Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego "MAXPOL"

ul. Kościuszki 2, 86-200 Chełmno
tel. (56) 676-12-27, kom. 603-225-185
www:   http://www.szkoleniazawodowe.net
e-mail:   piotr.korzecki@neostrada.pl
szkoleniazawodowechelmno@gmail.com
maxpol49@gmail.com
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 13627 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOLENIA GHP-GMP-HACCP

- opracowania dokumentacji dobrej praktyki
  higienicznej (GHP)

- opracowania dokumentacji dobrej praktyki
  produkcyjnej (GMP)

- opracowania dokumentacji HACCP - księgi
  HACCP oraz pomoc naszych specjalistów
  przy wdrożeniu systemu HACCP

- przeprowadzenie szkoleń z zakresu
  GHP/GMP/HACCP dla pracowników

- przeprowadzenie szkolenia z zakresu
  GHP/GMP/HACCP dla osoby wyznaczonej
  przez pracodawcę do pełnienia obowiązków
  audytora wewnętrznego systemu HACCP


INNE KURSY I SZKOLENIA

- kierowca wózków widłowych
- kursy dla członków zakładowych
  zespołów powypadkowych

- kursy dla członków zakładowych komisji
  BHP

- kursy obsługi sprzętu specjalistycznego
- kursy dla osób zajmujących się
  rozładunkiem, załadunkiem
  i magazynowaniem materiałów
  niebezpiecznych

- kursy dla osób narażonych
  na działanie szkodliwych czynników
  biologicznych/oczyszczanie ścieków,
  sortowanie i składowiska odpadów,
  placówki służby zdrowia domy pomocy
  społecznej itd.

- i inne na zlecenie klienta
 

KURSY UPRAWNIENIA UDT

- obsługa suwnic
- obsługa żurawi przeładunkowych typu
  HDS

- obsługa podestów ruchomych
  samojezdnych

- obsługa dźwigów osobowo-towarowych
- obsługa żurawi samojezdnych
- obsługa wciągników elektrycznych
- szkolenie dla hakowych

KURSY ENERGETYCZNE D, E

SZKOLENIA BHP

- szkolenie w zakresie BHP - przy
  zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów
  zawierających azbest

- szkolenia okresowe BHP dla wszystkich
  grup zawodowych

- szkolenia podstawowe BHP dla
  pracodawców wykonujących zadania
  służby BHP i społecznych inspektorów
  pracy


KURSY PEDAGOGICZNE

- kurs pedagogiczny dla instruktorów
  praktycznej nauki zawodu oraz
  wykładowców na kursach

- kurs dla pracodawców, osób kierujących
  pracownikami, kierowników, mistrzów,
  brygadzistów, którzy przeprowadzają
  instruktaże ogólne i stanowiskowe BHP


KURSY PIERWSZEJ POMOCY

KURSY DLA PALACZY KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

BEZPIECZNE USUWANIE AZBESTU

KURSY BEZPIECZNEJ WYMIANY BUTLI Z LPG

KURSY DLA KIEROWCÓW I KONSERWATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego "MAXPOL"

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „MAXPOL” zarejestrowany jest od grudnia 1998 w ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu chełmińskiego pod numerem 7/375. Oferujemy kursy BHP i zawodowe wysokiej jakości pamiętając o atrakcyjnej cenie. Przywiązujemy szczególną uwagę do właściwego rozpoznania potrzeb i oczekiwań Klientów. Wysoki poziom kształcenia gwarantuje starannie wyselekcjonowana kadra dydaktyczna i autorskie programy kursów. Tworzymy sprzyjające warunki uzyskania kwalifikacji zawodowych poszerzających możliwości zatrudnienia i awansu. Naszą dewizą jest przełamywanie stereotypu o szkoleniach nudnych i nieefektywnych.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

 • opracowania dokumentacji dobrej praktyki higienicznej (GHP),
 • opracowania dokumentacji dobrej praktyki produkcyjnej (GMP),
 • opracowania dokumentacji HACCP (księgi HACCP) oraz pomoc naszych specjalistów przy wdrożeniu systemu HACCP,
 • organizujemy szkolenia dla członków zakładowych zespołów d/s HACCP,
 • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu GHP/GMP/HACCP dla osoby wyznaczonej przez pracodawcę do pełnienia obowiązków audytora wewnętrznego systemu HACCP
 • organizujemy u zleceniodawców szkolenia dla osób pracujących przy produkcji, przetwarzaniu, dystrybucji i magazynowaniu artykułów spożywczych w zakresie dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcyjnej. Dostarczamy dokumentację GHP/GMP.

Organizujemy (także u zleceniodawców) szkolenia dla osób pracujących przy produkcji, przetwarzaniu, dystrybucji i magazynowaniu artykułów spożywczych tj w: piekarniach, ciastkarniach, cukierniach, zakładach żywienia zbiorowego (kuchnie, restauracje, bary), sklepach, zakładach mleczarskich, mięsnych; młynach, elewatorach, magazynach żywnościowych, innych zakładów sektora żywnościowego.

POZOSTAŁE KURSY:

Kursy i szkolenia
 • kursy w celu uzyskania uprawnień do obsługi innych urządzeń transportu bliskiego
 • kursy w celu uzyskania uprawnień konserwatora urządzeń transportu bliskiego
 • szkolenia w celu uzyskania uprawnień „E”/eksploatacja/ i / „D”/dozór/ do obsługi autoklawów /sterylizatorów/ wyparzarek/ komór dezynfekcyjnych
 • kursy w celu uzyskania uprawnień energetycznych "D" (dozór) i/lub "E"(eksploatacja) na urządzenia, instalacje i sieci: elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną; wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne; gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
 • kursy palenia (cięcia) metali
 • kursy obsługi sprzętu specjalistycznego (kombajnów zbożowych i innych, sieczkarni samobieżnych, kos spalinowych, pras kostkujących i rolujących do słomy, itp.)
 • kursy obsługi pilarek spalinowych
 • obsługi dystrybutorów gazu LPG na stacjach paliw
 • inne - wg potrzeb zleceniodawców

NA ZLECENIE PRACODAWCÓW SPORZĄDZAMY:
 • Regulaminy pracy oraz ich aktualizacje
 • Zakładowe tabele przydziału odzieży roboczej,obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej
 • Szczegółowe programy szkoleń bhp, między innymi:
  • Programy instruktażu ogólnego bhp
  • Programy instruktaży stanowiskowych bhp dla poszczególnych stanowisk pracy w zakładzie
  • Programy szkoleń okresowych bhp dla:
   • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
   • pracowników administracyjno-biurowych
   • pracowników na stanowiskach robotniczych
   • nauczycieli
   • pielęgniarek, terapeutów, lekarzy
   • konstruktorów maszyn i urządzeń
   • technologów, organizatorów produkcji i innych pracowników inżynieryjno - technicznych
   • społecznych inspektorów pracy
   • pracowników służby bhp
   • pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie