Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Wojska Polskiego 11, 57-300 Kłodzko
tel. (074) 867-26-00
www:   http://www.chrobry.org
e-mail:   lo_chrobry@powiat.klodzko.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
/
 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- historyczno-artystyczna
- polonistyczno-historyczna
- polonistyczna z wiedzą o społeczeństwie
- biologiczno-chemiczna
- matematyczno-fizyczna
- matematyczno-informatyczna
- matematyczna z językiem angielskim
- matematyczno-geograficzna

I UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla Dorosłych


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla Dorosłych


Szkoła zatrudnia profesjonalną, wykwalifikowaną, fachową i rzetelną kadrę pedagogiczną, która wspomaga uczniów nie tylko w zdobywaniu wiedzy ogólnej, ale także w rozwijaniu innych umiejętności i zainteresowań.

Panuje tu przyjazna, pełna zrozumienia atmosfera. Doskonale przygotowuje do dalszego kontynuowania nauki na wyższych uczeniach.

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY


„Wychowanie dzieci to w rzeczywistości twórcza praca
kształtująca naszych następców”

Ph. Callaway

Cele wychowania:
 1. Kształtowanie pozytywnego nastawienia jako wartości.
 2. Tworzenie pozytywnych wzorców kulturowych.
 3. Dążenie do rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.
 4. Wspieranie rozwoju psychicznego uczniów i wyposażenia ich w umiejętności interpersonalne.
 5. Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą.
 6. Poznawanie reguł życia społecznego jako przygotowanie do pełnienia ról w społeczności lokalnej.
 7. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami środowiskowymi.
 8. Rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
 9. Ochrona przed negatywnym wpływem mediów i sekt.
 10. Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich poprzez bieżące obserwacje zagrożeń i podejmowanie działań zapobiegawczych.
 11. Propagowanie edukacji prozdrowotnej jako formy zapobiegania uzależnieniom.
 12. Przygotowanie do podjęcia nauki na następnym etapie kształcenia.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Przed przystąpieniem do konstruowania szkolnego programu profilaktyki we wszystkich klasach liceum przeprowadzono wśród uczniów ankiety mające na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji w zakresie postaw młodzieży wobec alkoholu, tytoniu przemocy, atmosfery panującej w szkole, frekwencji, form spędzania czasu wolnego. W celu dopełnienia tego obrazu przestudiowano również dokładnie raport podsumowujący wyniki badania jakości pracy szkoły. Zgodnie z założeniami teoretycznymi dotyczącymi tworzenia programu został on zbudowany na trzech poziomach profilaktyki:

 1. Profilaktyka pierwszorzędowa – adresowana jest do ogółu dzieci i młodzieży, a jaj celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz opóźnianie wieku inicjacji, np. alkoholowej, narkotykowej. Ma za zadanie zwiększenie odporności uczniów na oddziaływanie niekorzystnych czynników sytuacji.
 2. Profilaktyka drugorzędowa – adresowana jest do grup podwyższonego ryzyka, a więc do osób, które przeszły już inicjacje i u których występują liczne lub poważne problemy osobiste, rodzinne, szkolne. Celem tej profilaktyki jest umożliwienie dzieciom i młodzieży wycofania się z ryzykownych zachowań. Niezbędna jest głębsza interwencja poprzedzona specjalistyczną diagnozą.
 3. Profilaktyka trzeciorzędowa – adresowana jest do młodych ludzi z grup wysokiego ryzyka (uzależnionych), którzy ponoszą już poważne konsekwencje swoich zachowań. Jej celem jest ograniczenie głębokości i czasu trwania zaburzeń, a także zmniejszenie szkód związanych z ryzykownym stylem życia. Podejmowane działania (odtrucie, leczenie odwykowe, psychoterapia, rehabilitacja, resocjalizacja) organizowane są nie przez szkoły czy poradnie, lecz instytucje należące do innych resortów (głównie zdrowia).
  Ponieważ z przeprowadzonych w naszej szkole badań nie stwierdzono występowania problemu głębokiego uzależnienia od środków psychoaktywnych, proponowany plan jest „programem awaryjnym” na wypadek pojawienia się takich problemów w trakcie trwania roku szkolnego.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:24:09
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:24:09) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie