Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
GLOBE Szkoła Języków Obcych

ul. Wrocławska 10 p. 1, 58-309 Wałbrzych
tel./fax (74) 846-90-15, tel. (74) 846-90-46
www:   http://www.sjoglobe.pl
e-mail:   sekretariat@sjoglobe.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9845 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

- język angielski
- język niemiecki
- język francuski
- język włoski
- język hiszpański
- język rosyjski
- język czeski
- język japoński

- język polski dla obcokrajowców
- kursy dla dzieci
- kursy dla młodzieży
- kursy dla dorosłych
- certyfikaty językowe
- szkolenia biznesowe
- kursy wakacyjne

Zajmujemy się kompleksową obsługą klientów indywidualnych i korporacyjnych w zakresie profesjonalnych szkoleń językowych. Prowadzimy również zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w grupach stacjonarnych oraz indywidualne. Oferujemy nowoczesne programy nauczania nastawione na komunikację, indywidualne podejście do słuchacza oraz doskonale wyposażone, komfortowe sale dydaktyczne.

Metody nauczania

Program nauczania uwzględnia rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii. Nasz program nauczania oparty jest na założeniu, że w trakcie nauki słuchacz, stosownie do poziomu, rozwinie wszystkie sprawności językowe tj. mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie oraz pisanie. Celem nadrzędnym kursu jest przygotowanie słuchaczy do swobodnego wypowiadania się i rozumienia wypowiedzi innych.

Treści nauczania zostały ułożone wokół funkcji komunikacyjnych, do których zostały dobrane struktury językowe, materiał tematyczny i leksykalny oraz gramatyczny. Ponadto w treściach nauczania zostały uwzględnione kompetencje językowe, które szczegółowo precyzują, jakie umiejętności słuchacz opanuje po ukończeniu poszczególnych poziomów.

W trakcie szkoleń wykorzystujemy materiały autentyczne, takie jak: artykuły z prasy, Internetu, prezentacje multimedialne, fragmenty filmów, reklam, programów telewizyjnych.

W zakresie nauczania j. angielskiego w grupach dziecięcych oferujmy naukę metodą Direct Method for English - (Kids English). Jest to efektywna i ciekawa forma prowadzenia zajęć przygotowana specjalnie dla klas szkoły podstawowej.

Głównym celem naszych szkoleń językowych jest:
 • pokonanie bariery komunikacji, kształtowanie refleksu językowego oraz szybkości reakcji językowej,
 • uzyskanie profesjonalizmu językowego w obszarze działalności zawodowej, rozwój zasobów specjalistycznego słownictwa,
 • praktyczne zastosowanie słownictwa w komunikacji i profesjonalnej korespondencji,
 • wykształcenie swobody porozumiewania się w sytuacjach związanych z życiem codziennym oraz pracą,
 • pogłębienie i dalszy rozwój sprawności językowych słuchacza, takich jak: mówienie, pisanie, czytanie oraz rozumienie ze słuchu.

Język Obcy Profil Kursu
język angielski, niemiecki, francuski, włoski,
hiszpański, rosyjski, czeski, japoński,
polski dla obcokrajowców
ogólny
certyfikatowy
biznesowy
marketing-księgowosc
administracja
HR
techniczny

Oto nasze priorytety pracy:
 • porozumiewanie się wyłącznie (oprócz najniższych poziomów zaawansowania językowego) w języku obcym dbając o to, aby komunikacja przebiegała w sposób możliwie autentyczny,
 • stwarzanie słuchaczom jak największej ilości okazji do mówienia poprzez wykorzystanie technik prowokujących samodzielne wypowiedzi,
 • aranżowanie ćwiczeń w parach, grupach, scenek z rzeczywistości, gdzie dochodzi do prawdziwej wymiany informacji, opinii (scenki "role - play")
 • przekazywanie słuchaczowi sposobów i technik pomocnych w jego pracy własnej nad językiem,
 • utrzymanie odpowiedniego tempa zajęć, unikanie monotonii, i strukturalnego trzymania się podręcznika /wprowadzenie ciekawych gier i zabaw językowych.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażoną biblioteką językową. Nasi słuchacze mają możliwość korzystania nie tylko ze słowników czy dodatkowych podręczników ćwiczących komunikację oraz gramatykę, ale także bogatej oferty beletrystyki obcojęzycznej. Biblioteka Szkoły dysponuje bogatym zbiorem kaset magnetofonowych, płyt CD oraz DVD, programów multimedialnych do nauki języków obcych wykorzystywanych w procesie nauczania, jak i dodatkowo wspomagających zainteresowania naszych słuchaczy. Współpracujemy z uznanymi wydawnictwami międzynarodowymi, takimi jak Express Publishing, Oxford, Longman, Pearson Education, Cambridge, MaxMillan, Hueber, Dr Klett, Langenscheidt.

Lektorzy

Nasza kadra to wysoko wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy - Polacy i cudzoziemcy (native - speakers). Oprócz dyplomu ukończenia studiów lingwistycznych posiadają również międzynarodowe kwalifikacje nauczycielskie, takie jak np. CELTA i DELTA. Są to lektorzy z długą praktyką w nauczaniu zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Ich profesjonalizm oraz pasja językowa gwarantują efektywną naukę.

AKREDYTACJE

Nieustannie dbamy o jakość prowadzonych przez nas szkoleń. Akredytacje, które uzyskaliśmy do tej pory są tego potwierdzeniem.

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

W 2005 roku uzyskaliśmy akredytację Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Akredytacja ta potwierdza wysoką jakość kształcenia, jakie oferujemy. Posiadamy doskonałą bazę dydaktyczną, która umożliwia prawidłowy przebieg nauki oraz zatrudniamy kadrę o wysokich kwalifikacjach. Jesteśmy jedyną szkołą językową w Wałbrzychu, posiadającą takie potwierdzenie jakości nauczania.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Od 2006 roku Szkoła znajduje się w rejestrze instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy w Poznaniu.

W roku 2004 Szkoła Języków Obcych GLOBE prowadzona przez Spółkę Fragrant Creations Sp. z o.o. została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

CERTYFIKATY

Certyfikaty językowe to zaświadczenia o znajomości języka obcego na danym poziomie wydawane po odpowiednim egzaminie.

Do najpopularniejszych organizacji testujących należą:
 • ETS (Educational Testing Service) - największa organizacja testująca na świecie, lider w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych certyfikatów językowych i narzędzi wspomagających naukę języków obcych.
Język angielski:
 • TOEIC (Test of English for International Communication™) - Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z języka angielskiego.
 • FCE (First Certificate in English) - to pierwszy i podstawowy z certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym. Organizuje go Uniwersytet w Cambridge, uznawany na całym świecie.
 • CAE (Certificate in Advanced English) - certyfikat drugiego stopnia poświadczający bardzo dobrą znajomość języka. Daje m.in. uprawnienia do nauczania w szkołach. Egzamin Cambridge.
 • CPE (Certificate in Proficiency English) - certyfikat potwierdzający umiejętność posługiwania się angielskim na poziomie bardzo zaawansowanym, aby go zdać, należy doskonale znać język, kulturę i zwyczaje brytyjskie. Egzamin Cambridge.
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) - egzamin amerykański przeprowadzany przez placówki dyplomatyczne USA, niezbędny do studiowania w tym kraju, uznawany przez pracodawców w Europie.
Język niemiecki:
 • ZDaF (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache) - odpowiednik angielskiego FCE. Potwierdza komunikatywną znajomość niemieckiego. Czasem wystarcza pracodawcom.
 • ZMP (Zentrale Mittelstufenpruefung) - poświadcza znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym. Uprawnia do nauczania w szkołach, daje studiowania na niektórych niemieckich uczelniach bez dodatkowych egzaminów językowych.
 • ZOP (Zentrale Oberstufenpruefung) - potwierdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w stopniu bardzo zaawansowanym. Zwalnia z egzaminu językowego na wszystkich niemieckich uczelniach.
 • KDS, GDS (Kleines/Grosses Deutsches Sprachdiplom) - "mały" i "duży" niemiecki dyplom językowy dla obcokrajowców. Oba są dowodem na znajomość języka na bardzo wysokim poziomie.
 • ZDfB (Zertifikat Deutsch fuer den Beruf) - poświadcza znajomość niemieckiego głównie w zakresie związanym z pracą zawodową.
 • PWD (Pruefung Wirtschaftsdeutsch International) - potwierdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim, także ekonomicznym.
Język francuski:
 • DELF (Diplome d\'Etudes en Langue Francaise) - certyfikaty poświadczające znajomość języka na kilku poziomach - od podstawowego do zaawansowanego.
 • DALF (Diplome Approfondi de Langue Francaise) - potwierdza znajomość francuskiego na poziomie uniwersyteckim.
Język włoski:
 • CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) - dokumentuje znajomość włoskiego w stopniu podstawowym.
 • CELI (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) Livello 1-5 - poświadcza znajomość włoskiego na pięciu poziomach (od podstawowego do bardzo zaawansowanego).
Język hiszpański:
 • DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera) Inicial/Basico/Superior - trzy certyfikaty poświadczające znajomość języka hiszpańskiego na trzech poziomach.
Język portugalski:
 • DIPLE (Diploma Intermedio de PLE) - certyfikat poświadczający znajomość języka portugalskiego na poziomie średnio zaawansowanym.
Język rosyjski:
 • PURJ - Porogovyj uroveń, Russkij jazyk, organizowany przez Instytut Puszkina.
Język japoński:
 • Kanji Aptitude Test - test znajomości znaków kanji, na poziomach (od najwyższego) 1, pre-1, 2, pre-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10
 • Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

OFERTA KURSÓW

Kursy dla dzieci. Twoje dziecko polubi naukę języka obcego w naszej Szkole, ponieważ:
 • łączymy cudowny świat dziecka z zupełnie nowym dla niego światem nauki poprzez wykorzystanie postaci bajkowych w procesie edukacyjnym
 • nauczamy poprzez gry i zabawy językowe w celu wzbudzenia ciekawości dziecka
 • kształcimy refleks językowy oraz szybkość reakcji poprzez utrzymanie dynamicznego tempa zajęć, wykorzystanie technik mechanicznego kształcenia nawyków językowych
 • zapewniamy regularne i motywujące ćwiczenia wymowy i intonacji poprzez wprowadzanie wesołych piosenek
 • ćwiczymy funkcję komunikacyjną w ciekawy i nowoczesny sposób, jednocześnie skutecznie ucząc gramatyki
 • tworzymy niepowtarzalny nastrój lekcji, co pomaga dzieciom w oswajaniu się z językiem obcym
 • stosujemy motywujący sposób nagradzania, co sprawia, że dzieci aktywniej uczestniczą w zajęciach
   Kursy dla młodzieży. Nasze szkolenia pomogą Ci:
 • odblokować się i rozwinąć umiejętność komunikowania się
 • zdobyć umiejętność praktycznego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach życia codziennego (aktywizacja pracy, zajęcia w grupach, w parach, symulacje rzeczywistych sytuacji, dyskusje, gry, zabawy)
 • wykształcić refleks językowy oraz szybkość reakcji poprzez utrzymanie dynamicznego tempa zajęć, wykorzystanie technik mechanicznego kształcenia nawyków językowych
 • szybko i skutecznie przyswoić znaczny zakres słownictwa

Kursy dla dorosłych. Nasze szkolenia są efektywne, ponieważ:
 • doskonalimy umiejętność praktycznego porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego lub zawodowego (scenki 'role-play', symulacje rzeczywistych sytuacji)
 • uczymy posługiwania się językiem obcym bez myślenia o nim
 • ćwiczymy sprawność rozumienia ze słuchu (rozumienie "na żywo" oraz rozumienie wypowiedzi zarejestrowanych na taśmach audio, sesje video dotyczące komunikacji w różnych sytuacjach życiowych)
 • kształcimy sprawność rozumienia tekstu czytanego (praca z autentycznymi tekstami źródłowymi, praca z prasą obcojęzyczną)
 • kształcimy poprawność gramatyczną
 • rozwijamy umiejętność pisania (sporządzanie notatek, raportów, sprawozdań, pisanie listów, memo, cv, e-mail)
 • zapewniamy kontakt z „żywym” językiem angielskim – zatrudniamy „native speakers”
 • organizujemy kursy profilowane: biznesowe, ekonomiczne, HR, medyczne, prawnicze, techniczne

SZKOLENIA BIZNESOWE

W odpowiedzi na zapotrzebowanie firm w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników, Szkoła Języków Obcych GLOBE oferuje profesjonalne szkolenia językowe. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów dla sektora produkcyjnego, usługowego oraz handlowego. Realizujemy programy nauczania języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, czeskiego, polskiego dla obcokrajowców oraz japońskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy klienta lub w naszej placówce w Wałbrzychu. Posiadamy komfortowo wyposażone sale, przystosowane zarówno do nauczania dużych grup korporacyjnych, jak i klientów indywidualnych.

W pierwszej kolejności, przed rozpoczęciem szkolenia, przeprowadzamy audyt językowy:

 • analizujemy potrzeby językowe słuchaczy
 • oceniamy wyjściowy poziom znajomości języka
 • opracowujemy szczegółowy program nauczania oraz wycenę szkolenia
W trakcie przebiegu szkolenia:
 • monitorujemy realizację programu
 • zapewniamy nadzór metodyczny oraz bezpłatne lekcje konsultacyjne
 • regularnie sporządzamy raporty postępów oraz frekwencji słuchaczy na zajęciach
 • w celu utrzymania wysokiego poziomu nauczania przeprowadzamy ankiety ewaluacyjne

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnejZachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie