Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół nr 6

ul. Gwiaździsta 14, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel./fax. (95) 720-27-15
www:   http://www.zs6.edu.gorzow.pl
e-mail:   zs6gorzowwlkp@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14151 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

- "Radosna szkoła"
- nauczanie jężyków obcych
- koła zainteresowań
- bezpieczeństwo uczniów

GIMNAZJUM NR 6

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- wysoki poziom nauczania
- zajęcia pozalekcyjne

O nas

Nasza szkoła kreuje prozdrowotne wzorce i warunki życia i pracy ucznia oraz nauczyciela, a także upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje postawy ekologiczne wobec problemów ochrony środowiska.


Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z opieki psychologiczno – pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

Szkoła posiada Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki.

Uczeń, który ze względów zdrowotnych nie może uczęszczać na zajęcia szkolne ma prawo do nauczania indywidualnego.

Nauczyciel

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą zgodnie z przydziałem obowiązków i odpowiedzialny jest za jakość i wyniki swojej pracy.

Do obowiązków nauczyciela w naszej szkole należy w szczególności:
 • dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
 • poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień
 • rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć
 • prawidłowa i systematyczna realizacja programu nauczania
 • doskonalenie zawodowe
 • tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • wdrażanie uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, środowiska i kraju
 • udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów


Wychowawca

Pracą wychowawczą klasy kieruje nauczyciel wychowawca.

Wychowawca będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie opiekunem dziecka:
 • otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego swojego wychowanka
 • planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych którym potrzebna jest indywidualna opieka
 • utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania potrzeb dzieci, współdziała z rodzicami w realizacji działań wychowawczych, stara się zachęcać rodziców do angażowania się w życie klasy i szkoły
 • współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu trudności wychowawczych
 • wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z odrębnymi przepisami

Szkoła zapewnia uczniom i pracownikom w ramach posiadanej bazy możliwość spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. Uczniowie korzystający ze stołówki wnoszą opłaty w wysokości pokrywającej koszty surowca.

Baza szkoły

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców, szkoła organizuje zajęcia w świetlicy. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach, które nie powinny przekraczać 25 osób.

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarna pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb dydaktyczno – wychowawczych szkoły i doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.

Lokal biblioteki szkolonej umożliwia:
 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów
 • korzystanie ze zbiorów w drodze wypożyczania przez bibliotekę
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami

Szkoła udostępnia pomieszczenie na gabinet pielęgniarki szkolnej, która udziela pierwszej pomocy dzieciom i pracownikom szkoły.

Zapraszamy serdecznie!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie