Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Studium Edukacji Ekologicznej

ul. Starograniczna 28, 54-237 Wrocław
tel. (71) 355-40-27, fax (71) 354-60-94
www:   http://see.edu.pl
Studium na Facebooku
e-mail:   see@see.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7346 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieJedyna w Europie szkoła oferująca profesjonalną wiedzę i umiejętności z zakresu Terapii Naturalnych.Rok założenia 1992

 

STUDIUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
specjalizacje:

- terapie naturalne zawierają podstawy      psychologii humanistycznej
  i transpersonalnej, elementy medycyny  tradycyjnej i zachowanie zdrowia oraz   wiedzę i umiejętności praktyczne

- radiestezja - zawiera elementy
 radiestezji teoretycznej i praktycznej,   elementy chińskiej geomancji i ćwiczenia    rozwijające wrażliwość organizmu na
   oddziaływanie Ziemi, środowiska
 naturalnego oraz pełną profilaktykę    radiestezyjną


ZAPRASZAMY NA KURSY Z ZAKRESU TERAPII NATURALNYCH

- medycyna naturalna
- bioterapia
- medycyna chińska
- nauka masażu
- terapia naturalna
- oraz wiele innych

Studium Edukacji Ekologicznej kształci w systemie zaocznym i nauczania kontrolowanego "Distance learning" oraz E Learning. Nauka przebiega w trybie nie odbiegającym od powszechnie znanych zwyczajów akademickich. Studium jest szkołą prywatną, policealną, prowadzoną od roku 1992 i zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty pod numerem 23/92.

Studium Edukacji Ekologicznej zaprasza na zajęcia i kursy z zakresu terapii naturalnych. Naszą specjalnością jest medycyna naturalna, bioterapia, medycyna chińska, nauka masażu, terapia naturalna oraz wiele innych.

Studium Kształci w systemie zaocznym i nauczania kontrolowanego "Distance learning" oraz E Learning. Nauka przebiega w trybie nie odbiegającym od powszechnie znanych zwyczajów akademickich.

Nauka w Studium jest dwupoziomowa: pierwszy rok daje naszym kandydatom kompleksową wiedzę z podstawowych dziedzin szeroko rozumianej psychologii i ekologii głębokiej. Jest to "Szkoła Rozwoju Osobowości". Prowadzone są zajęcia medytacyjne z Jogi i Tai-Chi, zajęcia z psychologii komunikacji, treningi psychologiczne: twórczości, asertywności, NLP, twórczej wizualizacji, szybkiego czytania oraz metody lepszej kontroli i wykorzystania umysłu - Metoda Silvy. Od pierwszego roku szkoła prowadzi naukę czterech języków: angielskiego (metodą sugestopedyczną), francuskiego, niemieckiego i nieobowiązkowo sanskrytu. Rok ten polecamy wszystkim, którzy szukają ponadczasowych humanistycznych wartości.

Naukę w Studium kończy egzamin wewnętrzny lub państwowy - przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, np. w zawodach "radiesteta" czy "bioenergoterapeuta". Dzięki temu nasi absolwenci mają solidne podstawy do dalszego rozwoju zawodowego.

Studium dysponuje dobrą kadrą i doświadczeniem w działaniu na rzecz popularyzacji filozofii ekologicznej, zgromadzonym w ciągu wielu lat działania Wrocławskiego Stowarzyszenia Radiestezyjnego, Stowarzyszenia Działań Ekologicznych oraz Klubu Parapsychologii. W większości to pracownicy wyższych uczelni ze stopniami naukowymi.

Studium Edukacji Ekologicznej przygotowuje teoretycznie i praktycznie do egzaminu państwowego składanego przed komisją Izby Rzemieślniczej w zawodach: Bioenergoterapeuta i Radiesteta. Tematyka wielu przedmiotów związanych z radiestezją i medycyną naturalną, wykładanych podczas nauki w studium został opracowany na podstawie materiałów oraz zaleceń Związku Rzemiosła Polskiego a także uwag i opinii przedstawicieli środowisk rzemieślniczych zrzeszonych w cechu. Zakres tematyczny wykładów został ustalony na podstawie wymagań egzaminacyjnych Komisji Izby Rzemieślniczej oraz zgodnie ze Standardem wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zatwierdzonym przez Związek Rzemiosła Polskiego.

FORMY KSZTAŁCENIA - SYSTEM ZAOCZNY

Przyjęcie do Studium następuje po rozmowie kwalifikacyjnej.
Dokumenty: ankietę (można pobrać tutaj), oryginał lub odpis świadectwa szkoły średniej oraz trzy zdjęcia należy składać w sekretariacie Studium lub przysłać pocztą lub e-mailem.
W systemie zaocznym zajęcia dobywają się raz w miesiącu w piętek 16:00-20:00 sobotę 9:00-20:00 i niedzielę 8:00-14:00. Studium dysponuje własnymi sześcioma salami wykładowymi, salą do masaży i salą gimnastyczną ze sprzętem do ćwiczeń Jogi.

E-LEARNING

Terminy przyjęć: cały rok
Zgłoszenia do studium w tym systemie nauki przyjmowane są cały rok, a semestr rozpoczyna się w momencie dokonania wpłaty.

Studentów e-learning nie obowiązują egzaminy wstępne, ani opłaty: egzaminacyjna i wpisowa. Opłaty za naukę dokonuje się semestralnie, przed rozpoczęciem następnego semestru.
Po wypełnieniu formularza, rejestracji w systemie e-learning i dokonaniu wpłaty student otrzymuje dostęp do wszystkich przedmiotów w danym semestrze. Drogą e-mailową zostanie wysłany kod umożliwiający dostęp do materiałów danego semestru, dostęp do informacji dla słuchaczy Studium i forum słuchaczy oraz indywidualny kontakt z wykładowcami.

Treści zawarte w skryptach są poparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym wykładowców. W trakcie nauki zapewniamy Państwu pomoc nauczyciela. Student może konsultować się z nauczycielem za pomocą komputera lub w czasie spotkania konsultacyjnego po każdym semestrze. Po pierwszym/drugim oraz po trzecim/czwartym semestrze przewidziane są tygodniowe spotkania wyjazdowe poświęcone praktyce Naturoterapii.

Naukę w Studium kończy semestr, w którym nastąpi złożenie pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu Naturoterapeuty.

Nauka w Studium jest podzielona na cztery semestry. Do każdego przedmiotu są przewidziane testy zaliczeniowe. Po wypełnieniu testów można przejść do następnego semestru, jednak nie jest konieczne zaliczenie wszystkich testów, aby rozpocząć drugi semestr. Żeby przystąpić do trzeciego semestru konieczne jest zaliczenie pierwszego semestru i analogicznie aby przystąpić do czwartego trzeba zaliczyć drugi.

W ten sposób umożliwiamy Państwu indywidualny tryb zaliczania przedmiotów w semestrze ułatwiając rozwój zainteresowań kierunkowych.

SYSTEM KORESPONDENCYJNY "DISTANCE LEARNING"

Rozpoczęcie semestru wrzesień oraz luty każdego roku. Terminy przyjęć: cały rok.

Zgłoszenia do Studium przyjmowane są do października każdego roku. Studentów "distanse learning" nie obowiązują egzaminy wstępne. W systemie tym, nie są przyznawane stypendia naukowe, nie obowiązuje opłata egzaminacyjna i wpisowe, a opłaty za naukę dokonuje się semestralnie na początku każdego semestru. Opłaty za każdy rozpoczynający się semestr należy przesłać na adres studium lub na konto przed jego rozpoczęciem.

W trakcie roku akademickiego student konsultuje się z nauczycielem w wyznaczonych terminach, dwukrotnie w roku składa prace zaliczeniowe. Naukę w studium kończy egzamin wewnętrzny lub państwowy w zawodach naturoterapeuta, radiesteta lub bioenergoterapeuta.

Przyjęcie do studium następuje po złożeniu ankiety, w której proszę podać motywację podjęcia nauki w studium, dokładny adres do korespondencji, email, numer telefonu oraz trzy fotografie, odpis świadectwa szkoły średniej.

Po złożeniu ankiety i dokonaniu wpłaty student otrzymuje drogą listowną indeks, komplet materiałów, na które składają się: skrypty przedmiotowe obowiązujące w semestrze, tematy prac kontrolnych i zaliczeniowych, wskazania i kierunki własnej praktyki, terminy składania prac i spotkań konsultacyjnych oraz warunki zaliczeń, informacje o nauczycielu-konsultancie, który będzie odpowiedzialny za przebieg procesu nauczania. Z nauczycielem-konsultantem student będzie mógł się kontaktować telefonicznie w wyznaczonych terminach lub listownie.

Studiowanie systemem "distance learning" jest szczególnie atrakcyjne dla ludzi aktywnych zawodowo, z miast oddalonych od ośrodków akademickich, źle znoszących męczące podróże, dla których kształcenie w tradycyjnym systemie zaocznym jest po prostu niemożliwe.

Polega on na samodzielnym studiowaniu pod kontrolą naukową nauczycieli - konsultantów, którzy kierują procesem nauczania, pomagając w skutecznym opanowaniu wiedzy i umiejętności. Umożliwia indywidualny tok studiów. Pozwala na pełne opanowanie wiedzy i umiejętności zawartej w programie nauczania Studium stacjonarnego czy zaocznego.

Wiedza zdobyta w czasie samodzielnej nauki jest uzupełniana w czasie spotkań konsultacyjnych po każdym semestrze. Są to spotkania dwudniowe po semestrze zimowym (sobota niedziela) i ośmiodniowe po semestrze letnim (praktyki wakacyjne 1-10 września).

W ramach praktyk wakacyjnych studenci zdobywają umiejętności z Radiestezji, Radiestezji terapeutycznej, Shiatsu, Akupresury, Kręgarstwa, Refleksologii, Masażu rewitalizacyjnego, Medycyny chińskiej, Dietetyki pięciu przemian, Homeopatii, Litoterapii, Doskonalenia Umysłu, Twórczej Wizualizacji, Wizualizacji medycznych, Psychologii komunikacji, Jogi i TAI-CHI.
Jest to jednocześnie okazja do wzajemnego poznania się słuchaczy i wykładowców, dyskusji i wymiany poglądów. Piąty, ostatni semestr przeznaczony jest na uzyskanie dyplomu.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie