Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

im. Marka Kotańskiego

ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław
tel./fax (52) 357-28-36
www:   http://www.inokotan.pl
ZS na Facebook
e-mail:   inospec@wp.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 17282 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieSZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu lekkim

- zespoły edukacyjno - terapeutyczne
  (ZET) dla dzieci z umiarkowaną
  i znaczną niepełnosprawnością
  intelektualną

- obejmujemy opieką dzieci
  z autyzmem

- prowadzimy zajęcia z nauczania
  indywidualnego, które odbywają się
  w domu ucznia

- prowadzimy także indywidualne zajęcia
  rewalidacyjno - wychowawcze (RW)
  dla uczniów z głęboką
  niepełnosprawnością intelektualną
  w domach naszych uczniów

- każdy uczeń ma prawo do wydłużenia
  etapu edukacyjnego o jeden rok (po klasie
  II i VIII), wydłużenie nie ma charakteru
  powtarzania klasy

 

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE SPECJALNE

- zajęcia dla uczniów z lekką
  niepełnosprawnością intelektualną
  oraz w zespołach edukacyjno -
  terapeutycznych (ZET) dla uczniów
  z umiarkowaną i znaczną
  niepełnosprawnością intelektualną

- prowadzimy także naukę w domach
  uczniów, którzy posiadają orzeczenie
  poradni psychologiczno - pedagogicznej
  o potrzebie nauczania indywidualnego

- wszyscy uczniowie naszego Gimnazjum
  objęci są zajęciami socjoterapii

- każdy uczeń uczestniczy także
  w zajęciach rewalidacji indywidualnej


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA)

dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim


SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- dla uczniów z upośledzeniem w stopniu
  umiarkowanym i znacznym oraz
  dla młodzieży z niepelnosprawnościami
  sprzężonymi

W Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.
Oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy.

Rekrutacja uczniów do szkół następuje na podstawie orzeczeń, które wydają poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Poradnie wykonują badania na wniosek rodziców.

Atuty Szkoły

 • szkoła bezpieczna i przyjazna uczniowi
 • rodzinna atmosfera, bezpośrednie i życzliwe traktowanie ucznia
 • wielospecjalistyczne poradnictwo dla uczniów i rodziców
 • wysoko kwalifikowana, stale podnosząca kwalifikacje oraz przychylna i sympatyczna kadra pedagogiczna
 • pracownie przedmiotowe
 • pracownie komputerowe
 • gabinety rewalidacji i terapii - EEG BFB, Tomatis, Montessori, IS - integracja sensoryczna,
    Stymulacja Polisensoryczna nazywana
    często- pracownią doświadczania świata
 • socjoterapia w zespołach klasowych dla wszystkich
 • wysoki poziom zajęć prowadzonych dla uczniów nauczanych indywidualnie w swoich domach
 • gabinet szkolnych psychologów
 • gabinet pedagoga
 • gabinety logopedyczne
 • biblioteka szkolna
 • stylowa świetlica szkolna
 • ośrodek egzaminacyjny w zawodzie kucharz
 • praktyki zawodowe organizowane przez szkołę i nadzorowane przez kierownika PNZ
 • udział uczniów w konkursach przedmiotowych,
    plastycznych, muzycznych i innych, gdzie mogą
 • prezentować swoje umiejętności i talenty
 • współpraca z instytucjami wspomagającym rodziny uczniów
 • Grupa Wsparcia dla Rodziców pod nazwą "Spotkajmy się"
 • doradztwo w zakresie korzystania z PFRON
Ważną kwestią jest to, że dzieci z klas I, II i III oraz zespołów eduacyjno - terapeutycznych przez cały czas pobytu w szkole, przebywają pod opieką swoich nauczycieli. Przerwy międzylekcyjne nauczyciele organizują im w czasie, kiedy jest to potrzebne dla higieny pracy dziecka, a nie "po dzwonku". W czasie przerw dzieci także pozostają pod opieką swojego nauczyciele. Nie są zatem same i zagubione.

W świetlicy szkolnej prowadzone są zajęcia w różnych grupach wiekowych. Tematyka zajęć uzależniona jest od potrzeb i zainteresowań dzieci, dostosowana do aktualnych wydarzeń.

Stale współpracujemy z instytucjami wspomagającymi rodziny uczniów: Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Centra Pomocy Rodzinie, Kuratorskie Ośrodki Pracy z Młodzieżą, Policja, Domy Dziecka i inne.

Lekcje w Gimnazjum dla młodzieży lekko niepełnosprawnej intelektualnie odbywają się według podstawy programowej dla wszystkich szkół masowych z dostosowaniem do indywidualnych możliwości ucznia.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe działanie interdyscyplinarne prowadzone przez zespół specjalistów od momentu rozpoznania u niego niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Kompetentni terapeuci, zaangażowani w działania usprawniające funkcjonowanie dziecka, dostosowują pracę z nim do jego indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych. Działania te dają dzieciom szansę na funkcjonowanie w życiu codziennym oraz przygotowują do pokonywania trudności edukacyjnych. Obejmują one w szczególności wspomaganie zaburzonego rozwoju we wszystkich jego sferach. We wczesnym okresie - niemowlęcym bardzo ważne jest ustalenie przyczyn.

Organizujemy:

 • wycieczki krajoznawcze pozwalające poznać najbliższy region
 • wycieczki pozwalające poznać piękno rodzinnego kraju (często sponsorowane przez przyjaciół naszej szkoły)
 • zawody sportowe
 • festyny rekreacyjne i integracyjne
 • zabawy okolicznościowe z kultywowaniem tradycji np. "Andrzejki", "Mikołajki" itp.
 • zajęcia w sali komputerowej z dostępem do Internetu

Szkoła posiada certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Możemy przeprowadzać egzaminy zewnętrzne w zawodzie kucharz. Egzaminy te odbywają się w naszej szkole, co jest ogromnym atutem dla uczniów naszej placówki.

Praktyczna Nauka Zawodu w klasach o profilu kucharz i cukiernik odbywa się w naszej szkolnej pracowni oraz w stołówkach szkolnych na terenie miasta. W zawodzie piekarz Szkoła nie zapewnia praktyk (uczeń-kandydat musi znaleźć miejsce odbywania praktyk i za pośrednictwem Szkoły podpisać umowę z rzemieślnikiem lub pracodawcą. W pozostałych zawodach zapewniamy praktyczną naukę zawodu. Praktyki w zawodach ślusarz, stolarz odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do rozpoczęcia pracy oraz do samodzielnego funkcjonowanie w społeczeństwie.

Rewalidacja

Rewalidacja indywidualna - to zajęcia indywidualne prowadzone na podstawie programów opracowanych dla każdego ucznia. Młodzież doskonali na nich umiejętności szkolne w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, ale także zdobywa dodatkową wiedzę w zakresie przedmiotów zawodowych, uczestniczy także w zajęciach logopedii.

Rewalidacja indywidualna odbywa się w ładnych, kolorowych, nieźle wyposażonych gabinetach. Prowadzona jest przez specjalistów systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele rewalidacji dbają nie tylko o umiejętności uczniów, lecz także o ich dobre samopoczucie.

Pracownie specjalistyczne

Posiadamy w naszej szkole kilka pracowni, które zaprojektowane zostały według najnowocześniejszych trendów wspomagania i leczenia naszego mózgu oraz zmysłów. Są to pracownie: pracownia logopedyczna i pracownia Tomatis`a, pracownia EEG Biofeedback, pracownia Integracji Sensorycznej, pracownia Marii Montessori, pracownia stymulacji polisensorycznej, pracownia komputerowa i multimedialna.

Specjalny sprzęt, który uzyskaliśmy dzięki pomocy EFS - Europejskiego Funduszu Społecznego, umożliwia nam realizację wszystkich zajęć terapeutycznych. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez specjalnie do tego celu wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Metody, które stosujemy, często wykorzystywane są przez osoby, którym szczególnie zależy na poprawieniu swojej wydolności psychicznej, np.: sportowców, managerów, ludzi narażonych w swojej pracy na stres.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy powstała w naszym Zespole w 2005 roku po to, by zapewnić dalszą naukę absolwentom zespołów edukacyjno - terapeutycznych (ZET). Jest to szkoła ponadgimnazjalna dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz dla młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Nauka trwa 3 lata z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego do 4 lat (bez powtarzania klasy).

Działania edukacyjno - wychowawcze skierowane są na przyuczenie do wykonywania prostych prac oraz umożliwienie uczniom jak największej samodzielności w dorosłym życiu.

W ramach przysposobienia do pracy uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności z zakresu:
 • gospodarstwa domowego - gotowanie, prace porządkowe, pranie, prasowanie, mycie okien, itp.
 • wykonywania prostych artykułów dekoracyjnych w papierze, drewnie, tworzywach sztucznych, szkle, masach solnych i ciastolinie itp.
 • szycia, dziewiarstwa, haftu
 • pracowni garncarskiej - wytwory w glinie
 • prac introligatorskich
 • prostych prac biurowych - obsługi urządzeń typu ksero
 • zajęć z obsługi komputera
 • prac w ogrodzie i porządkowych wokół szkoły
 • w ramach zajęć PDP prowadzone są także praktyki poza szkołą np. w sanatorium, Młodzieżowym Domu Kultury, bibliotece, bursie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie