i badawczych na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym, a w szczególności:
 • nauczanie języków obcych
 • nauczanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • kursy i szkolenia dot. zarządzania jakością
 • kursy i szkolenia dot. zagadnień administracyjno–biurowych, rachunkowości oraz prowadzenia kadr i płac, a także księgowości komputerowej
 • kursy i szkolenia dot. przedsiębiorczości oraz pozyskiwania środków unijnych dla MŚP
 • kursy i szkolenia dot. pozyskiwania środków unijnych dla JST i społeczności lokalnych
 • zagadnień handlowych, fakturowania i obsługi kas fiskalnych oraz terminali płatniczych
 • kursy i szkolenia dot. opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • warsztaty psychospołeczne
 • warsztaty szybkiego czytania i technik efektywnego uczenia się
 • tłumaczenia pisemne i ustne z języków obcych na jęz. polski odwrotnie
 • doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy UE i EOG
 • badania w dziedzinie nauk społecznych, psychologii i pedagogiki
 • diagnoza predyspozycji społecznych i zawodowych
 • badanie kompetencji społecznych i zawodowych oraz efektywności szkoleń
 • zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE i EOG

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie