Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Wincentego Witosa

ul. Bialska 7, 21-542 Leśna Podlaska
tel./fax (83) 345-00-24
www:   http://www.zsckr.edu.pl
e-mail:   lesna@zsckr.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13526 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ


SZKOŁY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESPOŁU

I. TECHNIKUM 4-letnie
na podbudowie gimnazjum
kształcące młodzież w zawodach:

- technik hodowca koni
- technik weterynarii

- technik mechanizacji rolnictwa
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik agrobiznesu
- technik rolnik
- technik architektury krajobrazu
- technik ogrodnik
- technik turystyki wiejskiej
- technik technologii żywności

II. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia na podbudowie gimnazjum
kształcąca młodzież w zawodach:

 III. SZKOŁA POLICEALNA 2-letnia
na podbudowie szkoły średniej kształcąca w zawodach


IV. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodów:

- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik mechanizacji rolnictwa
- technik rolnik
- technik architektury krajobrazu
- technik agrobiznesu
- technik turystyki wiejskiej
- technik ogrodnik
- technik technologii żywności
- ogrodnik
- rolnik
- mechanik – operator pojazdów i maszyn
rolniczych

- kucharz

V. KURSY dla uczniów i osób zainteresowanych:

- kurs integrowanej produkcji
- kurs stosowania środków ochrony roślin
  przy użyciu opryskiwaczy

- kurs specjalistyczny z zakresu
  eksploatacji kombajnów zbożowych

- prawa jazdy kat. B lub T

INTERNAT Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej:
- stołówka
- 36 (3-osobowych) pokoi mieszkalnych

BAZA SPORTOWA: pełnowymiarowa sala gimnastyczna, sala do gier zespołowych, stadion.

OFERTA EDUKACYJNA na 2014/2015

Gimnazjalistów zapraszamy do 4-letniego Technikum w zawodach:
Zapraszamy również do 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej:
 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz
 • rolnik
 • ogrodnik

   Osoby dorosłe posiadające średnie wykształcenie zapraszamy do Szkoły Policealnej w zawodzie:
 • technik weterynarii
 • technik turystyki wiejskiej

lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodów:
 • technik hodowca koni
 • technik mechanizacji rolnictwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik rolnik
 • technik architektury krajobrazu
 • technik agrobiznesu
 • technik ogrodnik
 • technik technologii żywności oraz
 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz
 • ogrodnik
 • rolnik

Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczno-techniczną oraz zaplecze socjalne.

Szkoła nasza służy wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia, zapewnia warunki niezbędne do jego realizacji oraz umożliwia zdobycie atrakcyjnego zawodu i zapewnia perspektywy na przyszłość.

Kształcenie zawodowe pozostaje na wysokim poziomie tak, aby nasi absolwenci byli profesjonalnie przygotowani do wykonywania zawodu.

Praktyczna nauka zawodu uczniów organizowana jest przez Zespół w formie:
 • zajęć praktycznych
 • praktyk zawodowych
 • nauki pracy maszynami rolniczymi
 • nauki jazdy samochodem - kat. B
 • nauki jazdy samochodem z lawetą - kat. B+E
 • nauki jazdy ciągnikiem - kat. T

Zespół posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczno-techniczną do prowadzenia wszystkich form praktycznej nauki zawodu w zawodach, w których prowadzone jest kształcenie.

Bazę do praktycznej nauki zawodu stanowi: gospodarstwo szkolne wraz z sadem dydaktycznym oraz ogrodem, szklarnia dydaktyczna, tereny rekreacyjne wokół szkoły, ogród botaniczny i kolekcja roślin iglastych, magazyn, garaże, wiaty na sprzęt rolniczy.
Pracownie zawodowe oraz przedmiotowe są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne.

Dysponujemy pracowniami:
 • laboratorium mikrobiologiczne pracownia anatomiczno-zootechniczna
 • laboratorium chemiczne
 • pracownia produkcji rolniczej
 • pracownia techniki rolniczej
 • pracownia ekonomiki i rachunkowości
 • pracownia żywienia + kuchnia i stołówka internatu
 • pracownia hotelarska
 • pracownia komputerowa
 • centrum multimedialnePosiadany park maszynowy i wyposażenie pracowni zawodowych zapewniają pełną realizację programów nauczania zajęć praktycznych i prowadzenia produkcji roślinnej na gruntach będących w trwałym zarządzie szkoły (ok. 60 ha). Nauka pracy maszynami prowadzona jest z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu.

Praktyki zawodowe organizowane są przez szkołę w gospodarstwach specjalistycznych, przedsiębiorstwach, zakładach produkcyjnych o najwyższym poziomie technologii na terenie kraju i w krajach UE na podstawie zawieranych przez szkołę umów.

Praktyczna nauka zawodu poszerzona jest o zajęcia pozalekcyjne, w czasie których uczniowie odbywają:
 • kurs stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym
 • kurs kombajnistów

OBIEKTY SPORTOWE

Wśród zajęć pozalekcyjnych oferowanych uczniom naszej szkoły w czasie wolnym znajduje się wiele zajęć sportowych. Szkoła posiada do ich realizacji bardzo dobrą bazę sportową, na którą składa się:

  
 • pełnowymiarowa sala gimnastyczna
 • sala do gier zespołowych
 • sala do gimnastyki, zajęć fitness i tenisa stołowego
 • siłownia
 • stadion lekkoatletyczny z boiskiem piłkarskim

INTERNAT

Oferujemy możliwość zamieszkania w nowoczesnym internacie znajdującym się obok szkoły. Wychowanek internatu ma tutaj zapewnioną opiekę, całodzienne wyżywienie, sanitarno-higieniczne warunki zakwaterowania, sprzyjającą atmosferę do nauki i rozwoju zainteresowań. Aby zwiększyć komfort mieszkańców budynek jest sukcesywnie i gruntownie remontowany, a wyposażenie w całości wymieniane na nowe.

Internat jest koedukacyjny. Na jednym piętrze mieszkają chłopcy, a na drugim dziewczęta. Na każdym poziomie znajduje się trzyosobowe pokoje, wyposażonych w nowe meble. Gruntownym remontom zostały poddane także łazienki z natryskami. Do dyspozycji wychowankowie mają sale nauki własnej (po jednej na każdym piętrze), stwarzające dogodne warunki do samodzielnego uczenia się, i sale telewizyjne.

Podopieczni po zajęciach lekcyjnych mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, boiska, siłowni, sali gimnastycznej, stołu do tenisa stołowego i szkolnej pracowni komputerowej z dostępem do internetu.

Internat stanowi integralną część szkoły, zatem podopieczni po lekcjach mogą korzystać z biblioteki szkolnej, boiska, siłowni, sali gimnastycznej, stołu do tenisa stołowego. W każdym pokoju istnieje możliwość korzystania z Internetu.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej zaprasza osoby dorosłe na nieodpłatne, prowadzone w systemie zaocznym Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodu technik rolnik:
 • R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:
 1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
 3. świadectwo ukończenia szkoły
 4. jedną fotografię
 5. kserokopię dowodu osobistego
 6. kserokopię prawa jazdy kat T lub C+E, B+E celem zwolnienia z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem rolniczym
 7. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:
 1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
 3. świadectwo ukończenia szkoły
 4. jedną fotografię
 5. kserokopię dowodu osobistego

Wyżej wymienione kursy uprawniają do złożenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i otrzymania tytułu technika rolnika umożliwiającego korzystanie z różnych programów UE.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. (83) 345 00 24.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie