Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Franciszka Stefczyka

Czernichów 1, 32-070 Czernichów
tel./fax (12) 270-20-16
www:   http://www.czernichow.edu.ple-mail:   czernichow.edu@gmail.com
/

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata)

- z rozszerzonym j. angielskim i informatyką

TECHNIKUM (4 lata)

- technik ekonomista
- technik agrobiznesu
- technik rolnik
- technik handlowiec
 

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE dla Dorosłych
(3 lata)
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

- technik rolnik

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla Dorosłych (2 lata)
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla Dorosłych (3 lata)
na podbudowie gimnazjum


TECHNIKUM dla Dorosłych (4 lata)
na podbudowie szkoły podstawowej
i gimnazjum w zawodzie:

- technik rolnik

STUDIUM POLICEALNE (2 lata)

- technik handlowiec
- technik ochrony środowiska
- technik informatyk
- technik rolnik


SZKOŁA OFERUJE NAUKĘ JĘZYKA: ANGIELSKIEGO, FRANCUSKIEGO, NIEMIECKIEGO

Szkoła ponadto umożliwia:

  • naukę jazdy konnej
  • korzystanie z hali sportowej, boisk, siłowni, strzelnicy, komputerowych pracowni multimedialnych,
  • uzyskanie prawa jazdy kategorii B,T,
  • wyjazdy na praktyki zagraniczne do Szwajcarii.

Prowadzona jest wymiana międzynarodowa ze szkołami z Francji i Niemiec.

Wszystkim chętnym szkoła zapewnia miejsce w internacie wraz z całodziennym wyżywieniem.

Misja Szkoły

Pracując z uczniem przygotowujemy go do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości, kierując się ogólnie przyjętym systemem norm i wartości.

Kształcimy i wychowujemy młodzież według najlepszych wzorów i programów. Pielęgnujemy i ochraniamy status i charakter naszej szkoły pamiętając o tradycji tego miejsca. Jesteśmy szkołą środowiskową istniejącą od dziesiątek lat i niezmiennie promujemy te same wartości.

Naszym najważniejszym celem jest wykształcenie pracowitych, odpowiedzialnych, tolerancyjnych, samodzielnych i światłych ludzi. Realizujemy to poprzez wykorzystanie naszych zasobów. Potencjałem naszej szkoły są nauczyciele i uczniowie. Pomocą w wykonaniu naszej misji są zasoby materialne, jakimi dysponujemy.

Nasze myślenie jest skierowane w przyszłość przy jednoczesnym podkreśleniu ciągłości naszego istnienia. O naszej sile i konkurencyjności stanowią potencjał kadrowy, orientacja na ucznia, kontakty ze środowiskiem i infrastruktura.

Dzięki efektywnemu zarządzaniu wszystkimi tymi elementami jesteśmy w stanie stwierdzić, że pracując z każdym uczniem przygotowujemy go do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości, kierując się ogólnie przyjętym systemem norm i wartości.

Wizja Szkoły

W naszej bezpiecznej i przyjaznej szkole twórczy nauczyciele stosujący nowoczesne programy edukacyjne przygotowują uczniów do samodzielnego podejmowania odpowiedzialnych decyzji w zmieniającym się świecie.

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie uczymy i wychowujemy nowe pokolenie ludzi, będących potencjałem naszego kraju. Dzięki temu, że jesteśmy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla młodzieży potrafimy sprostać wymaganiom stawianym nam przez uczniów i rodziców. Dbamy o status i charakter naszej Szkoły, pielęgnując dziesięciolecia jej tradycji i dokonań. Staramy się pogodzić najnowocześniejsze trendy i programy nauczania z poszanowaniem dziesięcioleci doświadczeń pedagogicznych naszej placówki. Dzięki cierpliwej, życzliwej i wytrwałej pracy wychowawczej kształtujemy ludzi świadomych, otwartych tolerancyjnych i ciekawych świata. Ucząc nieskrępowanie sięgamy po najlepsze wzorce poszerzając swą ofertę dydaktyczną.

Nasza kadra wciąż udoskonala swój warsztat pracy, korzystając z różnorodnych form doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe, kursy, seminaria, WDN). Poprzez swój nieustający rozwój stymulujemy ciekawość poznawczą naszych uczniów nakierowaną na rozwiązywanie problemów w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

Kładziemy nacisk na silną integrację ze środowiskiem lokalnym, które jest nam pomocą realizacji naszych pomysłów. Ściśle współpracujemy z władzami samorządowymi, które ułatwiają nam wprowadzenie w życie naszych śmiałych projektów. Chcąc być atrakcyjną szkołą skupiamy się na indywidualnej pracy z każdym uczniem. Kadra pedagogiczna jest silnie zżyta z młodzież, aktywnie uczestnicząc we wspólnych zajęciach pozalekcyjnych (wycieczki krajowe i zagraniczne, zielone szkoły). W naszej szkole uczymy i wychowujemy zachowując zdrową równowagę pomiędzy wszystkimi ważnymi aspektami pracy pedagogicznej.

Jesteśmy dumni z siebie, swoich uczniów i swoich osiągnięć. Jednakże ciągle pragniemy rozwoju i poszukiwania nowych doświadczeń. Wiemy, że każdy z nas ma prawo mieć i wyrażać własne opinie i odczucia, indywidualnie ustalać swoje cele i samodzielnie podejmować decyzje. Każdy w naszej szkole ma prawo zarówno popełniać błędy, jak i odnosić sukcesy. Uczymy samodzielności, niezależności, szacunku do innych i siebie.

Dajemy naszym uczniom pracownikom powody do dumy, że pracują właśnie w tym miejscu. Dlatego wiemy, że robimy wszystko, by być NAJLEPSI.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-02 00:10:13
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-02 00:10:13) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie