Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Prywatne Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa

im. św. Królowej Jadwigi

Mariówka 3 A, 26-400 Przysucha
tel. (48) 675-35-82
www:   http://www.mariowka.pl
e-mail:   lo_gim_mariowka@poczta.onet.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13450 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI

PRYWATNE GIMNAZJUM IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI

 


PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI

- klasa humanistyczna
kształcenie z przedmiotów w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie

- klasa humanistyczna
kształcenie z przedmiotów w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, historia sztuki

- klasa biologiczno – chemiczna
kształcenie z przedmiotów w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia

- klasa matematyczno – geograficzna
kształcenie z przedmiotów w zakresie rozszerzonym: matematyka i geografia

- klasa matematyczno – fizyczna
kształcenie z przedmiotów w zakresie rozszerzonym: matematyka i fizyka

języki obce we wszystkich klasach: język angielski, do wyboru: niemiecki lub francuski

O Nas
Nasze liceum, gimnazjum i podstawówka są szkołami katolickimi, w których nie tylko staramy się dobrze kształcić, ale także dobrze wychowywać. Podstawą praw i obowiązków uczniów jest godność osobowa człowieka, która równocześnie określa przestrzeń wolności i odpowiedzialności za siebie nawzajem. Stanowimy wszyscy wspólnotę, która tworzy atmosferę życzliwości i otwartości, wspierając się we wszechstronnym rozwoju.

Uczniom proponujemy:
 • naukę w małych grupach klasowych
 • ciekawe formy prowadzenia zajęć
 • spotkania ze znanymi osobami
 • bogato wyposażone biblioteki, w tym odrębną bibliotekę języka angielskiego, czytelnię
 • nowoczesne pracownie i sale lekcyjne (chemiczną, biologiczną, fizyczną, geograficzną, dwie historyczne, matematyczną, dwie polonistyczne, językowe)
 • możliwość rozwijania zainteresowań naukowych (przygotowywanie do konkursów i olimpiad) oraz artystycznych
 • koncerty Filharmonii Narodowej
 • stały dostęp do Internetu w pracowni informatycznej i bibliotece
 • wyjazdy zagraniczne w ramach międzynarodowej współpracy szkół
 • pomoc pedagogiczną i psychologiczną
Uczniowie mają też możliwość uczestniczenia w licznych zajęciach pozalekcyjnych takich jak koła przedmiotowo – olimpijskie, teatralne, turystyczno – krajoznawcze, informatyczne, sportowe, muzyczne oraz we wspólnocie Młodzieży Franciszkańskiej.

Nasza szkoła dysponuje internatem, który zapewnia:
 • wygodne 2-4 osobowe pokoje
 • bardzo dobre warunki do nauki
 • całodobową opiekę wychowawców oraz pełne wyżywienie w stołówce
 • liczne pomieszczenia do zajęć pozalekcyjnych, np. salę imprez, świetlice
 • piękny ogród rekreacyjny
 • możliwość korzystania z sali gimnastycznej, siłowni, boiska szkolnego
Uczniowie spoza gminy mogą zamieszkać w przyszkolnym internacie, w którym oprócz dobrych warunków do nauki, wychowankowie znajdują szerokie możliwości dla rozwoju swoich talentów.

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI

Nasze liceum jest szkołą koedukacyjną, dostępną dla dziewcząt i chłopców. Podstawowym celem szkoły jest nauczanie i wychowywanie uczniów w oparciu o zasadę personalizmu chrześcijańskiego do odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.

Celem pracy edukacyjnej szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, wychowania, przeciwdziałania zagrożeniom. Szkoła pomaga uczniom przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy.

Brak anonimowości wśród uczniów stwarza przyjazną atmosferę w szkole. Wspólnota zawiązywana jest jednak również poza murami szkoły, podczas wycieczek klasowych i rajdów. Nauczyciele są otwarci na uczniów, chętnie udzielają pomocy w sytuacji braków edukacyjnych. Istnieje także możliwość skorzystania z pomocy pedagoga i psychologa.

W naszym liceum dbamy o rozwój fizyczny (zajęcia na siłowni i boisku, istnieje możliwość wyjazdów na basen) oraz rozwój psychiczny i duchowy wychowanków. Wychowanie w szkole odbywa się poprzez atmosferę i klimat domu, zajęcia pozaszkolne, koła zainteresowań, m.in. teatralne, turystyczno-krajoznawcze, przedmiotowe, SKS.

Klasy nie są liczne, 10-20 uczniów, zajęcia odbywają się w pracowniach przedmiotowych (duża część wyposażona jest w komputer i projektor multimedialny). Młodzież może uczyć się następujących języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Organizowane były wyjazdy do Holandii, Anglii, Francji, Niemiec, Luksemburgu, które umożliwiały sprawdzenie znajomości języków obcych i nawiązanie kontaktów z młodzieżą innych kultur.

Szkoła udostępnia bogato wyposażoną bibliotekę i pracownię komputerową umożliwiającą korzystanie z Internetu.

PRYWATNE GIMNAZJUM IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI

Zgodnie z tradycją szkolnictwa katolickiego szkoła pomaga dojrzewać do godnego, twórczego i odpowiedzialnego życia. W życzliwym i bezpiecznym środowisku uczniowie przygotowują się nie tylko do zdania egzaminu gimnazjalnego z jak najlepszym wynikiem i kontynuowania nauki w szkole średniej, ale także do odnalezienia swojego powołania i miejsca w świecie.

Nauczyciele i wychowawcy starają się tak kształtować osobowość młodego człowieka, by potrafił on świadczyć o wartościach nieprzemijających. Nasze gimnazjum jest koedukacyjne, jego uczniami są zarówno mieszkańcy okolicznych wiosek jak i młodzież z różnych miejsc Polski, mieszkająca na terenie przyszkolnego internatu.

Atutem szkoły jest mała liczba uczniów, co czyni szkołę środowiskiem bezpiecznym oraz niezbyt liczne klasy, co stwarza bardzo korzystne warunki do nauki. Atrakcyjne metody prowadzenia zajęć sprzyjają poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań naukowych i artystycznych. Uczniowie mogą korzystać z bogatego księgozbioru biblioteki i pracować w czytelni, gdzie również mają dostęp do Internetu.

Pracownie i sale lekcyjne są nowocześnie wyposażone. Wiedzę z muzyki uczniowie zdobywają nie tylko na zajęciach, ale również w czasie koncertów Filharmonii Narodowej, które odbywają się raz w miesiącu w auli szkolnej.

Swoje pasje mogą realizować, działając w kołach zainteresowań:
 • geograficznym (przygotowującym do olimpiad, konkursów przedmiotowych, rozwijającym zainteresowania i poszerzającym wiedzę z przedmiotu)
 • turystycznym „Promyk Słońca” (służącym poznawaniu dziedzictwa kulturowego regionu)
 • teatralnym
 • sportowym oraz w chórze szkolnym

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI

Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów w oparciu o zasadę personalizmu chrześcijańskiego do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.

Szkoła dba o pełny rozwój osobowy ucznia, wzrastającego w szacunku do takich wartości jak: godność osobowa, polskie dziedzictwo kulturowe, Ojczyzna, wolność i uczciwość, ponadto przygotowuje do życia w rodzinie oraz do pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Z programem wychowawczym koreluje program profilaktyczny, który ma na celu kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, jak również zapobieganie sytuacjom i zachowaniom problemowym.

Przyjazna atmosfera, dobre wyposażenie pracowni oraz estetyczny wygląd pomieszczeń szkolnych, stwarzają komfortowe warunki do nauki i rozwoju.

Klasy nie są liczne, co sprzyja nie tylko osiąganiu przez dzieci dobrych wyników w nauce, ale także wzajemnemu poznaniu, pomocy, szybkiemu reagowaniu na problemy wychowawcze i zapewnieniu bezpieczeństwa.

Uczniowie mogą realizować swoje pasje i pogłębiać zainteresowania na zajęciach koła sportowego, teatralnego, przyrodniczego, misyjnego, różańcowego, muzycznego. Codziennie po lekcjach są prowadzone zajęcia świetlicowe, podczas których dzieci mogą uzyskać pomoc od nauczyciela i odrobić pracę domową, przygotować się do sprawdzianu lub spędzić czas na zabawie z rówieśnikami.

Ponadto korzystają z bogatych zasobów biblioteki – wypożyczają książki lub szukają potrzebnych materiałów w Internecie. Nierzadko ich starania są zauważane i nagradzane w rozmaitych konkursach, nie tylko na etapie regionalnym. Ci, którzy realizują się najlepiej w sporcie, wyjeżdżają na rozgrywki międzyszkolne, biorą udział w zawodach sportowych. Inni, którym bliższa jest scena, często biorą udział w przestawieniach z racji różnych świąt.

Szkoła organizuje także wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, na basen, ogniska oraz zimowiska.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie